24-02-2021 Macieja i Bogusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

W zarządach 127 502 aktywnych firm zarejestrowanych w KRS zasiadają kobiety

Według analizy uwzględniającej dane na dzień 1 marca 2018 r. w zarządach 127 502 aktywnych firm zarejestrowanych w KRS zasiadają kobiety. W KRS są obecnie aktywne 422 403 firmy. Oznacza to, iż w 30,18% firm, kobiety są członkami zarządów. Jest to porównywalny procent udziału kobiet w zarządach w stosunku do analizy, którą przeprowadziliśmy w 2009 r.

Jeżeli przeanalizujemy średnie i duże firmy zarejestrowane w KRS to aż w 29,90% z nich w zarządach są kobiety. Jest to wzrost w stosunku do 2009 r. gdy udział ten wynosił 26%.

W sumie w zarządach firm zasiada 137 434 kobiet (wobec 92 000 w 2009 r.). 13 034 zasiada w zarządzie więcej niż 1 firmy. 14 200 kobiet to obcokrajowcy.

W 62 000 firm kobieta jest prezesem zarządu. Oznacza to, iż w 14,68% firm kieruje kobieta. W 2009 r. w 10,39% kobieta była prezesem.

48 lat to średni wiek kobiety zasiadającej w zarządzie firmy i taki sam jak średni wiek mężczyzny pełniącego funkcję członka zarządu firmy.

Najwięcej kobiet zasiada w spółkach z o.o. – w 89 148 spółek co stanowy 29,87% aktywnych spółek z o.o.

Formy prawne firm, w zarządach których są kobiety:

forma prawna liczba
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 89148
SPÓŁKA JAWNA 17058
SPÓŁDZIELNIA 6234
FUNDACJA 5044
STOWARZYSZENIE 4485
SPÓŁKA AKCYJNA 1872
SPÓŁKA PARTNERSKA 1387
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 822
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 367
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 275
INNA OSOBA PRAWNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO 159
IZBA GOSPODARCZA 84
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 72
KÓŁKO ROLNICZE 70
CECH RZEMIEŚLNICZY 61
ZWIĄZEK ZAWODOWY 57
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 43
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 38
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 33
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 31
KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO 18
ZWIĄZEK SPORTOWY 18
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA 14
NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ INSTYTUCJA KOŚCIELNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO 13
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 13
ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG 13
ZWIĄZKI PRACODAWCÓW 11
NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 10
IZBA RZEMIEŚLNICZA 6
ZWIĄZKI ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH 6
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 5
SPÓŁKA EUROPEJSKA 4
ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 4
ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH 4
FEDERACJA / KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW 3
GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK ROLNICZYCH I ORGANIZACJI ROLNICZYCH 3
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY 3
ZRZESZENIE TRANSPORTU 3
OGÓLNOKRAJOWY ZWIĄZEK MIĘDZYBRANŻOWY 2
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 2
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH 1
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1
INNA ORGANIZACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWE 1
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 1
OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE MIĘDZYBRANŻOWE 1
SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA 1
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X