29-03-2020 Wiktora i Eustachego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Baza szkół w Polsce

Jeżeli Twoje produkty związane są z edukacją to korzystając z naszych usług możesz precyzyjnie dotrzeć do takich podmiotów jak: 

- przedszkola -  13 397 placówek (12 475 emaili) w tym 530, które rozpoczęły działalność w 2015, 609 w 2016 r.,  577 w 2017 r., 504 w 2018 r., 468 w 2019 r. i 38 w 2020 r. - cena bazy 300 zł +23% VAT
  przyklad bazy , stan na dzień 16.01.2020 r.
 
- punkty przedszkolne -  1844 placówki (1528 emaili) w tym 142, które rozpoczęły działalność w 2015, 127 w 2016 r., 132 w 2017 r., 127 w 2018 r., 103 w 2019, 14 w 2020 r., publiczne 577, prywatne 1267 - cena bazy 150 zł +23% VAT
  przykład bazy , stan na dzień 03.03.2020 r.
 
- szkoły podstawowe - 14 490 placówek (14 240 emaili) w tym  191, które rozpoczęły działalność w 2015, 124 w 2016 r., 1161 w 2017 r., 182 w 2018 r., 144 w 2019 r. i 20 w 2020 r. - cena bazy 300 zł +23% VAT
  przykład bazy stan na dzień 16.01.2020 r.

- licea ogólne 4329 placówek (3883 emaile) w tym 126, które rozpoczęły działalność  w 2015 r., 138 w 2016 r., 148 w 2017 r., 91 w 2018 r., 171 w 2019 r., 54 w 2020 r., publiczne 2645, prywatne 1684 - cena   bazy 200 zł +23% VAT 
  przykład bazy stan na dzień 27.02.2020 r.
 
- technika - 2072 placówki (1980 emaili) w tym 32, które rozpoczęły działalność w 2015 r, 38 w 2016 r., 38 w 2017 r., 22 w 2018, 37 w 2019, 7 w 2020 r., publiczne 1747, prywatne 325 r. - cena bazy - 150 zł +23% VAT 
  przykład bazy stan na dzień 27.02.2020 r.
 
- szkoły branżowe (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe) - 2166 placówek (2035 emaili) w tym 23, które rozpoczęły działalność  w 2015 r. 32 w 2016 r., 43 w 2017 r., 38 w 2018 r., 68 w 2019 r., 8 w 2020 r., publiczne 1856, prywatne 310   cena bazy 150 zł +23%VAT,
  przykład bazy stan na dzień 27.02.2020 r.
 
- szkoły policealne - 3006 placówek (2515 emaili), w tym 214, które rozpoczęły działalność  w 2015 r. 184 w 2016 r., 109 w 2017 r., 82 w 2018 r., 63 w 2019 r., 57 w 2020 r., publiczne 1110, prywatne 1896 - cena bazy 200 zł +23% VAT
  przykład bazy  stan na dzień 27.02.2020 r.
 
- uczelnie wyższe - 415 - cena bazy 100 zł +23%VAT przykład bazy


Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych firm. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.


Jeżeli jedna z tych grup to ważni dla Ciebie klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do niej, skontaktuj się z nami. 
Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jakie bazy chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Tel: 22 648 80 90
Email: coig@coig.com.pl
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X