06-12-2023 Mikołaja i Emiliana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Baza szkół w Polsce 2023

Jeżeli Twoje produkty związane są z edukacją to korzystając z naszych usług możesz precyzyjnie dotrzeć do takich podmiotów jak: 

- przedszkola -  14 143 placówki (13 816 emaili) w tym 442, które rozpoczęły działalność w 2019 r., 361 w 2020 r., 369 w 2021 r., 336 w 2022 r. , 116 w 2023 r. (publiczne 7488, prywatne 6655) 
- cena bazy 350 zł +23% VAT
  przyklad bazy , stan na dzień 27.07.2023 r.
 
- punkty przedszkolne -  1631 placówek (1478 emaili) w tym 98, które rozpoczęły działalność w 2016 r., 102 w 2017 r., 107 w 2018 r., 74 w 2019, 88 w 2020 r. i 90 w 2021 r., (publiczne 548, prywatne 1131)
- cena bazy 150 zł +23% VAT
  przykład bazy , stan na dzień 02.01.2023 r.
 
- szkoły podstawowe - 14 315 placówek (14 246 emaili) w tym  127, które rozpoczęły działalność w 2019 r. , 89 w 2020 r., 86 w 2021r., 87 w 2022 r., 34 w 2023 r. (publiczne 12 022, prywatne 2293)
- cena bazy 350 zł +23% VAT
  przykład bazy stan na dzień 27.07.2023 r.

- licea ogólne 4116 placówki (4003 emaile) w tym 123, które rozpoczęły działalność  w 2016r., 134 w 2017 r., 78 w 2018 r., 154 w 2019 r., 93 w 2020 r. i 57 w 2021r., (publiczne 2577, prywatne 1559)
- cena   bazy 200 zł +23% VAT 
  przykład bazy stan na dzień 02.01.2023 r.
 
- technika - 2013 placówek (1994 emaile) w tym 34, które rozpoczęły działalność w 2016 r, 35 w 2017 r., 21 w 2018, 35 w 2019, 22 w 2020 r. i 11 w 2021 r., (publiczne 1714, prywatne 313)
- cena bazy - 150 zł +23% VAT 
  przykład bazy stan na dzień 02.01.2023 r.
 
- szkoły branżowe (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe) - 2550 placówek (2517 emaili) w tym 28, które rozpoczęły działalność  w 2016 r., 37 w 2017 r., 36 w 2018 r., 61 w 2019 r., 385 w 2020 r. i 46 w 2021r., (publiczne 2150, prywatne 360)
- cena bazy 150 zł +23%VAT,
  przykład bazy stan na dzień 02.01.2023 r.
 
- szkoły policealne - 2390 placówek (2258 emaili), w tym 162, które rozpoczęły działalność  w 2016 r., 91 w 2017 r., 74 w 2018 r., 56 w 2019 r., 75 w 2020 r. i 42 w 2021r., (publiczne 1002, prywatne 1705)
- cena bazy 200 zł +23% VAT
  przykład bazy  stan na dzień 16.03.2023 r.
 
- uczelnie wyższe - 340 uczelni (w tym 334 z adresem email) - cena bazy 100 zł +23%VAT przykład bazy  stan na dzień 23.03.2023


Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych firm. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.


Jeżeli jedna z tych grup to ważni dla Ciebie klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do niej, skontaktuj się z nami. 
Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jakie bazy chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Tel: 22 648 80 90
Email: coig@coig.com.pl
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2023 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X