22-10-2021 Filipa i Kordulii
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Włoskie firmy działające w Polsce 31-07-2021

W Polsce działa 2360 spółek, w których jednym z udziałowców jest włoska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Włoch. 

Wykaz firm z kapitalem włoskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 224 9,49
KUJAWSKO-POMORSKIE 40 1,69
LUBELSKIE 49 2,08
LUBUSKIE 37 1,57
ŁÓDZKIE 105 4,45
MAŁOPOLSKIE 291 12,33
MAZOWIECKIE 902 38,22
OPOLSKIE 27 1,14
PODKARPACKIE 59 2,50
PODLASKIE 7 0,30
POMORSKIE 62 2,63
ŚLĄSKIE 356 15,08
ŚWIĘTOKRZYSKIE 28 1,19
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 28 1,19
WIELKOPOLSKIE 119 5,04
ZACHODNIOPOMORSKIE 26 1,10

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 10 firm z kapitałem włoskim:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 780
KRAKÓW 226
WROCŁAW 157
BIELSKO-BIAŁA 68
ŁÓDŹ 59
POZNAŃ 57
TYCHY 55
KATOWICE 43
CZĘSTOCHOWA 37
LUBLIN 32
RZESZÓW 27
GDAŃSK 25
TORUŃ 17
SOSNOWIEC 17
OLSZTYN 17
CZECHOWICE-DZIEDZICE 13
GLIWICE 13
SZCZECIN 13
KIELCE 12
TOMASZÓW MAZOWIECKI 11
GDYNIA 11
BYDGOSZCZ 10
SOPOT 10
CZELADŹ 10

Wykaz firm z kapitałem włoskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 106
2020 140
2019 169
2018 183
2017 177
2016 181
2015 188
2014 122
2013 112
2012 92
2011 57
2010 54
2009 36
2008 68
2007 75
2006 79
2005 69
2004 124
2003 102
2002 126
2001 100

Informacje o firmach z kapitałem włoskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem włoskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 108
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 79
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 78
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 74
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 55
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 54
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 50
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 46
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 42
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 41
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 36
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 34
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 31
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 31
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 31
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 30
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 28
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 27
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 25
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 24
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 23
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 22
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 19
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 19
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 19
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 17
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 17
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 16
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 16
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 16
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 15
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 15
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 15
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 15
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 14
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 14
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 14
46.39.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 13
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 12
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 12
25.50.Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI METALURGIA PROSZKÓW 11
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 11
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 11
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 10
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 10
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 10
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 10
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 10
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 10
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X