15-04-2024 Anastazji i Bazylego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni w Polsce 2022

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w w 2022 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstało 11 595 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii wzrost o 10,49% w stosunku do 2021 r.

nowe firmy z kapitałem zagranicznym w KRS 2022

Nie braliśmy pod uwagę spółek zagranicznych, których beneficjentami rzeczywistymi są wyłącznie obywatele Polski

Kraje pochodzenia kapitału

Inwestorzy, którzy założyli spółki pochodzą z 98 krajów:

KRAJ KRAJ KRAJ
ALBANIA HOLANDIA NIGERIA
ALGIERIA HONG KONG NORWEGIA
ARABIA SAUDYJSKA INDIE PAKISTAN
ARMENIA IRAK PORTUGALIA
AUSTRALIA IRAN ROSJA
AUSTRIA IRLANDIA RUMUNIA
AZERBEJDŻAN ISLANDIA SERBIA
BANGLADESZ IZRAEL SINGAPUR
BELGIA JAPONIA SŁOWACJA
BIAŁORUŚ JEMEN SŁOWENIA
BOŚNIA I HERCEGOWINA JORDANIA SRI LANKA
BRAZYLIA KAMERUN STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE KANADA SYRIA
BUŁGARIA KAZACHSTAN SZKOCJA
CHINY KENIA SZWAJCARIA
CHORWACJA KIRGISTAN SZWECJA
CYPR KOREA POŁUDNIOWA TADŻYKISTAN
CZECHY KOREA PÓŁNOCNA TAJLANDIA
DANIA LIBAN TANZANIA
DOMINIKA LIBIA TUNEZJA
DUBAJ LIECHTENSTEIN TURCJA
EGIPT LITWA TURKMENISTAN
ESTONIA LUKSEMBURG UKRAINA
ETIOPIA ŁOTWA UZBEKISTAN
FILIPINY MACEDONIA WENEZUELA
FINLANDIA MALTA WĘGRY
FRANCJA MAROKO WIELKA BRYTANIA
GHANA MEKSYK WIETNAM
GRECJA MOŁDAWIA WŁOCHY
GRUZJA MOŁDOWA WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
GWINEA MONGOLIA ZIMBABWE
HAITI NEPAL ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
HISZPANIA NIEMCY  

Najwięcej firm powstało z następujących krajów:

Kraj obywatelstwa Liczba
UKRAINA 4821
BIAŁORUŚ 1769
NIEMCY 418
TURCJA 324
CHINY 305
INDIE 209
ŁOTWA 171
GRUZJA 221
WIETNAM 174
LITWA 181
ROSJA 196
WŁOCHY 166
WIELKA BRYTANIA 182
HOLANDIA 134
FRANCJA 158
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 102

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (47,23% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (8,56%) i małopolskim 7,64%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym w województwach czerwiec 2022 r.

 Liczba zarejestrowanych firm w 2022 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 993 8,56
KUJAWSKO-POMORSKIE 226 1,95
LUBELSKIE 477 4,11
LUBUSKIE 132 1,14
ŁÓDZKIE 379 3,27
MAŁOPOLSKIE 886 7,64
MAZOWIECKIE 5476 47,23
OPOLSKIE 100 0,86
PODKARPACKIE 311 2,68
PODLASKIE 397 3,42
POMORSKIE 542 4,67
ŚLĄSKIE 591 5,10
ŚWIĘTOKRZYSKIE 57 0,49
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 100 0,86
WIELKOPOLSKIE 608 5,24
ZACHODNIOPOMORSKIE 320 2,76

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 4572

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 20 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

miejscowość Liczba
WARSZAWA 4572
WROCŁAW 816
KRAKÓW 773
POZNAŃ 435
GDAŃSK 332
BIAŁYSTOK 315
LUBLIN 292
ŁÓDŹ 273
SZCZECIN 217
RZESZÓW 187
KATOWICE 187
BYDGOSZCZ 125
BIAŁA PODLASKA 113
PIASECZNO 112
CZĘSTOCHOWA 106
WÓLKA KOSOWSKA 98
ŁOCHÓW 96
JABŁONOWO 89
GDYNIA 83
OPOLE 65
ZIELONA GÓRA 58
PRZEMYŚL 50
BIELSKO-BIAŁA 47
OLSZTYN 44
TORUŃ 37
KOSZALIN 36
ZĄBKI 32
GLIWICE 31
KIELCE 31
ŁAPY 30
PRUSZKÓW 26
ELBLĄG 24
ŻYRARDÓW 21
SOPOT 21
TYCHY 21

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (96,18%)

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11152 96,18
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 244 2,10
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 91 0,78
SPÓŁKA JAWNA 52 0,45
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 32 0,28
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 17 0,15
SPÓŁKA AKCYJNA 5 0,04
FUNDACJA 1 0,01
SPÓŁKA EUROPEJSKA 1 0,01

 Nowe firmy są głównie nastawione na handel 25,23%, budownictwo 14,95%, transport 14,16%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym wg klas PKD 2022

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 1022 spółki, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 642 firmy, działalność związana z oprogramowaniem 619 firm:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

pkd treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 1022
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 642
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 619
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 502
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 323
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 321
4932Z Działalność taksówek osobowych  304
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 289
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 277
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  262
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 253
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  225
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  206
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 191
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 134
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 130
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 124
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 124
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 120
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 116
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 116
7311Z Działalność agencji reklamowych 113
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  109
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 108
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 99
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 96
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 94
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 87
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 83
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 78
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 71
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 70
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 65
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  61
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 60
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  60
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  59
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 56
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 56
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 53
6312Z Działalność portali internetowych 53
4331Z Tynkowanie 50
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 49
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  48
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 47
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 47
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  45
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 44
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  43
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 42
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 42
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 41
6612Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych  40
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 40
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 38
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 38
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 38
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  37
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  37
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  36
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 36
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  35
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 35
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 34
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  33
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  33
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 32
5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 32
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  32
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 31
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 31
8292Z Działalność związana z pakowaniem 31
8559A Nauka języków obcych 31
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  31
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  30
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  30
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 29
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 28
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  28
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 28
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  27
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 26
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 25
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 25
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  25
7111Z Działalność w zakresie architektury  25
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 24
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 24
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 23
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 23
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 23
6910Z Działalność prawnicza 23
8560Z Działalność wspomagająca edukację 23
4637Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 22
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  22
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 22
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  21
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  21
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  21
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  20
4729Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  19
4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 19
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 19
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 19
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 18
5224C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 18
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  17
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 17
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  17
4775Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 17
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 17
7430Z Działalność związana z tłumaczeniami  17
7912Z Działalność organizatorów turystyki 17
8129Z Pozostałe sprzątanie  17
3102Z Produkcja mebli kuchennych 16
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  16
4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 16
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 15
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 15
3109Z Produkcja pozostałych mebli 15
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  15
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   15
7420Z Działalność fotograficzna 15
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 14
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 14
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 14
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  14
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 14
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  14
5811Z Wydawanie książek 14
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  14
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  13
1085Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 13
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 13
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 13
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 13
4725Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 13
4754Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 13
5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów 13
7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 13
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 13
8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  13
1089Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 12
4612Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali  12
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 12
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  12
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 11
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 11
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 11
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 11
4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  11
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  11
4622Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 11
4636Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich  11
4777Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona 11
5629Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 11
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 11
7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 11
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  11
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 10
4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa  10
4722Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona  10
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  10
4920Z Transport kolejowy towarów 10
7712Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,  10
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 10
9329B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  10

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X