28-10-2020 Szymona i Tadeusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Litewskie firmy działające w Polsce (stan na 30.06.2020 r.)

W Polsce działa 287 spółek, w których jednym z udziałowców jest litewska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Litwy.

Liczba firm z kapitalem litewskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 18 6,27
KUJAWSKO-POMORSKIE 5 1,74
LUBELSKIE 4 1,39
LUBUSKIE 4 1,39
ŁÓDZKIE 5 1,74
MAŁOPOLSKIE 6 2,09
MAZOWIECKIE 138 48,08
OPOLSKIE 2 0,70
PODKARPACKIE 2 0,70
PODLASKIE 73 25,44
POMORSKIE 7 2,44
ŚLĄSKIE 7 2,44
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,35
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 5 1,74
WIELKOPOLSKIE 7 2,44
ZACHODNIOPOMORSKIE 3 1,05

Lista miejscowości, w których działają minimum 2 firmy z kapitałem litewskim :

Miejscowość Liczba Procentowo
WARSZAWA 122 42,51
SUWAŁKI 33 11,50
BIAŁYSTOK 22 7,67
WROCŁAW 15 5,23
PUŃSK 13 4,53
KRAKÓW 5 1,74
ŁÓDŹ 3 1,05
WÓLKA KOSOWSKA 3 1,05
GDAŃSK 3 1,05
POZNAŃ 3 1,05
WŁOCŁAWEK 2 0,70
ZIELONA GÓRA 2 0,70
MARKI 2 0,70
OPOLE 2 0,70
SEJNY 2 0,70
SOPOT 2 0,70
KATOWICE 2 0,70
SZCZECIN 2 0,70

Liczba firm z kapitałem litewskim  działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 32
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 27
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 18
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 11
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 6
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 5
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5
46.32.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 4
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 4
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 4
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 4
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3
45.32.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3
46.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 3
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 3
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 3
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 3
47.30.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 3
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 3
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3

Informacje o firmach z kapitałem litewskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X