15-04-2024 Anastazji i Bazylego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

MSIG monitoring ogłoszeń

Codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są ogłoszenia, które mają znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorców.

Ogłoszenia te podzielone są na działy:

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO (partie polityczne)
III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
VI. OGŁOSZENIA O ZAREJESTROWANIU I WYKREŚLENIU PODATKOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH
VIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO BANKOWE
IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI
XI. INNE
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Wpisy pierwsze
2. Wpisy kolejne

Ogłoszenia te są przez nas monitorowane, dzielone na kategorie oraz udostępniane w postaci kilku serwisów.

UPADŁOŚCI
w tym serwisie znajdują się ogłoszenia dotyczące upadłości firm, upadłości konsumenckiej oraz postępowań restrukturyzacyjnych.
Informacje w tym serwisie pochodzą z MSIG z działów:
III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
lub innych jeżeli dotyczą tych postępowań.

LIKWIDACJE
w tym serwisie znajdują się ogłoszenia o likwidacji spółek kapitałowych oraz o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
Informacje w tym serwisie pochodzą z MSIG z działów:
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
XI. INNE
lub innych jeżeli dotyczą tych postępowań.

OGŁOSZENIA
w tym serwisie znajdują się ogłoszenia wymagane przez KSH z wyłączeniem ogłoszeń o likwidację. W serwisie znajdą się więc ogłoszenia o przekształceniu spółki, podziale spółki,
połączeniu spółek, obniżeniu kapitału zakładowego, zwrocie dopłat, Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, przymusowym wykupie akcji, powstaniu lub rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej i inne.
Informacje w tym serwisie pochodzą z MSIG z działów:
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
VI. OGŁOSZENIA O ZAREJESTROWANIU I WYKREŚLENIU PODATKOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH

NOWE FIRMY W KRS
w tym serwisie znajdują się informacje o nowo zarejestrowanych przedsiębiorcach w KRS - w tym o podmiotach powstałych z przekształcenia.
Informacje w tym serwisie pochodzą z MSIG z działu:
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Wpisy pierwsze

ZMIANY WPISÓW W KRS

Moiturujemy i udostepniamy informacje o następujących zmianach wpisów w KRS
Dział 1
zmiana nazy
zmiana adresu
zmiana kapitału
zmiana udziałowca

Dział 2
zmiana zarządu

Dział 3
złożenie sprawozdania finansowego

Dział 5
informacje o kuratorach

WYKREŚLENIA Z KRS, ZMIANY W DZIALE 6
w tym serwisie znajdują się informacje o wykreśleniu podmiotu z KRS oraz zmianach w dziale 6 KRS podmiotu czyli likwidacji, połączeniu, podziale lub przekształceniu, o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, o postępowaniu upadłościowym, o postępowaniu naprawczym, o postępowaniu układowym, zarządzie komisarycznym.
Informacje w tym serwisie pochodzą z MSIG z działu:
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Wpisy kolejne

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X