15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Spis polskich firm

W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w postaci różnych form prawnych.

W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej i spółek cywilnych miejscem rejestracji działalności jest Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych form prawnych miejscem rejestracji jest Krajowy Rejestr Sądowy.

Na koniec września 2020 r. Główny Urząd Statystyczny szacował liczbę podmiotów prowadzących dzialalność gospodarczą na 4 106 708.

Nie oznacza to jednak, iż w Polsce jest obecnie aktywnych 4,1 mln. firm.

W statystykach GUS znajdują się podmioty, które zawiesiły wykonywanie działalności, podmioty które zakończyły działalność lecz informacja o tym fakcie nie dotarła do GUS oraz podmioty, które nie są przedsiębiorcami (fundacje, stowarzyszenia).

Dla spółek handlowych GUS podaje wartość 500 399 podmiotów, podczas gdy aktywnych jest tylko 461 126.

W przypadku fundacji i stowarzyszeń w GUS widnieje 28 372 fundacji i 71794 stowarzyszeń, ale w tej kategorii form prawnych tylko 10 712 fundacji i 8 195 stowarzyszeń to przedsiębiorcy.

Najwiekszą grupa podmiotów według GUS są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 2 842 396.

Według oficjalnego rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej takich podmiotów jest tylko 2 529 000, przy czym ponad 20% podmiotów to podmioty z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Biorąc pod uwagę statystykę CEIDG aktywnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest nie więc niż 2 mln.

Ostatnia liczna gupa podmiotów gospodarki narodowej to spółki cywilne - według GUS jest ich 280 568.

Pomijając sam fakt jaka liczba spółek cywilnych jest aktywna to dla ogólnej statystyki liczby przedsiębiorstw możemy tej kategorii nie brać pod uwagę w ogóle, gdyż spółki cywilne stanową osoby fizyczne prowadzace działalność gospodarczą, a tym samym te osoby mamy już ujęte.

Podsumowując powyższe dane akwtywną liczbę przedsiębiorców otrzymamy sumując wartości dla nst form prawnych:

spółki prawa hadlowego 461 000

spółdzielnie 9 800

fundacje i stowarzyszenia 18 900.

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 2 000 000.

Otrzymana wartość to 2 489 700.

Dla weryfikacj tej wartości aktywnych przedsiębiorców możemy też posłużyć się informacją z innego organu państwowego.

Takim organem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych a informacją dla nas istotną jest informacją o liczbie podmiotów opłacających składki ubezpiezceniowe lub zdrowotne w ZUS.

Takich podmiotów jest 2,6 mln. W tej liczbie 120 tys. to podmioty sektora publicznego - urzędy, szkoły, domy dziecka itp.

Z danych ZUS wynika również iż tylko niespełna 900 000 podmiotów zatrudnia pracowników ( w tym podmioty sektora publicznego). 1,7 mln. to tzw. samozatrudnieni czyli przedsiębiorcy odprowadzający składki za samych siebie.

Jeżeli chcielibyśmy stworzyć spis polskich firm analizując ich wielkość zatrudnienia to będziemy mieli do czynienia z firmami o następującym zatrudnieniu:

 

liczba firm na podstawie wielkości zatrudnienia
wielkość zatrudnienia liczba firm
poand 250 4 118
50-249 26 256
10-49 128 298
2-9 739 000
1 1 700 000

 Spis polskich firm zarejestrowanych w KRS udostępnia online Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w postaci usługi INFODESK marketing 
INFODESK baza firm online

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X