20-06-2024
Logowanie do serwisu monitoring ogłoszeń MSIG oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU MONITORINGU OGŁOSZEŃ MSiG I KRAJOWEGO REJESTRU ZADŁUŻONYCH


Producent - Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 24a/5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczo-Rejestrowy, nr KRS 0000032489, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 524-22-71-320, adres korespondencyjny Pl. Poniatowskiego 34 II piętro, 05-830 Nadarzyn

Użytkownik - podmiot, który utworzył konto w systemie w celu monitorowania ogłoszeń MSiG i Krajowego Rejestru Zadłużonych

Zważywszy na fakt, że Producent prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na tworzeniu i udostępnianiu systemów informacji oraz stworzył system umożliwiający na podstawie numerów NIP monitorowanie ogłoszeń zamieszczonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych dotyczących działów:
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
VI. OGŁOSZENIA O ZAREJESTROWANIU I WYKREŚLENIU PODATKOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH
IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
XI. INNE


Producent umożliwia Użytkownikowi monitorowanie ogłoszeń MSiG oraz KRZ na następujących zasadach:

1) Użytkownik może założyć konto w systemie podając numer Regon oraz adres email. Założenie i utrzymanie konta jest bezpłatne. 2) Użytkownik może bezpłatnie monitorować do 100 podmiotów miesięcznie podając ich numery NIP.

3) Użytkownik może codziennie dodawać numery NIP, ale nie więcej niż 100 w skali miesiąca. Po osiągnięciu 100 numerów NIP ich zmiana będzie możliwa w następnym miesiącu kalendarzowym.

4) Użytkownik zakładając konto w serwisie podaje numer Regon podmiotu, którego jest właścicielem lub znajduje się w jego zarządzie, jest jego pracownikiem lub świadczy dla tego podmiotu usługi księgowe lub związane z windykacją należności.

5) Dla danego numeru Regon oraz adresu email może być założone w serwisie tylko jedno konto.

6) Podany przez Użytkownika adres email zostanie wykorzystany do komunikacji Producenta z Użytkownikiem w związku z zamieszconymi ogłoszeniami.

7) Użytkownik może samodzielnie logować się do systemu i sprawdzać zmiany w zamieszczonych ogłoszeniach.

8) Jeżeli podany przez Użytkownika adres email stanowi dane osobowe to ich Administartorem jest Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o., Spółka jest zarejestrowana w Warszawie, ul. Puławska 24a/5, w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczo-Rejestrowy, nr KRS 0000032489, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 524-22-71-320. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do komunikacji Administatora z Użytkownikem w związku z prowadzonym serwisem monitoringu ogłoszeń MSiG. W przypadku zamknięcia konta przez Użytkownika dane zostaną usunięte przez Administratora po 60 dniach od jego zamknięcia. Z Administratorem można kontaktować się na adres odo@coig.com.pl .

9) Ogłoszenia w serwisie są dodawane codziennie w dni robocze, nie później niż trzeciego dnia od publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

10) W systemie znajdują się ogłoszenia od 1 stycznia 2019 r.Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej