26-10-2020 Lucjana i Ewarysta
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Estońskie firmy działające w Polsce (stan na 30.06.2020 r.)

W Polsce działa 151 spółek, w których jednym z udziałowców jest estońska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Estonii.

Liczba firm z kapitalem estońskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 4 2,65
KUJAWSKO-POMORSKIE 2 1,32
LUBELSKIE 3 1,99
LUBUSKIE 1 0,66
ŁÓDZKIE 5 3,31
MAŁOPOLSKIE 8 5,30
MAZOWIECKIE 87 57,62
PODKARPACKIE 4 2,65
PODLASKIE 2 1,32
POMORSKIE 10 6,62
ŚLĄSKIE 6 3,97
ŚWIĘTOKRZYSKIE 5 3,31
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 0,66
WIELKOPOLSKIE 9 5,96
ZACHODNIOPOMORSKIE 4 2,65

Lista miejscowości, w których działają minimum 2 firmy z kapitałem estońskim:

Miejscowość Liczba Procentowo
WARSZAWA 79 52,32
GDAŃSK 7 4,64
KRAKÓW 6 3,97
RAWA MAZOWIECKA 4 2,65
KIELCE 4 2,65
POZNAŃ 4 2,65
RZESZÓW 3 1,99
SZCZECIN 3 1,99
WROCŁAW 2 1,32
MODLNICZKA 2 1,32
KONSTANCIN-JEZIORNA 2 1,32
PŁOCK 2 1,32
BIAŁYSTOK 2 1,32
ŻURAW 2 1,32
SUCHY LAS 2 1,32
ZŁOTNIKI 2 1,32

Liczba firm z kapitałem estońskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 7
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 5
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 4
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 4
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 4
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 3
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 3
23.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 2
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 2
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 2
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 2
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 2
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 2
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 2
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 2
58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 2
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 2
61.90.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 2
64.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 2
66.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 2
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 2
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 2
77.32.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 2
77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2

Informacje o firmach z kapitałem estońskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X