24-08-2017 Jerzego i Bartłomieja
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Email marketing, bazy emailowe, emaile do firm

Email marketing kierowany do firm

Jednym ze sposobów komunikacji jest email marketing. Jest to łatwy do zastosowania i tani sposób, choć nie możemy się po nim spodziewać dużych rezultatów.

Do tego sposobu komunikacji będzie nam potrzebna baza e-mailowa, w oparciu o którą zrealizujemy wysyłkę e-maili.

Możemy skorzystać z bazy własnej lub taką bazę zakupić.

Wysyłając e-maile możemy skorzystać z naszego zwykłego programu pocztowego lub jednego z programów do wysyłki e-mailowej zobacz np. anomail.pl .

Jeżeli e-maile wysyłamy do osób, które nas nie znają to powinniśmy pamiętać o kilku zasadach:

- musimy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (o przepisach poniżej)
- wysyłając hurtowo e-maile o tej samej treści wysyłajmy maksymalnie 200 na raz inaczej
  serwery pocztowe (analizują liczbę maili o tej samej treści wysłanych na raz) potraktują
  nas jak spam a nasza korespondencja nie dotrze do adresata
- w treści e-maila koniecznie wprowadźmy nasz fizyczny adres (ulica, kod pocztowy),
  aby oprogramowanie antyspamowe potraktowało naszą korespondencję jako normalną,
  a nie marketingową
- unikajmy wypunktowań oraz słów typu zniżka, bonus, 10%, 20%, na które to słowa
  wrażliwe jest oprogramowanie antyspamowe
- stwórzmy temat maila na tyle atrakcyjny, aby odbiorcy, którzy nas nie znają chcieli
  go przeczytać
- napiszmy czym się zajmujemy (językiem obietnic), dlaczego się komunikujemy,
  a na końcu e-maila zapytajmy o wyrażenie zgody na przesłanie szczegółów propozycji,
  najlepiej tworzyć treść emaila zgodnie z zasadami  AIDA (Attention - zwróć uwagę,
  Interest - wzbudź zaintersowanie, Desire - wzbudź pragnienie , Action - skłoń do działania).,
- komunikujmy się wyłącznie z podmiotami, którzy mają możliwości i potrzeby, aby
  skorzystać z naszych usług

Regułu prawne dotyczace wysyłek emailowych

Zanim rozpoczniemy wysyłki emailowe powinniśmy poznać reguły prawne dotyczace takich wysyłek.

Od 21 stycznia 2013 r. możemy wysłać ofertę handlową do innego przedsiębiorcy bez pytania go o zgodę. Taką możliwość uzyskaliśmy w ustawie z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany do ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną:

Art. 6. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.”.

Ta zmiana oznacza, iż do przedsiębiorcy możemy wysłać ofertę bez pytania o zgodę, nie oznacza jednak, że możemy do innych przedsiębiorców rozsyłać spam. Takie działania są zabronione, mogą być uznane jako czyn nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Takich działań zabrania też prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z art. 172 ust. 1 P.t. zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Zakaz z art. 172 prawa telekomunikacyjnego dotyczy używania automatycznych systemów wywołujących, które charakteryzują się przekazywaniem komunikatów indywidualnym odbiorcom bez bezpośredniego udziału człowieka. Jednocześnie należy wskazać, że przepis ten dotyczy wszystkich rodzajów systemów wywołujących, tj. głosowych, faksowych, poczty elektronicznej, systemów generujących komunikaty SMS, MMS, komunikatorów internetowych oraz innych form komunikowania się drogą telekomunikacyjną za pomocą głosu, tekstów, obrazów itp.

W jaki sposób powinniśmy więc zachować się zgodnie z prawem realizując wysyłki emailowe?

1) Pierwsza opcja to wysyłajmy oferty handlowego do wybranych firm, a więc tych dla których nasz produkt lub usługa ma największy sens. Róbmy to w relacjach jeden do jednego czyli wysyłajmy jedną ofertę do jednej firmy, a nie do wielu.

2) Druga opcja dotyczy systuacji, gdy chemy docierać z naszym komunikatem marketingowych (newsletterem) do wielu przedsiębiorców. W takiej sytuacji powinnyśmy najpierw wysłać email z pytaneim o zgodę na takie działania. Samo pytanie powinno zawierać treść umożliwiająca odbiorcy maila podjęcie decyzji czy ma nam wyrazić zgodę na przesłanie (przesyłanie) informacji handlowej, a więc kim jesteśmi (masz profil) i na jaki temat chcemy przesłać informacje handlowe. Sama jednak treść takiego zapytania nie może promować towarów, usług lub naszego wizerunku. Zwrotna pozytywna reakcja na naszego emaila pozwala nam z jednej strony strony na wysłanie oferty handlowej , a z drugiej informuje nas jaki procent odbiorców naszego emaila może być zaintersowany naszą usługą lub produktem. Ta druga informacja jest niezwykle istotna, gdyż wskazuje nam, która z grup odbiorców maili jest najbardziej  zaintersowana tym co robimy. Z naszych doświadczeń wynika iż dobrze dobrana grupa oraz odpowiednia treść emaila mogą zwrtonie przynosić zgody od 3% do nawet 18% odbiorców emaili.

Zarówno w pierwszej jak i drugiej opcji wysyłek emailowych kluczowa staje się nasza wiedza o odbiorcach maili. Im więcej o nich wiemy przed samą komunikacją tym skuteczniej możemy się komunikować.

Zewnętrzna baza do email marketingu.

Baza do email marketingu powinna być stworzona precyzyjnie pod kątem naszych potrzeb.
Powinna więc dotyczyć branż, w których nasz produkt jest stosowany oraz firm o takiej wielkości, aby miały ekonomiczne możliwości nabycia naszego produktu lub usługi. Kryteria selekcji takiej bazy znajdują się poniżej.
Baza emailowa, którą możesz pozyskać u dostawcy baz danych zawierać będzie z reguły:
Nazwę podmiotu
Adres email
Branżę
Miejscowość
Formę prawną

Dysponujemy własną bazą 616 000 adresów emailowych do przedsiębiorstw.

Poniżej wykaz adresów email dla poszczególnych województw

Województwo liczba adresów   email
DOLNOŚLĄSKIE 54217
KUJAWSKO-POMORSKIE 27359
LUBELSKIE 23320
LUBUSKIE 13125
ŁÓDZKIE 37170
MAŁOPOLSKIE 61192
MAZOWIECKIE 121204
OPOLSKIE 12976
PODKARPACKIE  23655
PODLASKIE 13713
POMORSKIE 43710
ŚLĄSKIE 79035
ŚWIĘTOKRZYSKIE 13529
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 20274
WIELKOPOLSKIE 48359
ZACHODNIOPOMORSKIE  26549

Poniżej wykaz liczby adresów email dla największych miast:

nazwa   miasta  liczba adresów   email
Warszawa 70003
Kraków 26253
Łódź 17973
Wrocław 24061
Poznań 14689
Gdańsk 13853
Szczecin 9162
Bydgoszcz 6537
Lublin 8509
Katowice 10416
Białystok 5418
Gdynia 7131
Częstochowa 6293
Radom 3428
Sosnowiec 3977
Toruń 5452
Kielce 4664
Gliwice 4119
Zabrze 3207
Rzeszów 5489

Kryteria selekcji bazy emailowej

1) Forma prawna prowadzonej działalności:
a) indywidualna działalność,
b) spółka cywilna,
c) spółka jawna,
d) spółka partnerska,
e) spółka komandytowa,
f) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
g) spółka akcyjna,
h) spółdzielnia,
i) fundacja,
j) stowarzyszenie,
k) sektor publiczny
2) Miejsce prowadzenia działalności:
a) województwo,
b) powiat,
c) gmina,
d) miasto,
e) dzielnice Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia 
f) odległość od danego miejsca (w oparciu o geomarketing wskazujemy podmioty będące np. 100 metrów, 800 metrów od danego miejsca - siedziby firmy, jej oddziału),
g) miejscowości o kreślonej liczbie mieszkańców;
3) Liczba zatrudnionych pracowników
4) Data założenia firmy
5) Wysokość kapitału zakładowego;
6) Wysokość przychodów;
7) Przedmiot działalności: w oparciu o PKD
8) Pochodzenie kapitału:
a) firmy polskie,
b) z kapitałem zagranicznym;
c) z udziałem gminy lub miasta
d) z udziałem Skarbu Państwa
9) W jakiej jest sytuacji podmiot:
a) w trakcie likwidacji,
b) w upadłości,
c) w trakcie postępowania układowego;
10) Zdarzenia, które nastąpiły w firmie: zmiana adresu, nazwy firmy, zarządu, przedmiotu działalności, wysokości kapitału

Więcej informacji o email marketingu możesz uzyskać wysyłając email: coig@coig.com.pl
lub kontaktując się telefonicznie 22 648 80 90.

 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2017 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X