15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni w 2023

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2023 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstało 12 865 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii wzrost o 10,95% w stosunku do 2022 r.

nowe firmy z kapitałem zagranicznym w KRS 2023

Nie braliśmy pod uwagę spółek zagranicznych, których beneficjentami rzeczywistymi są wyłącznie obywatele Polski

Kraje pochodzenia kapitału

Inwestorzy, którzy założyli spółki pochodzą z 106 krajów:

KRAJ KRAJ KRAJ
ALBANIA HOLANDIA NIGERIA
ALGIERIA HONG KONG NORWEGIA
ARABIA SAUDYJSKA INDIE PAKISTAN
ARMENIA IRAK PORTUGALIA
AUSTRALIA IRAN ROSJA
AUSTRIA IRLANDIA RUMUNIA
AZERBEJDŻAN ISLANDIA SERBIA
BANGLADESZ IZRAEL SINGAPUR
BELGIA JAPONIA SŁOWACJA
BIAŁORUŚ JEMEN SŁOWENIA
BOŚNIA I HERCEGOWINA JORDANIA SRI LANKA
BRAZYLIA KAMERUN STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE KANADA SYRIA
BUŁGARIA KAZACHSTAN SZKOCJA
CHINY KENIA SZWAJCARIA
CHORWACJA KIRGISTAN SZWECJA
CYPR KOREA POŁUDNIOWA TADŻYKISTAN
CZECHY KOREA PÓŁNOCNA TAJLANDIA
DANIA LIBAN TANZANIA
DOMINIKA LIBIA TUNEZJA
DUBAJ LIECHTENSTEIN TURCJA
EGIPT LITWA TURKMENISTAN
ESTONIA LUKSEMBURG UKRAINA
ETIOPIA ŁOTWA UZBEKISTAN
FILIPINY MACEDONIA WENEZUELA
FINLANDIA MALTA WĘGRY
FRANCJA MAROKO WIELKA BRYTANIA
GHANA MEKSYK WIETNAM
GRECJA MOŁDAWIA WŁOCHY
GRUZJA MOŁDOWA WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
GWINEA MONGOLIA ZIMBABWE
HAITI NEPAL ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
HISZPANIA NIEMCY  

Najwięcej firm powstało z następujących krajów:

Kraj obywatelstwa Liczba
UKRAINA 3832
BIAŁORUŚ 1691
NIEMCY 505
TURCJA 446
CHINY 382
WIELKA BRYTANIA 305
INDIE 279
GRUZJA 262
LITWA 207
WIETNAM 205
WŁOCHY 198
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 164
FRANCJA 163
HOLANDIA 159
ŁOTWA 152
ROSJA 131

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (50,98% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (8,16%) i małopolskim 6,84%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym w województwach 2023 r.

 Liczba zarejestrowanych firm w 2023 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 1050 8,16
KUJAWSKO-POMORSKIE 235 1,83
LUBELSKIE 367 2,85
LUBUSKIE 160 1,24
ŁÓDZKIE 463 3,60
MAŁOPOLSKIE 880 6,84
MAZOWIECKIE 6559 50,98
OPOLSKIE 78 0,61
PODKARPACKIE 318 2,47
PODLASKIE 307 2,39
POMORSKIE 614 4,77
ŚLĄSKIE 552 4,29
ŚWIĘTOKRZYSKIE 73 0,57
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 68 0,53
WIELKOPOLSKIE 839 6,52
ZACHODNIOPOMORSKIE 302 2,35

 Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 5556

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 20 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 5556
WROCŁAW 869
KRAKÓW 756
POZNAŃ 615
GDAŃSK 390
ŁÓDŹ 352
BIAŁYSTOK 268
LUBLIN 258
KATOWICE 217
RZESZÓW 209
SZCZECIN 199
WÓLKA KOSOWSKA 143
JABŁONOWO 135
BYDGOSZCZ 105
PIASECZNO 99
GDYNIA 95
WĘGRÓW 78
ZIELONA GÓRA 69
CZĘSTOCHOWA 67
BIAŁA PODLASKA 60
TORUŃ 46
OPOLE 43
PRZEMYŚL 41
KIELCE 40
KOSZALIN 34
PRUSZKÓW 32
MARKI 31
BIELSKO-BIAŁA 31
GORZÓW WIELKOPOLSKI 30
OLSZTYN 29
RASZYN 23
RADOM 22
ZĄBKI 21

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (96,26%)

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 12384 96,26
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 248 1,93
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 93 0,72
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 73 0,57
SPÓŁKA JAWNA 52 0,40
SPÓŁKA AKCYJNA 8 0,06
SPÓŁKA PARTNERSKA 3 0,02
SPÓŁKA EUROPEJSKA 2 0,02
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2 0,02

Nowe firmy są głównie nastawione na handel 26,25%, budownictwo 13,56%, transport 9,46%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym wg klas PKD 2023

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało prowadzenie restauracji 734 spółki, transport drogowy towarów 623 spółki, działalność związana z oprogramowaniem 592, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 583 firmy:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

Główny PKD Liczba
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 734
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 623
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 592
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 583
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 494
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 355
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 352
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 308
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 289
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 279
96.02.Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 250
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 233
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 230
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 222
49.32.Z - DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 217
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 180
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 170
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 155
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 143
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 139
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 138
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 132
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 131
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 127
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 116
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 112
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 108
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 105
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 92
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 88
66.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 80
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 75
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 75
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 73
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 69
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 69
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 67
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 67
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 66
88.10.Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 64
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 63
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 62
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 61
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60
53.20.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 56
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 56
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 55
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 55
81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 54
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 52
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 50
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 50
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 49
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 49
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 47
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 47
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 47
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 44
45.32.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 44
82.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 44
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 43
43.33.Z - POSADZKARSTWO TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 42
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 42
96.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 40
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 38
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 38
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 38
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 38
82.92.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 38
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 37
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 37
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 36
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 36
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 35
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 35
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35
43.31.Z - TYNKOWANIE 34
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 34
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 31
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 31
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 31
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 31
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 30
81.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 29
85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 29
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 28
56.21.Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 28
56.10.B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 27
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 27
79.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 27
10.71.Z - PRODUKCJA PIECZYWA PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 26
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 26
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 26
47.29.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26
58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 26
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 26
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26
46.33.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 25
46.47.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 25
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24
85.59.A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 24
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 24
46.32.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 23
86.23.Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 23
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 22
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 22
47.51.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22
47.78.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 22
43.91.Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 21
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 21
47.59.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21
46.39.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 20
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 20
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 20

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X