22-01-2020 Anastazegoi
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

firmy zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

Baza 32 029 podmiotów zarejestrowanych w KRS, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2018 r. Stan na dzień 16 lipca 2019 r.

 

Baza podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego jest udostępniana w postaci pliku excel z danymi typu:
- nazwa podmiotu, - forma prawna
- adres - dokładny adres oraz gmina, powiat, województwo
- telefon (24 640) , email (19 377), www (17 552)
- numery KRS, Regon, NIP
- data powstania podmiotu, wysokość kapitału zakładowego
- branża działalności
- osoby, będące członkami zarządu
- kiedy podmiot złożył do KRS sprawozdanie z opinią biegłego rewidenta i za jaki okres (30 934 podmioty)

przykład danych

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłwgo rewidenta - liczba podmiotów w poszczególnych województwach: 

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2331 7,28
KUJAWSKO-POMORSKIE 1190 3,72
LUBELSKIE 940 2,93
LUBUSKIE 513 1,60
ŁÓDZKIE 1341 4,19
MAŁOPOLSKIE 2246 7,01
MAZOWIECKIE  8703 27,17
OPOLSKIE 1083 3,38
PODKARPACKIE 930 2,90
PODLASKIE 520 1,62
POMORSKIE 1807 5,64
ŚLĄSKIE 3156 9,85
ŚWIĘTOKRZYSKIE  1190 3,72
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 583 1,82
WIELKOPOLSKIE 4294 13,41
ZACHODNIOPOMORSKIE 1202 3,75

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłwgo rewidenta - liczba podmiotów wrdług form prawnych:

 

Forma prawna liczba procentowo
CECH RZEMIEŚLNICZY 4 0,01
FUNDACJA 228 0,71
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1 0,00
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA 2 0,01
INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ 9 0,03
INSTYTUT BADAWCZY 68 0,21
IZBA GOSPODARCZA 16 0,05
KÓŁKO ROLNICZE 2 0,01
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 87 0,27
OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE MIĘDZYBRANŻOWE 1 0,00
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY 6 0,02
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 5 0,02
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 12 0,04
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 14 0,04
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 31 0,10
SPÓŁDZIELNIA 2124 6,63
SPÓŁKA AKCYJNA 7371 23,01
SPÓŁKA EUROPEJSKA 3 0,01
SPÓŁKA JAWNA 1412 4,41
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2083 6,50
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 325 1,01
SPÓŁKA PARTNERSKA 4 0,01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17894 55,87
STOWARZYSZENIE 257 0,80
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 31 0,10
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 5 0,02
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 11 0,03
ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG 1 0,00
ZRZESZENIE TRANSPORTU 1 0,00
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 5 0,02
ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 1 0,00
ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 1 0,00
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 6 0,02
ZWIĄZEK ZAWODOWY 5 0,02
ZWIĄZKI PRACODAWCÓW 1 0,00
ZWIĄZKI ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH 2 0,01

Jeżeli zajmujesz się audytem sprawozdań finansowych jako biegły rewident, możesz zamówić dla swoich potrzeb bazę podmiotów, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego.

Zadzwoń i zapyaj o potrzebną dla Twoich potrzeb bazę tel: 22 648 80 90 lub wyślij email z zapytaniem coig@coig.com.pl
zobacz jak wygląda baza


 
 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X