29-01-2022 Zdzisława i Franciszka
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rosyjskie firmy w Polsce 31-07-2021

W Polsce działa 814 spółeł, w których jednym z udziałowców jest rosyjska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Rosji.

Liczba firm z kapitalem rosyjskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 47 0,42
KUJAWSKO-POMORSKIE 10 0,09
LUBELSKIE 22 0,20
LUBUSKIE 6 0,05
ŁÓDZKIE 12 0,11
MAŁOPOLSKIE 61 0,54
MAZOWIECKIE 443 3,96
OPOLSKIE 4 0,04
PODKARPACKIE 27 0,24
PODLASKIE 28 0,25
POMORSKIE 52 0,46
ŚLĄSKIE 35 0,31
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 0,02
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 26 0,23
WIELKOPOLSKIE 31 0,28
ZACHODNIOPOMORSKIE 8 0,07

Lista miejscowości, w których działa minimum 5 firm z kapitałem rosyjskim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 387
KRAKÓW 54
WROCŁAW 37
GDAŃSK 30
POZNAŃ 26
BIAŁYSTOK 25
RZESZÓW 12
ELBLĄG 10
LUBLIN 9
ŁÓDŹ 9
PRZEMYŚL 9
OLSZTYN 9
KATOWICE 7
BIAŁA PODLASKA 6
GDYNIA 6
PRUSZKÓW 5
GLIWICE 5
SZCZECIN 5

Wykaz firm z kapitałem z Rosji działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 73
2020 98
2019 122
2018 76
2017 81
2016 88
2015 83
2014 37
2013 36
2012 20
2011 11
2010 11
2009 5
2008 7
2007 8
2006 5
2005 12
2004 9
2003 10
2002 11
2001 11

Informacje o firmach z kapitałem z Rosji na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem rosyjskim  działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 47
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 37
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 36
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 30
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 26
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 23
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 19
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 17
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 15
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 14
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 14
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 13
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 12
96.02.Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 12
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 11
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 11
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 11
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 10
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 10
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 10
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 8
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 7
46.76.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 7
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 7
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7
43.31.Z - TYNKOWANIE 6
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 6
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 5
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 5
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 5
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 5
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 5
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 5
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 5
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X