25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Upadłość firm, upadłość konsumencka oraz postępowania restrukturyzacyjne

w tym serwisie znajdują się ogłoszenia dotyczące upadłości firm, upadłości konsumenckiej oraz postępowań restrukturyzacyjnych.
Informacje w tym serwisie pochodzą z MSIG z działów:
III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
lub innych jeżeli dotyczą tych postępowań.

W serwisie znajdują się również ogłoszenia z Krajowego Rejestru Zadłużonych

Ogłoszenia udostępniane są w postaci pliku excel lub xml.

W pliku monitoringu upadłości, postępowań naprawczych i układowych, znajdują się nst. kolumny: 
NR KRS , Regon, NIP, podmiotu objętego postępowaniem upadłościowym, naprawczym lub układowym
Pesel - przy upadłości konsumenckiej
Data rejestracji w KRS
Sąd Rejestrowy
Nazwa firmy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
PKD
Forma prawna
Rodzaj zdarzenia
Sąd prowadzący postępowanie
Sygnatura sprawy
Data postanowienia sądu
Data ogłoszenia w MSiG
nr MSiG
nr roczny MSiG
Data, czas na działanie od publikacji w MSiG
Imię i nazwisko wyznaczonego przez sąd przedstawiciela
Funkcja wyznaczonego przez sąd przedstawiciela
Treść ogłoszenia

Każda z wymienionych kolumn umożliwia sortowanie informacji, a więc jej porządkowanie pod kątem swoich potrzeb np. nazw firm, daty publikacji zdarzeń, sądu prowadzącego postępowanie, rodzaju zdarzenia. 

W systemie monitoringu upadłości jako zdarzenia występują:

1. ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
2. ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
3. zakończenie postępowania upadłościowego
4. umorzenie postępowania upadłościowego
5. postępowanie naprawcze itp
6. uzupełnienie listy wierzytelności
7. ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
8. inne
9. sporządzenie listy wierzytelności
10. sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości
11. wyłączenie z masy upadłości nieruchomości
12. ogłoszenie o terminie rozprawy zatwierdzającej układ
13. ogłoszenie o złożeniu oświadczenia, o wszczęciu postępowania naprawczego
14. ogłoszenie o zatwierdzeniu układu
15. ogłoszenie o otwarciu postępowania układowego
16. zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli
17. ogłoszenie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
18. ogłoszeniu o otwarciu postępowania sanacyjnego
19. ogłoszenie postępowania o zatwierdzenie układu
20. złożenie wniosku o upadłość
21. ogłoszenie o zakazie prowadzenia działalności
22. oddalenie wniosku o upadłość
23. ogłoszenie o postępowaniu zabezpieczającym majątek dłużnika
24. zmiana komisarza
25. zmiana syndyka
26. umorzenie przyspieszonego postępowania układowego
27. zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego
28. ustalenie planu spłaty wierzycieli
29. umorzenie postępowania sanacyjnego
30. umorzenie postępowania układowego
31. ogłoszenie o przetargu
32. ogłoszenie o umorzeniu w całości zobowiązań upadłego bez planu spłaty
33. oddalenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
34. sprostowanie
35. zatwierdzenie spisu wierzytelności
36. zmiana na liście wierzytelności
37. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu
38. uchylenie układu
39. sprawozdanie nadzorcy wykonania układu
40. sporządzenie opisu i oszacowania majątku
41. umorzenie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
42. tryb przeprowadzenia głosowania nad układem
43. odmowa zatwierdzenia układu
44. prawomocność postępowania o ogłoszeniu upadłości
45. prawomocność postępowania o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
46. złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego
47. prawomocne zarządzenia zwrotu wniosku restrukturyzacyjnego
48. prawomocne zarządzenie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości
49. zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego
50. postanowienie dotyczące składnika masy upadłości
51. prawomocność postanowienia o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości
52. wyłączenie z masy upadłości
53. złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży
54. uchylenie zabezpieczenia
55. umorzenie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego
56. prawomocność postanowienia o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku o upadłości
57. prawomocność postanowienia o zakończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego

Przykład danych, cennik, umową oraz pełne informacje znajdują się po poniższym linkiem:

lista upadłości

W 2022 r. do 31 grudnia opublikowano w MSIG oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 84 624 ogłoszenia związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 15 622 dotyczyło upadłości konsumenckiej, 360 upadłości firm, a 2379  to ogłoszenia rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2021 r. opublikowano w MSIG oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 53 312 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym  18 205 dotyczyło upadłości konsumenckiej, 412 upadłości firm, a 1888 to ogłoszenia rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2020 r. opublikowano w MSIG 41 874 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 13 084 dotyczyło upadłości konsumenckiej, 587 upadłości firm, a 800 to ogłoszenia rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X