20-06-2024 Bogny i Florentyny
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Cypryjskie firmy w Polsce 27-01-2022 r.

W Polsce aktywne są 1742 spółek w których jednym z udziałowców jest cypryjska firma.

Liczba firm z kapitalem cypryjskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 58 3,33
KUJAWSKO-POMORSKIE 19 1,09
LUBELSKIE 17 0,98
LUBUSKIE 3 0,17
ŁÓDZKIE 40 2,30
MAŁOPOLSKIE 84 4,82
MAZOWIECKIE 1225 70,32
OPOLSKIE 5 0,29
PODKARPACKIE 16 0,92
PODLASKIE 3 0,17
POMORSKIE 79 4,54
ŚLĄSKIE 78 4,48
ŚWIĘTOKRZYSKIE 5 0,29
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 9 0,52
WIELKOPOLSKIE 71 4,08
ZACHODNIOPOMORSKIE 30 1,72

Lista miejscowości w których działa minimum 10 firm z kapitałem cypryjskim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 1191
KRAKÓW 82
POZNAŃ 53
GDAŃSK 44
WROCŁAW 43
ŁÓDŹ 29
KATOWICE 29
GDYNIA 23
SZCZECIN 14

Wykaz firm z kapitałem cypryjskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2022 2
2021 66
2020 195
2019 187
2018 176
2017 132
2016 130
2015 90
2014 115
2013 88
2012 122
2011 83
2010 69
2009 49
2008 32
2007 56
2006 29
2005 23
2004 21
2003 16
2002 31
2001 30

Informacje o firmach z kapitałem cypryjskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy bazą adresową 1742 spółek z udziałem kapitału z Cypru, w tym 650 z kontaktem telefonicznym, 430 z adresem email

Cena wykazu firm 850 zł + 23% VAT

Przykład struktury danych wykazu firm z kapitałem z Cypru

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90.

Liczba firm z kapitałem luksemburskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 520
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 161
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 150
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 100
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 73
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 49
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 35
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 33
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 30
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 22
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 21
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 20
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 18
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 15
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 15
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 15
93.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 13
35.14.Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 12
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 12
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 12
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 11
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 11
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 11
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 10
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 10
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 7
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 7
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 7
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 7
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6
80.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 6
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6
22.21.Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 5
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 5
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5
16.21.Z - PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 4
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 4
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 4
58.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 4
61.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 4
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4
73.12.C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 4
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 4
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 4
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 4
86.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 4
86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4
20.42.Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 3
23.32.Z - PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY 3
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 3
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 3
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 3
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 3
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 3
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3
47.75.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3
52.29.A - DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 3
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 3
58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 3
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 3
64.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 3
72.11.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 3
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 3
77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 3
82.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 3
86.90.A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 3
93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 3
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X