20-06-2021 Bogny i Florentyny
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Litewskie firmy działające w Polsce 30.11.2020

W Polsce działają 574 spółki, w których jednym z udziałowców jest litewska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Litwy.

Liczba firm z kapitalem litewskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 21 3,65
KUJAWSKO-POMORSKIE 10 1,74
LUBELSKIE 11 1,91
LUBUSKIE 7 1,22
ŁÓDZKIE 8 1,39
MAŁOPOLSKIE 14 2,43
MAZOWIECKIE 279 48,44
OPOLSKIE 2 0,35
PODKARPACKIE 7 1,22
PODLASKIE 156 27,08
POMORSKIE 15 2,60
ŚLĄSKIE 12 2,08
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,17
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 6 1,04
WIELKOPOLSKIE 21 3,65
ZACHODNIOPOMORSKIE 6 1,04

Lista miejscowości, w których działają minimum 3 firmy z kapitałem litewskim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 249
SUWAŁKI 45
BIAŁYSTOK 43
PUŃSK 42
WROCŁAW 18
SEJNY 18
KRAKÓW 13
GDAŃSK 10
POZNAŃ 9
LUBLIN 6
KOMORNIKI 6
CZĘSTOCHOWA 5
ŁÓDŹ 4
TORUŃ 3
KOŃSKOWOLA 3
ZIELONA GÓRA 3
WÓLKA KOSOWSKA 3
PRZEMYŚL 3
KATOWICE 3
KOSZALIN 3
SZCZECIN 3

 Wykaz firm z kapitałem litewskkim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Rok rozpoczęcia działalności Liczba
2020 108
2019 112
2018 55
2017 64
2016 54
2015 39
2014 28
2013 14
2012 19
2011 16
2010 14
2009 11
2008 5
2007 3
2006 6
2005 6
2004 5
2003 2
2002 10
2001 5

Informacje o firmach z kapitałem litewskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem litewskim  działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 68
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 59
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 43
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 29
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 14
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 12
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 11
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 6
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 6
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4
45.32.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4
46.32.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 4
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 4
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 4
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 4
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 4
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3
46.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 3
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 3
46.37.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 3
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 3
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 3
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 3
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 3
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 3
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 3
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 3
47.30.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 3
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 3
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 3
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X