02-08-2021 Gustawa i Alfonsa
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Szwedzkie firmy działające w Polsce (stan na 30.06.2020 r.)

W Polsce działa 760 spółek, w których jednym z udziałowców jest szwedzka firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Szwecjii.

Liczba firm z kapitalem szwedzkim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 35 4,61
KUJAWSKO-POMORSKIE 19 2,50
LUBELSKIE 9 1,18
LUBUSKIE 13 1,71
ŁÓDZKIE 35 4,61
MAŁOPOLSKIE 34 4,47
MAZOWIECKIE 329 43,29
OPOLSKIE 6 0,79
PODKARPACKIE 8 1,05
PODLASKIE 6 0,79
POMORSKIE 96 12,63
ŚLĄSKIE 39 5,13
ŚWIĘTOKRZYSKIE 5 0,66
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 6 0,79
WIELKOPOLSKIE 49 6,45
ZACHODNIOPOMORSKIE 71 9,34

Lista miejscowości, w których działa minimum 5 firm z kapitałem szwedzkim :

Miejscowość Liczba Procentowo
WARSZAWA 288 37,89
GDAŃSK 32 4,21
SZCZECIN 31 4,08
ŁÓDŹ 24 3,16
KRAKÓW 24 3,16
WROCŁAW 19 2,50
GDYNIA 15 1,97
POZNAŃ 15 1,97
KATOWICE 11 1,45
BYDGOSZCZ 6 0,79
TORUŃ 6 0,79
STARGARD 6 0,79
GORZÓW WIELKOPOLSKI 5 0,66
TCZEW 5 0,66
BIELSKO-BIAŁA 5 0,66

Liczba firm z kapitałem szwedzkim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 41
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 35
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 30
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 29
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 23
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 21
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 19
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 15
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 13
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 11
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 10
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 10
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 8
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 8
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 7
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 7
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 6
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 6
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 6
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 6
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5
25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5
28.25.Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 5
32.50.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 5
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5

Informacje o firmach z kapitałem szwedzkim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X