21-01-2021 Agnieszki
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Włoskie firmy działające w Polsce 30-11-2020

W Polsce działa 2012 spółek, w których jednym z udziałowców jest włoska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Włoch. W 2018 r. powstało 165 takich firm, w 2019 r. 147 , a w 2020 r. 109.

Liczba firm z kapitalem włoskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 174 8,65
KUJAWSKO-POMORSKIE 36 1,79
LUBELSKIE 37 1,84
LUBUSKIE 31 1,54
ŁÓDZKIE 103 5,12
MAŁOPOLSKIE 256 12,72
MAZOWIECKIE 734 36,48
OPOLSKIE 28 1,39
PODKARPACKIE 47 2,34
PODLASKIE 5 0,25
POMORSKIE 54 2,68
ŚLĄSKIE 321 15,95
ŚWIĘTOKRZYSKIE 29 1,44
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 22 1,09
WIELKOPOLSKIE 108 5,37
ZACHODNIOPOMORSKIE 27 1,34

Lista miejscowości, w których działa minimum 10 firm z kapitałem włoskim:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 624
KRAKÓW 205
WROCŁAW 114
BIELSKO-BIAŁA 68
ŁÓDŹ 56
POZNAŃ 55
TYCHY 43
KATOWICE 42
CZĘSTOCHOWA 29
LUBLIN 26
GDAŃSK 22
RZESZÓW 19
OLSZTYN 16
SZCZECIN 16
RADOM 13
SOSNOWIEC 13
KIELCE 13
BYDGOSZCZ 12
TOMASZÓW MAZOWIECKI 11
GDYNIA 11
CZECHOWICE-DZIEDZICE 11
GLIWICE 11
NYSA 10
CZELADŹ 10

Liczba firm z kapitałem włoskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 71
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 67
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 61
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 60
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 54
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 47
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 45
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 44
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 41
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 38
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 34
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 28
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 27
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 27
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 27
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 25
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 23
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 23
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 20
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 19
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 19
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 18
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 18
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 17
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 16
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 16
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 15
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 15
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 15
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 14
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 14
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 14
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 13
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 13
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 12
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 12
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 11
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11
25.50.Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI METALURGIA PROSZKÓW 10
25.73.Z - PRODUKCJA NARZĘDZI 10
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 10
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 10
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 10
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 10

Informacje o firmach z kapitałem włoskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X