25-05-2018 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Biegli rewidenci - firmy zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

Baza 26 828 podmiotów, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

Baza podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego jest udostępniana w postaci pliku excel z danymi typu:
- nazwa podmiotu, - forma prawna
- adres - dokładny adres oraz gmina, powiat, województwo
- telefon (21 950) , email (18 430), www (17 600)
- numery KRS, Regon, NIP
- data powstania podmiotu, wysokość kapitału zakładowego
- branża działalności
- osoby, będące członkami zarządu
- kiedy podmiot złożył do KRS sprawozdanie z opinią biegłego rewidenta i za jaki okres (24 520 podmiotów)

przykład danych

Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłwgo rewidenta - liczba podmiotów w poszczególnych województwach

 

 

Województwo liczba
DOLNOŚLĄSKIE 2075
KUJAWSKO-POMORSKIE 1031
LUBELSKIE 694
LUBUSKIE 482
ŁÓDZKIE 1199
MAŁOPOLSKIE 2024
MAZOWIECKIE 8533
OPOLSKIE 447
PODKARPACKIE 814
PODLASKIE 437
POMORSKIE 1687
ŚLĄSKIE 2951
ŚWIĘTOKRZYSKIE 452
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 542
WIELKOPOLSKIE 2550
ZACHODNIOPOMORSKIE 910

Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłwgo rewidenta - liczba podmiotów wrdług form prawnych:


Forma prawna liczba
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH 1
FUNDACJA 118
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 3
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA 1
INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ 9
IZBA GOSPODARCZA 7
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 51
OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE MIĘDZYBRANŻOWE 170
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY 1
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 8
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 2
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 7
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 2
SPÓŁDZIELNIA 1647
SPÓŁKA AKCYJNA 7307
SPÓŁKA EUROPEJSKA 2
SPÓŁKA JAWNA 1214
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 966
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 334
SPÓŁKA PARTNERSKA 1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14866
STOWARZYSZENIE 87
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 8
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 8
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 1
ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 1
ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 1
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 3
ZWIĄZEK ZAWODOWY 2


 

Jeżeli zajmujesz się audytem sprawozdań finansowych jako biegły rewident, możesz zamówić dla swoich potrzeb bazę podmiotów, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego.

Zadzwoń i zapyaj o potrzebną dla Twoich potrzeb bazę tel: 22 648 80 90 lub wyślij email z zapytaniem coig@coig.com.pl
zobacz jak wygląda baza


 
 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2018 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X