24-03-2017 Marka i Gabriela
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Informacje o firmie

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej od 1996 roku zajmuje się tworzeniem nowoczesnych systemów informacji.

 W naszych zasobach znajduje się informacja o 3,05 mln.– przedsiębiorcy rejestrowani w KRS, indywidualna działalność gospodarcza oraz jednostki organizacyjne administracji samorządowej i państwowej (aktywne i wykreślone z rejestrów).

Od początku naszej działalności bazowaliśmy na posiadaniu wiarygodnych informacji – zbierało je 70 osób w bezpośrednich kontaktach z przedsiębiorcami. Zmiana w sposobie dostępu do informacji publicznej po 2001 roku spowodowała, iż oparliśmy tworzenie systemów na danych z publicznie dostępnych rejestrów, łączeniu danych z różnych rejestrów w ramach jednego systemu.

Od poczatku działalności tworzone przez nas systemy spotykały się z ciepłym przyjęciem rynku:

pierwszy polski system informacjibaza skazana na sukces

W 1997 r. choć były to poczatki internetu z naszego systemu informacji o firmach można już było korzystać poprzez to medium.

COIG w internecieCOIG w internecie


W 1998 roku dzięki współpracy z firmą Samsung Electronics nabywcy nowych komputerów mogli bezpłatnie korzystać z naszego systemu, a poprzez współpracę z dziennikiem Gazeta Prawo i Gospodarka dotarliśmy z systemem do prenumeratorów tego dziennika. W tym też roku w ramach programu UNIDO I.B.I.S (Industry and Business Information System) rozwijaliśmy handel przez internet wśród polskich firm.

COIG UNIDO I.B.I.S.

W 2000 r. przygotowaliśmy multimedialną prezentację polskiej gospodarki dla odwiedzajacych polski pawilon podczas wystawy Hannover EXPO 2000.

Od 2006 roku udostępniamy online (jako pierwsi) opisy z KRS jako dodatkowe źródło weryfikacji firm.

Od 2007 roku wspólnie z miesięcznikiem FORBES przygotowujemy ranking najlepszych miast dla biznesu.

W swoim systemie dysponujemy informacjami o wszystkich podmiotach zarejestrowanych w KRS – ich odpisy pierwsze, historię zmian (ponad 3 mln.aktualizacji) oraz stan aktualny.

Oprócz podmiotów z KRS posiadamy informacje o 2 600 000 podmiotów działających w postaci indywidualnej działalności gospodarczej oraz jako jednostki administracji.

Po jednej stronie dysponujemy dużymi bazami danych, a po drugiej analizujemy na bieżąco zachowania przedsiębiorców takie jak:

- powstawanie nowych firm (do 30 tys. miesięcznie)

- upadłości

- likwidacje

- wykreślenia (około 200 tys. firm rocznie)

- przekształcenia

- fuzje firm

- obniżki i podwyżki kapitałów zakładowych firm

- zmiany zarządów

- zmiany właścicieli

- zmiany nazw podmiotów

Informacje o tych zdarzeniach dostarczamy w postaci serwisów online oraz cyklicznych analiz i raportów.

Posiadając informacje o wielu zdarzeniach dotyczących przedsiębiorców umożliwiamy analizę jakie są trendy w rozwoju biznesu w Polsce. W lutym 2009 roku przewidywaliśmy, że w Polsce będzie tylko spowolnienie (inaczej niż prodnozy wielu analityków), a w sierpniu 2009 – 3 tygodnie wcześniej zanim zrobił to Rząd wraz z Pulsem Biznesu ogłosiliśmy, iż Polski kryzys nie dotknął.

Ze względu na fakt, iż wykorzystujemy nasze informacje do tworzenia baz geomarketingowych (docieranie do klientów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu – banki, restauracje, ubezpieczyciele; w zasięgu działania sieci – operatorzy telekomunikacyjni; wzdłuż trasy konwoju pieniędzy, dostawy – agencje ochrony, dostawcy wody) oraz analiz miejsc pod kątem tworzenia planów sprzedaży lub otwierania oddziałów staramy się posiadać 100% dostępnej informacji o firmach oraz na bieżąco monitorować zachodzące zmiany.

            Posiadamy więc 100% podmiotów ze względu na formę prawną (wszystkie spółki prawa handlowego) lub profil działalności – edukacja (wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe – dane z informacją o właścicielach) działalność prawnicza (wszyscy adwokaci, notariusze, radcy prawni), księgowa (biegli rewidenci i biura rachunkowe), medyczna (wszystkie placówki NFZ oraz większość bez kontraktów z NFZ z informacją o specjalizacji medycznej) , farmaceutyczna (wszyscy producenci, hurtownie, apteki), turystyczna (hotele z kategoryzacją, organizatorzy turystyki), społeczna (wszystkie organizacje pożytku publicznego).

Nasze systemy oferują gdzie indziej nie dostępne kryteria selekcji oraz typowe dla wielu dostawców danych takie jak:

1) Forma prawna prowadzonej działalności:

a) indywidualna działalność,

b) spółka cywilna,

c) spółka jawna,

d) spółka partnerska,

e) spółka komandytowa,

f) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

g) spółka akcyjna,

h) spółdzielnia,

i) fundacja,

j) stowarzyszenie,

k) sektor publiczny

2) Miejsce prowadzenia działalności:

a) województwo,

b) powiat,

c) gmina,

d) miasto,

e) dzielnice największych miast

f) kod pocztowy

g) odległość od danego miejsca (w oparciu o geomarketing wskazujemy podmioty będące np. 100 metrów, 800 metrów od danego miejsca - siedziby firmy, jej oddziału),

g) miejscowości o kreślonej liczbie mieszkańców;

3) Liczba zatrudnionych pracowników

4) Data założenia firmy

5) Wysokość kapitału zakładowego;

6) Wysokość przychodów;

7) Przedmiot działalności: w oparciu o PKD lub dowolnie wybrane słowo jak w Google;

8) Pochodzenie kapitału:

a) firmy polskie,

b)z kapitałem zagranicznym;

c) z udziałem gminy lub miasta

d) z udziałem Skarbu Państwa

9) Kim jest prezes lub członek zarządu:

a) Polak,

b) obcokrajowiec,

c) mężczyzna, w określonym przedziale wieku

d) kobieta, w określonym przedziale wieku;

10) W jakiej jest sytuacji podmiot:

a) w trakcie likwidacji,

b) w upadłości,

c) w trakcie postępowania układowego;

11) Zdarzenia, które nastąpiły w firmie (szczególnie przydatne w marketingu relacji): zmiana adresu, nazwy firmy, zarządu, przedmiotu działalności, wysokości kapitału, pozytywne - wygranie przetargu, negatywne - problemy z odzyskaniem należności, utrata majątku na skutek pożaru, kradzieży;

Posiadając głębokie informacje o podmiotach oraz osobach (członkowie zarządów, właściciele – ponad 2,8 mln osób) jesteśmy dostawcą informacji na różnych etapach współpracy pomiędzy podmiotami, przykładowo:

- poszukiwanie klientów (bazy danych pod kątem wysyłek pocztowych, telemarketingu, email marketing)

- weryfikacja kontrahentów

- budowanie relacji z klientami

- dochodzenie należności

- analizy, raporty, rankingi.

Z naszych systemów korzystają więc przedsiębiorcy i sektor publiczny.

Nasi klienci wybierają nasze rozwiązania, gdyż są one stanie w znaczący sposób wpłynąć na efektywność ich biznesów oraz realizowane procesy gospodarcze.

Poleć serwis
Polecamy
pergole Gibus pergole Gibus montaż klimatyzacji Warszawa

montaż klimatyzacji

Copyright 1996-2017 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X