02-08-2021 Gustawa i Alfonsa
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Włoskie firmy działające w Polsce 31-12-2020

W Polsce działa 2167 spółek, w których jednym z udziałowców jest włoska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Włoch. 

Wykaz firm z kapitalem włoskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 213 9,83
KUJAWSKO-POMORSKIE 37 1,71
LUBELSKIE 40 1,85
LUBUSKIE 31 1,43
ŁÓDZKIE 104 4,80
MAŁOPOLSKIE 264 12,18
MAZOWIECKIE 799 36,87
OPOLSKIE 27 1,25
PODKARPACKIE 50 2,31
PODLASKIE 5 0,23
POMORSKIE 59 2,72
ŚLĄSKIE 343 15,83
ŚWIĘTOKRZYSKIE 30 1,38
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 26 1,20
WIELKOPOLSKIE 111 5,12
ZACHODNIOPOMORSKIE 28 1,29

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 10 firm z kapitałem włoskim:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 683
KRAKÓW 209
WROCŁAW 149
BIELSKO-BIAŁA 70
ŁÓDŹ 58
POZNAŃ 56
TYCHY 48
KATOWICE 43
CZĘSTOCHOWA 30
LUBLIN 27
RZESZÓW 23
GDAŃSK 22
OLSZTYN 17
SZCZECIN 17
SOSNOWIEC 16
KIELCE 14
RADOM 13
BYDGOSZCZ 12
GDYNIA 12
CZECHOWICE-DZIEDZICE 12
GLIWICE 12
TOMASZÓW MAZOWIECKI 11
SOPOT 11
TORUŃ 10
CZELADŹ 10

Wykaz firm z kapitałem włoskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

ROK rozpoczęcia działalności Liczba
2020 132
2019 169
2018 189
2017 154
2016 159
2015 172
2014 125
2013 107
2012 93
2011 54
2010 54
2009 42
2008 70
2007 74
2006 74
2005 69
2004 121
2003 102
2002 124
2001 90

Informacje o firmach z kapitałem włoskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem włoskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 80
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 74
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 69
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 64
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 55
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 49
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 47
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 46
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 44
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 41
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 34
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 30
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 30
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 29
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 28
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 28
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 27
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 24
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 22
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 22
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 20
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 19
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 18
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 18
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 17
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 17
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 16
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 16
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 15
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 15
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 14
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 14
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 14
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 14
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 13
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 13
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 12
46.39.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 12
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 12
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 11
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 11
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 11
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 11
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 11
25.50.Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI METALURGIA PROSZKÓW 10
25.73.Z - PRODUKCJA NARZĘDZI 10
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 10
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 10
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 9
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 9
10.51.Z - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 8
16.10.Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 8
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 8
46.17.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 8
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 8
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X