26-06-2017 Jana i Pawła
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni w Polsce w 2017 r.

W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji utrzyma się w kolejnych kwartałach 2017 r. to powinno ich powstać 7652. W 2016 r., który był rekordowy pod kątem rejestracji nowych firm z kapitałem zagranicznym powstało ich łącznie 7122. Oznacza, iż w bieżącym roku może powstać o 7,44% takich spółek więcej niż w 2016 r.

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana w stosunku do poprzedniego roku
*2017 *7652 7,44
2016 7122 6,2
2015 6706 52,7
2014 4390 20,01
2013 3658 6,03
2012 3450 15,12
2011 2997 -1,15
2010 3032 23,4
2009 2457 -25,09
2008 3280  

*prognoza dla roku 2017

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (45,22% wszystkich rejestracji), małopolskim 11,81% i dolnośląskim (9,20%).

Liczba zarejestrowanych firm w 2017 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:

Województwo liczba procentow
DOLNOŚLĄSKIE 176 9,20
KUJAWSKO-POMORSKIE 18 0,94
LUBELSKIE 62 3,24
LUBUSKIE 24 1,25
ŁÓDZKIE 56 2,93
MAŁOPOLSKIE 226 11,81
MAZOWIECKIE 865 45,22
OPOLSKIE 13 0,68
PODKAR-PACKIE 87 4,55
PODLASKIE 19 0,99
POMORSKIE 73 3,82
ŚLĄSKIE 92 4,81
ŚWIĘTOKRZYSKIE 9 0,47
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 10 0,52
WIELKOPOLSKIE 107 5,59
ZACHODNIOPOMORSKIE 76 3,97

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 689.


Miejscowości w których zarejestrowano minimum 10 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

Miejscowość liczba
WARSZAWA 689
KRAKÓW 209
WROCŁAW 151
POZNAŃ 72
SZCZECIN 62
WÓLKA KOSOWSKA 62
ŁÓDŹ 41
RZESZÓW 39
GDAŃSK 36
LUBLIN 32
PRZEMYŚL 29
PIASECZNO 28
KATOWICE 25
BIELSKO-BIAŁA 14
GDYNIA 13
BIAŁYSTOK 11

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (94,30%), spółki komandytowe (2,72%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,4%).


Forma prawna nowo otwieranych firm:

Forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  1804 94,30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  52 2,72
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  46 2,40
SPÓŁKA JAWNA 4 0,21
SPÓŁKA AKCYJNA 3 0,16
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3 0,16
SPÓŁKA EUROPEJSKA 1 0,05


Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 97 106 zł. Tylko 21 miało kapitał 1 mln lub wyższy.


Nowe firmy są głównie nastawione na handel w Polsce 36,43%, działalność w zakresie administrowania 10,14% budownictwo 10,04%, przetwórstwo przemysłowe 8,52%.

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 697 36,43
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 194 10,14
BUDOWNICTWO 192 10,04
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 163 8,52
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 127 6,64
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 126 6,59
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 116 6,06
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 107 5,59
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 61 3,19
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  31 1,62
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 28 1,46
EDUKACJA 17 0,89
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 14 0,73
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 10 0,52
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 9 0,47
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 9 0,47
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 6 0,31
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 5 0,26
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 1 0,05

 

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało sprzedaż hurtową odzieży i obuwia 3,87%%, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 3,82% oraz restauracje 3,55%.

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy:

Główny PKD treść liczba procentowo
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 74 3,87
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 73 3,82
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 68 3,55
4941Z Transport drogowy towarów 67 3,50
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 66 3,45
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 64 3,35
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 60 3,14
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  59 3,08
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  57 2,98
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  51 2,67
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 47 2,46
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 45 2,35
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 43 2,25
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 35 1,83
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 28 1,46
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 27 1,41
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 25 1,31
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 23 1,20
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  21 1,10
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 21 1,10
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 19 0,99
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 18 0,94
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 17 0,89
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 16 0,84
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 14 0,73
7311Z Działalność agencji reklamowych 14 0,73
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 13 0,68
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 13 0,68
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  13 0,68
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 12 0,63
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 12 0,63
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  12 0,63
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 11 0,58
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 11 0,58
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 10 0,52
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  10 0,52
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  10 0,52
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 10 0,52
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  10 0,52
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2017 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X