25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy z udziałem kapitału zagranicznego w 2020 r.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2020 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstały 6924 firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Oznacza to spadek rejestracji o 21,5% w stosunku do 2019.

Biorąc jednak pod uwagę pandemię oraz fakt ograniczonej możliwości przekraczania granic jest to bardzo dobry wynik.

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym grudzień 2020

 

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana % w stosunku do poprzedniego roku
2008 3280  
2009 2457 -25,09
2010 3032 23,4
2011 2997 -1,15
2012 3450 15,12
2013 3658 6,03
2014 4390 20,01
2015 6706 52,7
2016 7122 6,2
2017 7282 2,33
2018 7878 8,18
2019 8820 11,93
2020 6924 -21,5

Kraje pochodzenia kapitału

Inwestorzy, którzy założyli spółki pochodzą ze 101 krajów:

kraj kraj kraj
AFGANISTAN IRAK PAKISTAN
ALBANIA IRAN PALESTYNA
ALGIERIA IRLANDIA PARAGWAJ
ANGLIA ISLANDIA PORTUGALIA
ARABIA SAUDYJSKA IZRAEL REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
ARMENIA JAPONIA ROSJA
AUSTRALIA JEMEN RUMUNIA
AUSTRIA JORDANIA SENEGAL
AZERBEJDŻAN KAMERUN SERBIA
BANGLADESZ KANADA SINGAPUR
BELGIA KAZACHSTAN SŁOWACJA
BIAŁORUŚ KIRGISTAN SŁOWENIA
BOŚNIA I HERCEGOWINA KOLUMBIA SOMALIA
BUŁGARIA KONGO SRI LANKA
CHINY KOREA POŁUDNIOWA STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
CHORWACJA KOREA PÓLNOCNA SYRIA
CYPR KOSOWO SZWAJCARIA
CZARNOGÓRA LIBAN SZWECJA
CZECHY LIBIA TADŻYKISTAN
DANIA LITWA TAJLANDIA
EGIPT LUKSEMBURG TAJWAN
ESTONIA ŁOTWA TUNEZJA
ETIOPIA MADAGASKAR TURCJA
FILIPINY MALTA TURKMENIA
FINLANDIA MAROKO UGANDA
FRANCJA MEKSYK UKRAINA 
GRECJA MOŁDAWIA UZBEKISTAN
GRUZJA MOŁDOWA WĘGRY
GWATEMALA MONGOLIA WIELKA BRYTANIA 
HISZPANIA NEPAL WIETNAM
HOLANDIA NIEMCY WŁOCHY
HONG KONG NIGERIA WYSPA JERSEY
INDIE NORWEGIA ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
INDONEZJA NOWA ZELANDIA  

Najwięcej firm powstało z następujących krajów:

kraj Liczba
UKRAINA 2956
BIAŁORUŚ 493
NIEMCY 302
WIELKA BRYTANIA 185
WŁOCHY 130
CHINY 130
HOLANDIA 110
INDIE 109
ROSJA 101
LITWA 99

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (40,92% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (10,08%) i małopolskim 8,03%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym w województwach GRUDZIEŃ 2020 r.

 Liczba zarejestrowanych firm w 2020 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 698 10,08
KUJAWSKO-POMORSKIE 184 2,66
LUBELSKIE 312 4,51
LUBUSKIE 138 1,99
ŁÓDZKIE 280 4,04
MAŁOPOLSKIE 556 8,03
MAZOWIECKIE 2833 40,92
OPOLSKIE 58 0,84
PODKARPACKIE 179 2,59
PODLASKIE 160 2,31
POMORSKIE 399 5,76
ŚLĄSKIE 390 5,63
ŚWIĘTOKRZYSKIE 39 0,56
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 67 0,97
WIELKOPOLSKIE 405 5,85
ZACHODNIOPOMORSKIE 226 3,26

 Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 2459

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 10 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 2459
WROCŁAW 544
KRAKÓW 480
POZNAŃ 255
GDAŃSK 233
LUBLIN 217
ŁÓDŹ 197
SZCZECIN 137
BIAŁYSTOK 119
KATOWICE 100
RZESZÓW 97
BYDGOSZCZ 89
GDYNIA 79
CZĘSTOCHOWA 58
ZIELONA GÓRA 54
PIASECZNO 48
BIELSKO-BIAŁA 47
PRZEMYŚL 41
BIAŁA PODLASKA 39
KOSZALIN 36
OLSZTYN 35
OPOLE 33
TORUŃ 31
PRUSZKÓW 30
JABŁONOWO 25
GORZÓW WIELKOPOLSKI 24
LEGNICA 20
WÓLKA KOSOWSKA 20
SOSNOWIEC 19
GLIWICE 18
CHEŁM 17
RADOM 17
ZĄBKI 17
MARKI 16
JELENIA GÓRA 15
KIELCE 15
SEJNY 13
SŁUBICE 13
SOPOT 13
TYCHY 13
WŁOCŁAWEK 13
JĘDRZEJÓW 12
ELBLĄG 11
ŚWIECIE 11
KALISZ 10
NOWY SĄCZ 10
RYBNIK 10

Tylko 1002 spółki zostały założonych przez inne spółki z siedzibą za granicą, pozostałe spółki założyły osoby fizyczne będące obcokrajowcami.

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (93,28%), spółki komandytowe (3,7%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,59%).

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6459 93,28
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 256 3,70
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 179 2,59
SPÓŁKA JAWNA 27 0,39
SPÓŁKA AKCYJNA  2 0,03
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  1 0,01

Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 39 043 zł. Tylko 31 spółek miało kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel 20,71%, budownictwo 17,14%, transport 11,44%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym wg klas PKD czerwiec 2020

klasa pkd liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 1434 20,71
BUDOWNICTWO 1187 17,14
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 792 11,44
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 624 9,01
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 517 7,47
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 471 6,80
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 462 6,67
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 456 6,59
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  265 3,83
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 202 2,92
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 153 2,21
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 86 1,24
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 70 1,01
EDUKACJA 69 1,00
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 38 0,55
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 35 0,51
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 29 0,42
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 28 0,40
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 3 0,04
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 2 0,03
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 0,01

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 465 spółek, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 422 firmy, prowadzenie restauracji 370 firm:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

glowne_pkd treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 465
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 422
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 370
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 247
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 216
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 215
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  200
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 177
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 150
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 144
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  142
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  142
4932Z Działalność taksówek osobowych  126
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 113
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 90
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 86
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 84
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 83
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 72
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 66
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  66
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 61
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  59
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 56
7311Z Działalność agencji reklamowych 56
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 55
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 51
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 51
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 51
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 45
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 44
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 43
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  42
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 40
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  40
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 39
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 36
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 34
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  34
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 33
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 33
4331Z Tynkowanie 32
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 31
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 30
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  30
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 30
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 28
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 28
6312Z Działalność portali internetowych 28
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  27
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  25
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 25
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   23
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 23
8292Z Działalność związana z pakowaniem 23
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 22
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  22
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 21
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 21
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 20
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  20
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 20
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 19
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 19
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  19
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 19
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 19
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  19
8559A Nauka języków obcych 19
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 19
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 18
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  18
6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,  17
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  17
6910Z Działalność prawnicza 17
3011Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 16
3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 16
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 16
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 16
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  16
2620Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 15
5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 15
3109Z Produkcja pozostałych mebli 14
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 14
4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  14
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 14
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 14
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 14
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  14
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 13
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 13
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 13
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 13
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  13
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 13
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  13
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 12
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  12
4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa  12
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  12
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 12
5590Z Pozostałe zakwaterowanie  12
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 12
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 12
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  11
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 11
3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 11
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 11
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  11
6420Z Działalność holdingów finansowych 11
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  11
7111Z Działalność w zakresie architektury  11
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 11
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  11
1089Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 10
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  10
4334Z Malowanie i szklenie  10
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  10
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 10
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 10
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 10
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 10
7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 10
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 10
8560Z Działalność wspomagająca edukację 10
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  10

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X