02-08-2021 Gustawa i Alfonsa
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rosyjskie firmy w Polsce 31-12-2020

W Polsce działa 974 spółeł, w których jednym z udziałowców jest rosyjska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Rosji.

Liczba firm z kapitalem rosyjskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 45 6,35
KUJAWSKO-POMORSKIE 11 1,55
LUBELSKIE 23 3,24
LUBUSKIE 6 0,85
ŁÓDZKIE 11 1,55
MAŁOPOLSKIE 63 8,89
MAZOWIECKIE 354 49,93
OPOLSKIE 2 0,28
PODKARPACKIE 26 3,67
PODLASKIE 21 2,96
POMORSKIE 49 6,91
ŚLĄSKIE 33 4,65
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 0,28
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 21 2,96
WIELKOPOLSKIE 30 4,23
ZACHODNIOPOMORSKIE 12 1,69

Lista miejscowości, w których działa minimum 5 firm z kapitałem rosyjskim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 308
KRAKÓW 57
WROCŁAW 35
GDAŃSK 26
POZNAŃ 26
BIAŁYSTOK 19
LUBLIN 12
ELBLĄG 10
ŁÓDŹ 9
RZESZÓW 9
SZCZECIN 9
PRZEMYŚL 8
SOPOT 6
OLSZTYN 6
BIAŁA PODLASKA 5
ZIELONA GÓRA 5
PRUSZKÓW 5
GDYNIA 5
GLIWICE 5

Wykaz firm z kapitałem z Rosji działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Rok rozpoczęcia działalności Liczna
2020 92
2019 125
2018 77
2017 76
2016 80
2015 82
2014 40
2013 33
2012 19
2011 14
2010 10
2009 5
2008 7
2007 7
2006 5
2005 12
2004 9
2003 10
2002 7
2001 10


Informacje o firmach z kapitałem z Rosji na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem rosyjskim  działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 39
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 33
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 28
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 25
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 22
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 17
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 16
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 14
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 14
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 13
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 12
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 12
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 11
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 11
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 11
96.02.Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 10
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 9
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 9
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 8
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 7
46.76.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 7
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 7
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 7
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 6
47.74.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 5
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 5
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5
79.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 5
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 4
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4
46.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 4
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 4
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 4
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 4
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 4
53.20.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 4
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 4
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 4
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 4
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X