25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2022 upadłości firm

W 2022 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 360 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 27 42 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 32 34 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 31 54 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 38 38 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 45 32 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 24 30 58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec 26 34 62 46 47 58 53 67 81 89
sierpień 16 31 46 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień 31 27 34 54 33 56 61 44 71 68
październik 32 28 44 52 65 50 53 56 82 79
listopad 33 35 29 37 52 54 44 57 49 63
grudzień 25 27 43 44 54 46 48 60 61 56

Należy też zwrócić uwagę iż w 2022 r. 422 wnioski o upadłość oddalono

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2022 r.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W 2022 r. mieliśmy 2730 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W 2021 r. mieliśmy 2270 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W 2021 r. było 2270 postępowań, w 2020 r. 1387, a w 2019 r. 1051.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2022 r.

 

Na spadającą liczbę upadłości mają wpływ rosnące postępowania restrukturyzacyjne oraz ogłaszanie upadłości konsumenckiej przez osoby prowadzące wcześniej działalność gospodarczą. W 2022 r. 749 przedsiębiorców  zakończyło działalność i następnie ogłosiło upadłość konsumencką oraz 949 przedsiębiorców, którzy zakończyli ją w 2021.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 65,28% i indywidualnych działalności gospodarczych 13,89%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 235 65,28
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 50 13,89
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 29 8,06
SPÓŁKA AKCYJNA 26 7,22
SPÓŁKA JAWNA 6 1,67
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4 1,11
SPÓŁDZIELNIA 4 1,11
GOSPODARSTWO ROLNE 2 0,56
STOWARZYSZENIE 1 0,28
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,28
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 1 0,28
FUNDACJA 1 0,28

W 2022 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 31,67%, śląskim 11,11% i wielkopolskim 10 %

upadłości firm w województwach  2022

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 29 8,06
KUJAWSKO-POMORSKIE 17 4,72
LUBELSKIE 10 2,78
LUBUSKIE 11 3,06
ŁÓDZKIE 17 4,72
MAŁOPOLSKIE 26 7,22
MAZOWIECKIE 114 31,67
OPOLSKIE 6 1,67
PODKARPACKIE 8 2,22
PODLASKIE 2 0,56
POMORSKIE 21 5,83
ŚLĄSKIE 40 11,11
ŚWIĘTOKRZYSKIE 4 1,11
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 7 1,94
WIELKOPOLSKIE 36 10,00
ZACHODNIOPOMORSKIE 12 3,33

Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2022 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 85
WROCŁAW 15
KRAKÓW 15
POZNAŃ 14
ŁÓDŹ 9
BYDGOSZCZ 8
BIELSKO-BIAŁA 8
RZESZÓW 6
KATOWICE 5
LUBLIN 4
GORZÓW WIELKOPOLSKI 4
SZCZECIN 4
BEŁCHATÓW 3
OPOLE 3
GDAŃSK 3
GDYNIA 3
CZĘSTOCHOWA 3
WAŁBRZYCH 2
WOŁÓW 2
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2
NADARZYN 2
PRUSZKÓW 2
ZĄBKI 2
PRUSZCZ GDAŃSKI 2
SŁUPSK 2
SOPOT 2
CHORZÓW 2
GLIWICE 2
MIKOŁÓW 2
LUBOŃ 2
TUREK 2

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym 23,06% i handlem 20 % :

upadłości firm wg klas PKD 2022 r

Branże w których zanotowano upadłości:

PKD Treść Liczba
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 19
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 19
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 14
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 9
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 8
4941Z Transport drogowy towarów 7
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 6
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 6
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 5
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  5
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 5
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 5
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  5
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 4
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  4
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 4
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 4
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  4
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  3
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 3
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 3
2829Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
3011Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 3
3109Z Produkcja pozostałych mebli 3
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  3
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 3
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 3
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 3
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 3
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 3
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 3
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  3
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 3
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 3
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 3
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 3
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  3
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  3
7311Z Działalność agencji reklamowych 3
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 2
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
1624Z Produkcja opakowań drewnianych 2
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 2
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 2
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 2
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 2
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 2
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 2
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 2
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  2
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 2
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 2
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 2
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 2
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 2
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  2
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 2
4920Z Transport kolejowy towarów 2
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  2
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 2
6420Z Działalność holdingów finansowych 2
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  2
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 2
8610Z Działalność szpitali 2
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  2
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 2

 

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X