26-10-2020 Lucjana i Ewarysta
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Włoskie firmy działające w Polsce (stan na 30.06.2020 r.)

W Polsce działa 1712 spółek, w których jednym z udziałowców jest włoska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Włoch.

Liczba firm z kapitalem włoskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 148 8,64
KUJAWSKO-POMORSKIE 27 1,58
LUBELSKIE 37 2,16
LUBUSKIE 33 1,93
ŁÓDZKIE 96 5,61
MAŁOPOLSKIE 209 12,21
MAZOWIECKIE 590 34,46
OPOLSKIE 24 1,40
PODKARPACKIE 40 2,34
PODLASKIE 5 0,29
POMORSKIE 47 2,75
ŚLĄSKIE 297 17,35
ŚWIĘTOKRZYSKIE 23 1,34
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 20 1,17
WIELKOPOLSKIE 93 5,43
ZACHODNIOPOMORSKIE 23 1,34

Lista miejscowości, w których działa minimum 10 firm z kapitałem włoskim:

Miejscowość Liczba Procentowo
WARSZAWA 507 29,61
KRAKÓW 166 9,70
WROCŁAW 98 5,72
BIELSKO-BIAŁA 66 3,86
ŁÓDŹ 54 3,15
POZNAŃ 43 2,51
KATOWICE 39 2,28
TYCHY 35 2,04
CZĘSTOCHOWA 29 1,69
LUBLIN 26 1,52
GDAŃSK 22 1,29
RZESZÓW 14 0,82
OLSZTYN 14 0,82
SZCZECIN 14 0,82
RADOM 12 0,70
KIELCE 12 0,70
TOMASZÓW MAZOWIECKI 11 0,64
GLIWICE 11 0,64
SOSNOWIEC 11 0,64

Liczba firm z kapitałem włoskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 70
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 57
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 55
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 53
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 46
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 43
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 40
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 36
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 33
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 29
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 27
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 27
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 24
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 23
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 22
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 21
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 19
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 17
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 16
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 15
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 15
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 15
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 14
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 14
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 14
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 13
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 13
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 12
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 12
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 12
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 11
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 11
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 10
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 10
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10

Informacje o firmach z kapitałem włoskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X