20-06-2024 Bogny i Florentyny
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

firmy zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2023 r.

Baza 35 220 podmiotów zarejestrowanych w KRS, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 r. Stan na dzień 09-02-2024 r.


Wśród podmiotów zobowaiżanych do badania sprawozdania za 2023 r.  8298 to spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

Bazę można wyselekcjonować na podstawie kryteriów formy prawnej, daty powstania, lokalizacji, kraju pochodzenia, kapitału, finansowych (przychodów, sumy bilansowej, przedziału zatrudnienia)

Baza podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest udostępniana w postaci pliku excel z danymi typu:

- nazwa podmiotu, - forma prawna
- adres - dokładny adres oraz gmina, powiat, województwo
- telefon (24 200) , email (19 100), www (18 444)
- numery KRS, Regon, NIP
- data powstania podmiotu, wysokość kapitału zakładowego
- branża działalności
- osoby, będące członkami zarządu
- kiedy podmiot złożył do KRS sprawozdanie z opinią biegłego rewidenta i za jaki okres (30 027 podmiotów)

przykład danych

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - liczba podmiotów w poszczególnych województwach: 

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2469 7,28
KUJAWSKO-POMORSKIE 1217 3,59
LUBELSKIE 987 2,91
LUBUSKIE 548 1,62
ŁÓDZKIE 1437 4,24
MAŁOPOLSKIE 2388 7,04
MAZOWIECKIE 9378 27,65
OPOLSKIE 1102 3,25
PODKARPACKIE 949 2,80
PODLASKIE 531 1,57
POMORSKIE 1912 5,64
ŚLĄSKIE 3336 9,84
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1232 3,63
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 609 1,80
WIELKOPOLSKIE 4512 13,30
ZACHODNIOPOMORSKIE 1307 3,85

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - liczba podmiotów według form prawnych:

Forma prawna Liczba
CECH RZEMIEŚLNICZY 6
FUNDACJA 281
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA 2
INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ 8
INSTYTUT BADAWCZY 34
IZBA GOSPODARCZA 16
IZBA RZEMIEŚLNICZA 2
KÓŁKO ROLNICZE 3
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 149
OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE MIĘDZYBRANŻOWE 1
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY 8
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 5
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 13
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 1
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 24
SPÓŁDZIELNIA 2078
SPÓŁKA AKCYJNA 6746
SPÓŁKA EUROPEJSKA 2
SPÓŁKA JAWNA 1436
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2319
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 276
SPÓŁKA PARTNERSKA 6
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20117
STOWARZYSZENIE 303
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 38
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 3
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 8
ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG 1
ZRZESZENIE TRANSPORTU 1
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 6
ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 2
ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 1
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 6
ZWIĄZEK ZAWODOWY 7
ZWIĄZKI PRACODAWCÓW 1
ZWIĄZKI ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH 3

Jeżeli zajmujesz się audytem sprawozdań finansowych jako biegły rewident, możesz zamówić dla swoich potrzeb bazę podmiotów, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego.

Bazę możesz zamówić na podstawie lokalizacji czy formy prawnej

Zadzwoń i zapyaj o potrzebną dla Twoich potrzeb bazę tel: 22 648 80 90 lub wyślij email z zapytaniem coig@coig.com.pl

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta - liczba podmiotów w największych miastach:
 
 

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 7478
KRAKÓW 1307
POZNAŃ 1284
WROCŁAW 1210
KATOWICE 640
GDAŃSK 630
ŁÓDŹ 618
KIELCE 571
SZCZECIN 403
GDYNIA 362
LUBLIN 356
OPOLE 308
BYDGOSZCZ 300
GLIWICE 260
BIELSKO-BIAŁA 238
RZESZÓW 225
TORUŃ 210
BIAŁYSTOK 209
KOSZALIN 205
KALISZ 204
CZĘSTOCHOWA 174
OLSZTYN 149
KONIN 141
TYCHY 138
ZIELONA GÓRA 128
RADOM 122
LESZNO 119
SOSNOWIEC 103
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X