18-06-2019 Marka i Elżbiety
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Biegli rewidenci - firmy zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

Baza 28 620 podmiotów zarejestrowanych w KRS, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

 

Baza podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego jest udostępniana w postaci pliku excel z danymi typu:
- nazwa podmiotu, - forma prawna
- adres - dokładny adres oraz gmina, powiat, województwo
- telefon (23 360) , email (18 800), www (17 700)
- numery KRS, Regon, NIP
- data powstania podmiotu, wysokość kapitału zakładowego
- branża działalności
- osoby, będące członkami zarządu
- kiedy podmiot złożył do KRS sprawozdanie z opinią biegłego rewidenta i za jaki okres (27 220 podmiotów)

przykład danych

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłwgo rewidenta - liczba podmiotów w poszczególnych województwach: 

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2250 7,81
KUJAWSKO-POMORSKIE 1089 3,78
LUBELSKIE 765 2,65
LUBUSKIE 538 1,87
ŁÓDZKIE 1256 4,36
MAŁOPOLSKIE 2129 7,39
MAZOWIECKIE 8842 30,68
OPOLSKIE 611 2,12
PODKARPACKIE 847 2,94
PODLASKIE 482 1,67
POMORSKIE 1761 6,11
ŚLĄSKIE 3078 10,68
ŚWIĘTOKRZYSKIE 634 2,20
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 525 1,82
WIELKOPOLSKIE 3079 10,68
ZACHODNIOPOMORSKIE 934 3,24

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłwgo rewidenta - liczba podmiotów wrdług form prawnych:

 

FORMA PRAWNA LICZBA PROCENTOWO
CECH RZEMIEŚLNICZY 3 0,01
FUNDACJA 137 0,48
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 3 0,01
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA 1 0,00
INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ 11 0,04
IZBA GOSPODARCZA 8 0,03
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 50 0,17
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 163 0,57
OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE MIĘDZYBRANŻOWE 1 0,00
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY 3 0,01
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 6 0,02
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 6 0,02
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 7 0,02
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 36 0,12
SPÓŁDZIELNIA 1721 5,97
SPÓŁKA AKCYJNA 7429 25,78
SPÓŁKA EUROPEJSKA 4 0,01
SPÓŁKA JAWNA 1281 4,44
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 1562 5,42
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 337 1,17
SPÓŁKA PARTNERSKA 4 0,01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15859 55,03
STOWARZYSZENIE 148 0,51
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 11 0,04
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 4 0,01
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 10 0,03
ZRZESZENIE TRANSPORTU 1 0,00
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 5 0,02
ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 1 0,00
ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 1 0,00
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 5 0,02
ZWIĄZEK ZAWODOWY 2 0,01
ZWIĄZKI ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH 1 0,00

Jeżeli zajmujesz się audytem sprawozdań finansowych jako biegły rewident, możesz zamówić dla swoich potrzeb bazę podmiotów, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego.

Zadzwoń i zapyaj o potrzebną dla Twoich potrzeb bazę tel: 22 648 80 90 lub wyślij email z zapytaniem coig@coig.com.pl
zobacz jak wygląda baza


 
 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2019 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X