04-08-2020 Dominika i Protazego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Baza szkół w Polsce

Jeżeli Twoje produkty związane są z edukacją to korzystając z naszych usług możesz precyzyjnie dotrzeć do takich podmiotów jak: 

- przedszkola -  13 332 placówki (12 493 emaile) w tym 494, które rozpoczęły działalność w 2015, 568 w 2016 r.,  548 w 2017 r., 497 w 2018 r., 461 w 2019 r. i 87 w 2020 r. (publiczne 7439, prywatne 6107)  - cena bazy 300 zł +23% VAT
  przyklad bazy , stan na dzień 28.04.2020 r.
 
- punkty przedszkolne -  1844 placówki (1528 emaili) w tym 142, które rozpoczęły działalność w 2015, 127 w 2016 r., 132 w 2017 r., 127 w 2018 r., 103 w 2019, 14 w 2020 r., (publiczne 577, prywatne 1267) - cena bazy 150 zł +23% VAT
  przykład bazy , stan na dzień 03.03.2020 r.
 
- szkoły podstawowe - 14 335 placówek (14 132 emaile) w tym  167, które rozpoczęły działalność w 2015, 112 w 2016 r., 1083 w 2017 r., 156 w 2018 r., 136 w 2019 r. i 29 w 2020 r. (publiczne 12072, prywatne 2263) - cena bazy 300 zł +23% VAT
  przykład bazy stan na dzień 22.04.2020 r.

- licea ogólne 4329 placówek (3883 emaile) w tym 126, które rozpoczęły działalność  w 2015 r., 138 w 2016 r., 148 w 2017 r., 91 w 2018 r., 171 w 2019 r., 54 w 2020 r., (publiczne 2645, prywatne 1684) - cena   bazy 200 zł +23% VAT 
  przykład bazy stan na dzień 27.02.2020 r.
 
- technika - 2072 placówki (1980 emaili) w tym 32, które rozpoczęły działalność w 2015 r, 38 w 2016 r., 38 w 2017 r., 22 w 2018, 37 w 2019, 7 w 2020 r., (publiczne 1747, prywatne 325) - cena bazy - 150 zł +23% VAT 
  przykład bazy stan na dzień 27.02.2020 r.
 
- szkoły branżowe (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe) - 2166 placówek (2035 emaili) w tym 23, które rozpoczęły działalność  w 2015 r. 32 w 2016 r., 43 w 2017 r., 38 w 2018 r., 68 w 2019 r., 8 w 2020 r., (publiczne 1856, prywatne 310)   cena bazy 150 zł +23%VAT,
  przykład bazy stan na dzień 27.02.2020 r.
 
- szkoły policealne - 3006 placówek (2515 emaili), w tym 214, które rozpoczęły działalność  w 2015 r. 184 w 2016 r., 109 w 2017 r., 82 w 2018 r., 63 w 2019 r., 57 w 2020 r., (publiczne 1110, prywatne 1896) - cena bazy 200 zł +23% VAT
  przykład bazy  stan na dzień 27.02.2020 r.
 
- uczelnie wyższe - 402 - cena bazy 100 zł +23%VAT przykład bazy


Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych firm. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.


Jeżeli jedna z tych grup to ważni dla Ciebie klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do niej, skontaktuj się z nami. 
Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jakie bazy chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Tel: 22 648 80 90
Email: coig@coig.com.pl
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X