26-10-2020 Lucjana i Ewarysta
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Spis polskich firm

Spis polskich firm

W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w postaci różnych form prawnych.

W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej i spółek cywilnych miejscem rejestracji działalności jest Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych form prawnych miejscem rejestracji jest Krajowy Rejestr Sądowy.

Na koniec czerwca 2015 r. Główny Urząd Statystyczny szacował liczbę podmiotów gospodarki narodowej na 4 155 328 w tym 4 017 103 to podmioty prywatne.

Nie oznacza to jednak, iż w Polsce jest obecnie aktywnych 4 mln. firm.

W statystykach GUS znajdują się podmioty, które zawiesiły wykonywanie działalności, podmioty które zakończyły działalność lecz informacja o tym fakcie nie dotarła do GUS oraz podmioty, które nie są przedsiębiorcami (fundacje, stowarzyszenia).

Dla spółek handlowych GUS podaje wartość 434 523 podmiotów, podczas gdy aktywnych jest tylko 313 000.

Gus uwzględnia bowiem podmioty zarejestrowane w Rejestrze Handlowym B, które nie zostały przeniesione do KRS oraz podmioty widniejące w KRS, które nie są aktywne. Od 2016 r. rozpocznie się proces atomatycznego wykreślania z RHB i KRS podmiotów nieaktywnych, wówczas te wartości prezentowane przezb GUS zostaną poddane mocnej korekcie.

Podobny mechanizm dotyczy spółdzielni według GUS 17 590, realnie 9900.

W przypadku fundacji i stowarzyszeń w GUS widnieje 131 460 podmiotów, ale z tej kategorii form prawnych tylko 9800 podmiotów to przedsiębiorcy.

Najwiekszą grupa podmiotów według GUS są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 2 971 290.

Według oficjalnego rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej takich podmiotów jest tylko 2 529 000, przy czym ponad 20% podmiotów to podmioty z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Biorąc pod uwagę statystykę CEIDG aktywnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest nie więc niż 2 mln.

Ostatnia liczna gupa podmiotów gospodarki narodowej to spółki cywilne - według GUS jest ich 285 927.

Pomijając sam fakt jaka liczba spółek cywilnych jest aktywna to dla ogólnej statystyki liczby przedsiębiorstw możemy tej kategorii nie brać pod uwagę w ogóle, gdyż spółki cywlne stanową osoby fizyczne prowadzace działalność gospodarczą, a tym samym te osoby mamy już ujęte.

Podsumowując powyższe dane akwtywną liczbę przedsiębiorców otrzymamy sumując wartości dla nst form prawnych:

spółki prawa hadlowego 313 000

spółdzielnie 9 900

fundacje i stowarzyszenia 9 800.

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 2 000 000.

Otrzymana wartość to 2 332 700 choć i ona jest lekko zawyżona.

Dla weryfikacj wartości 2,3 mln. aktywnych przedsiębiorców możemy też posłużyć się informacją z innego organu państwowego.

Takim organem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych a informacją dla nas istotną jest informacją o liczbie podmiotów opłacających składki ZUS.

Takich podmiotów jest 1,7 mln.W tej liczbie 120 tys. to podmioty sektora publicznego - urzędy, szkoły, domy dziecka itp., na przedsiębiorców więc przypada nie więcej niż 1,6 mln. płatników składek ZUS.

Dlaczego ta informacja jest dla nas istotna? Proawadzenie działalności gospodarczej jest bowiem związane z obowiązkiem opłacania składek ZUS. Z takiego obowiązku są zwolnione spółki prawa handlowego nie zatrudniające pracowników oraz osoby fizyczne, które mają opłacone składki z innych tytułów (umowa o pracę). Nie znając skali zwolnień z tego tytułu myśląc o liczbie aktywnych przedsiębiorców powinniśmy myśleć o przedziale od 1,7 mln. firm do 2,3 mln. firm.

Jeżeli chcielibyśmy stworzyć spis polskich firm analizując ich wielkość zatrudnienia to będziemy mieli do czynienia z firmami o następującym zatrudnieniu:

 

liczba firm na podstawie wielkości zatrudnienia
wielkość zatrudnienia liczba firm
ponad 1000 462
250-999 2 453
50-249 17 332
10-49 117 486
1-9 2 000 000

 Spis polskich firm zarejestrowanych w KRS udostępnia online Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w postaci usługi INFODESK marketing 
INFODESK baza firm online

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X