01-12-2023 Natalii i Eligiusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Szwedzkie firmy działające w Polsce 10-01-2023

W Polsce działa 1245 spółek, w których jednym z udziałowców jest szwedzka firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Szwecjii (lub jest beneficjentem rzeczywistym).

Liczba firm z kapitalem szwedzkim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 66 5,30
KUJAWSKO-POMORSKIE 22 1,77
LUBELSKIE 16 1,29
LUBUSKIE 24 1,93
ŁÓDZKIE 54 4,34
MAŁOPOLSKIE 64 5,14
MAZOWIECKIE 544 43,69
OPOLSKIE 6 0,48
PODKARPACKIE 11 0,88
PODLASKIE 10 0,80
POMORSKIE 155 12,45
ŚLĄSKIE 48 3,86
ŚWIĘTOKRZYSKIE 9 0,72
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 9 0,72
WIELKOPOLSKIE 105 8,43
ZACHODNIOPOMORSKIE 102 8,19

Lista miejscowości, w których działa minimum 10 firm z kapitałem szwedzkim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 473
GDAŃSK 63
KRAKÓW 47
SZCZECIN 47
WROCŁAW 39
ŁÓDŹ 37
POZNAŃ 37
GDYNIA 23
KATOWICE 14

Wykaz firm z kapitałem szwedzkim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2022 57
2021 78
2020 57
2019 63
2018 62
2017 60
2016 78
2015 57
2014 70
2013 49
2012 34
2011 37
2010 30
2009 29
2008 34
2007 44
2006 38
2005 39
2004 56
2003 57
2002 99
2001 117

Informacje o firmach z kapitałem szwedzkim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy 1245 spółkami z kapitałem szwedzkim w tym z kontaktem telefonicznym 679, z adresem email 432 (743 z telefonem lub email).

Wykaz spółek z kapitałem szwedzkim przykład danych

Cena za 1 podmiot 0,5 zł + 23% VAT minimalna wartość zamówienia 200 zł + 23% VAT

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem szwedzkim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 77
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 61
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 45
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 38
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 34
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 34
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 34
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 25
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 24
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 19
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 19
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 18
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 18
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 17
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 16
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 16
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 12
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 11
32.50.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 10
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 10
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 10
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 9
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 9
25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 8
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 8
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 8
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 8
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 7
28.25.Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 7
29.20.Z - PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 7
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7
86.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 7
93.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 7
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 6
32.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6
47.78.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 6
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5
23.61.Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 5
24.42.B - PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 5
28.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 5
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5
42.99.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 5
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 5
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 5
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 5
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5
86.22.Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 5
14.13.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 4
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 4
20.42.Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 4
25.12.Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 4
27.90.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 4
28.22.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 4
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4
46.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 4
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 4
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 4
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 4
64.91.Z - LEASING FINANSOWY 4
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 4
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 4
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 4
77.32.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 4
77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 4
82.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 4
01.50.Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 3
10.11.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 3
13.92.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 3
16.22.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 3
16.24.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 3
17.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 3
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3
20.14.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 3
23.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3
25.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 3
25.94.Z - PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 3
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 3
26.30.Z - PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 3
27.12.Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3
27.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI 3
27.51.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 3
28.92.Z - PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 3
30.92.Z - PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH 3
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 3
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3
46.63.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 3
46.76.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 3

 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2023 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X