21-06-2018 Alicji i Alojzego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni w Polsce

W Polsce zarejestrowanych jest  54 126 aktwynych spółek kapitałowych z udziałem kapitału zagranicznego - według stanu na dzień  5 października 2017 r.

W 2015 r. powstało takich spółek 6706 a w 2016 r. 7122, a w 2017 r. 5014.

Najsilniej nowych zagranicznych inwestorów  przyciąga woj. mazowieckie 44,24%, małopolskie 8,09%, dolnośląskie 8,09%.


Poniżej zestawienie aktywnie działajacych firm z kapitałem zagranicznym w układzie wojewódzkim:

inwestorzy zagraniczni w Polsce w 2017 r. 

Województwo liczba firm procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 4378 8,09
KUJAWSKO-POMORSKIE 970 1,79
LUBELSKIE 1287 2,38
LUBUSKIE 1138 2,10
ŁÓDZKIE 1815 3,35
MAŁOPOLSKIE 4380 8,09
MAZOWIECKIE 23947 44,24
OPOLSKIE 701 1,30
PODKARPACKIE 1586 2,93
PODLASKIE 562 1,04
POMORSKIE 2259 4,17
ŚLĄSKIE 3630 6,71
ŚWIĘTOKRZYSKIE 341 0,63
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 533 0,98
WIELKOPOLSKIE 4075 7,53
ZACHODNIOPOMORSKIE 2524 4,66

 miejscowości w których siedzibę ma min. 50 firm z kapitałem zagranicznym

Miejscowość LICZBA
WARSZAWA 19257
KRAKÓW 3643
WROCŁAW 2700
POZNAŃ 2106
WÓLKA KOSOWSKA 1805
SZCZECIN 1304
ŁÓDŹ 1084
GDAŃSK 913
KATOWICE 810
LUBLIN 683
RZESZÓW 588
GDYNIA 501
PRZEMYŚL 418
BIELSKO-BIAŁA 402
BIAŁYSTOK 337
BYDGOSZCZ 322
PIASECZNO 299
GLIWICE 257
OPOLE 245
CZĘSTOCHOWA 231
ZIELONA GÓRA 231
TORUŃ 228
GORZÓW WIELKOPOLSKI 208
KIELCE 177
TYCHY 177
JABŁONOWO 162
OLSZTYN 161
SOPOT 142
BIAŁA PODLASKA 141
PRUSZKÓW 133
CIESZYN 132
SOSNOWIEC 126
KOŁOBRZEG 125
RADOM 119
KOSZALIN 116
KOZERY 116
JAWORZNO 105
RASZYN 101
LEGNICA 100
JANKI 95
JELENIA GÓRA 94
CHORZÓW 88
CHEŁM 83
DĄBROWA GÓRNICZA 81
LESZNO 81
BYTOM 80
SŁUBICE 79
SŁUPSK 68
SUWAŁKI 66
MIELEC 64
ŚWIDNICA 63
TARNOWSKIE GÓRY 62
KĘDZIERZYN-KOŹLE 60
TARNÓW 60
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 59
GNIEZNO 58
ŁAZY 58
BIELANY WROCŁAWSKIE 57
ZABRZE 57
KALISZ 56
RYBNIK 55
RZGÓW 55
PIŁA 54
WŁOCŁAWEK 53
ELBLĄG 51
ŁOMIANKI 51
ŚWINOUJŚCIE 50


Branże w których najczęściej prowadzą działalność firmy z udziałem kapitału zagranicznego:

PKD treść PKD liczba firm
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 2580
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 1950
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 1784
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1677
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  1646
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 1612
4941Z Transport drogowy towarów 1424
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1380
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1364
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 1074
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 861
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 815
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  757
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 712
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 639
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 636
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 612
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 531
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 487
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 485
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  476
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  464
7311Z Działalność agencji reklamowych 453
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  431
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 409
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 409
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 385
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 361
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 360
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 359
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 354
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 347
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 308
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 299
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  272
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 257
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  250
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 249
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  249
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 240
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 236
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  234
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 233
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  232
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 229
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  222
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 222
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  219
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 217
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 214
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 211
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  210
6312Z Działalność portali internetowych 208
6420Z Działalność holdingów finansowych 201
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  200
3109Z Produkcja pozostałych mebli 190
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  186
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 180
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 178
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 178
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  177
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 176
7111Z Działalność w zakresie architektury  171
2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli  164
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 163
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 162
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 161
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  160
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 159
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 158
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 158
7912Z Działalność organizatorów turystyki 154
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 149
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  148
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 147
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 145
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 145
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  145
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 142
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 141
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  140
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 140
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 140
4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 138
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 134
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  134
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  134
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  134
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 132
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  131
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  130
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 123
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 118
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  117
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 116
4612Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali  116
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 115
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 114
4611Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego  113
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  112
4637Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 112
4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 111
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 107
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 107
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  107
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 104
4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 104
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 104
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  104
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 103
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 101
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 101
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 100

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2018 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X