17-01-2021 Antoniego i Rościsława
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Baza szkół w Polsce

Jeżeli Twoje produkty związane są z edukacją to korzystając z naszych usług możesz precyzyjnie dotrzeć do takich podmiotów jak: 

- przedszkola -  13 552 placówki (12 823 emaile) w tym 562, które rozpoczęły działalność w 2016 r.,  553 w 2017 r., 494 w 2018 r., 455 w 2019 r. i 386 w 2020 r. (publiczne 7404, prywatne 6148)  - cena bazy 350 zł +23% VAT
  przyklad bazy , stan na dzień 04.11.2020 r.
 
- punkty przedszkolne -  1707 placówek (1466 emaili) w tym 100, które rozpoczęły działalność w 2016 r., 106 w 2017 r., 107 w 2018 r., 81 w 2019, 88 w 2020 r., (publiczne 551, prywatne 1156) - cena bazy 150 zł +23% VAT
  przykład bazy , stan na dzień 04.11.2020 r.
 
- szkoły podstawowe - 14 502 placówki (14 237 emaili) w tym  114, które rozpoczęły działalność w 2016 r., 1082 w 2017 r., 153 w 2018 r., 142 w 2019 r. i 106 w 2020 r. (publiczne 12 218, prywatne 2284) - cena bazy 350 zł +23% VAT
  przykład bazy stan na dzień 04.11.2020 r.

- licea ogólne 4294 placówki (3900 emaile) w tym 123, które rozpoczęły działalność  w 2015 r., 133 w 2016 r., 146 w 2017 r., 84 w 2018 r., 172 w 2019 r., 74 w 2020 r., (publiczne 2644, prywatne 1650) - cena   bazy 200 zł +23% VAT 
  przykład bazy stan na dzień 17.08.2020 r.
 
- technika - 2075 placówek (1993 emaile) w tym 31, które rozpoczęły działalność w 2015 r, 38 w 2016 r., 36 w 2017 r., 22 w 2018, 37 w 2019, 17 w 2020 r., (publiczne 1753, prywatne 322) - cena bazy - 150 zł +23% VAT 
  przykład bazy stan na dzień 18.08.2020 r.
 
- szkoły branżowe (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe) - 2435 placówek (2309 emaili) w tym 30, które rozpoczęły działalność  w 2016 r., 41 w 2017 r., 37 w 2018 r., 66 w 2019 r., 329 w 2020 r., (publiczne 2106, prywatne 359) - cena bazy 150 zł +23%VAT,
  przykład bazy stan na dzień 15.09..2020 r.
 
- szkoły policealne - 2801 placówek (2399 emaili), w tym 168, które rozpoczęły działalność  w 2016 r., 98 w 2017 r., 75 w 2018 r., 60 w 2019 r., 72 w 2020 r., (publiczne 1034, prywatne 1767) - cena bazy 200 zł +23% VAT
  przykład bazy  stan na dzień 15.09.2020 r.
 
- uczelnie wyższe - 343 uczelnie (w tym 337 z adresem email) - cena bazy 100 zł +23%VAT przykład bazy  stan na dzień 07.09.2020


Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych firm. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.


Jeżeli jedna z tych grup to ważni dla Ciebie klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do niej, skontaktuj się z nami. 
Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jakie bazy chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Tel: 22 648 80 90
Email: coig@coig.com.pl
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X