29-10-2020 Euzebii i Narcyza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Baza szkół w Polsce

Jeżeli Twoje produkty związane są z edukacją to korzystając z naszych usług możesz precyzyjnie dotrzeć do takich podmiotów jak: 

- przedszkola -  13 408 placówki (12 619 emaili) w tym 503, które rozpoczęły działalność w 2015, 576 w 2016 r.,  554 w 2017 r., 500 w 2018 r., 464 w 2019 r. i 161 w 2020 r. (publiczne 7393, prywatne 6015)  - cena bazy 300 zł +23% VAT
  przyklad bazy , stan na dzień 14.08.2020 r.
 
- punkty przedszkolne -  1809 placówek (1541 emaili) w tym 128, które rozpoczęły działalność w 2015, 114 w 2016 r., 132 w 2017 r., 125 w 2018 r., 100 w 2019, 27 w 2020 r., (publiczne 577, prywatne 1267) - cena bazy 150 zł +23% VAT
  przykład bazy , stan na dzień 17.08.2020 r.
 
- szkoły podstawowe - 14 658 placówek (14 341 emaili) w tym  180, które rozpoczęły działalność w 2015, 117 w 2016 r., 1105 w 2017 r., 161 w 2018 r., 151 w 2019 r. i 55 w 2020 r. (publiczne 12 391, prywatne 2267) - cena bazy 300 zł +23% VAT
  przykład bazy stan na dzień 14.08.2020 r.

- licea ogólne 4294 placówki (3900 emaile) w tym 123, które rozpoczęły działalność  w 2015 r., 133 w 2016 r., 146 w 2017 r., 84 w 2018 r., 172 w 2019 r., 74 w 2020 r., (publiczne 2644, prywatne 1650) - cena   bazy 200 zł +23% VAT 
  przykład bazy stan na dzień 17.08.2020 r.
 
- technika - 2075 placówek (1993 emaile) w tym 31, które rozpoczęły działalność w 2015 r, 38 w 2016 r., 36 w 2017 r., 22 w 2018, 37 w 2019, 17 w 2020 r., (publiczne 1753, prywatne 322) - cena bazy - 150 zł +23% VAT 
  przykład bazy stan na dzień 18.08.2020 r.
 
- szkoły branżowe (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe) - 2166 placówek (2035 emaili) w tym 23, które rozpoczęły działalność  w 2015 r. 32 w 2016 r., 43 w 2017 r., 38 w 2018 r., 68 w 2019 r., 8 w 2020 r., (publiczne 1856, prywatne 310)   cena bazy 150 zł +23%VAT,
  przykład bazy stan na dzień 27.02.2020 r.
 
- szkoły policealne - 3006 placówek (2515 emaili), w tym 214, które rozpoczęły działalność  w 2015 r. 184 w 2016 r., 109 w 2017 r., 82 w 2018 r., 63 w 2019 r., 57 w 2020 r., (publiczne 1110, prywatne 1896) - cena bazy 200 zł +23% VAT
  przykład bazy  stan na dzień 27.02.2020 r.
 
- uczelnie wyższe - 343 uczelnie (w tym 337 z adresem email) - cena bazy 100 zł +23%VAT przykład bazy  stan na dzień 07.09.2020


Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych firm. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.


Jeżeli jedna z tych grup to ważni dla Ciebie klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do niej, skontaktuj się z nami. 
Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jakie bazy chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Tel: 22 648 80 90
Email: coig@coig.com.pl
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X