15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni 2021

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2021 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstały 10 494 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to rekordowy wynik roczny.

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym grudzień 2021

 Kraje pochodzenia kapitału

Inwestorzy, którzy założyli spółki pochodzą z 99 krajów

KRAJ KRAJ KRAJ
ALBANIA HOLANDIA NIGERIA
ALGIERIA HONG KONG NORWEGIA
ARABIA SAUDYJSKA INDIE PAKISTAN
ARMENIA IRAK PORTUGALIA
AUSTRALIA IRAN ROSJA
AUSTRIA IRLANDIA RUMUNIA
AZERBEJDŻAN ISLANDIA SERBIA
BANGLADESZ IZRAEL SINGAPUR
BELGIA JAPONIA SŁOWACJA
BIAŁORUŚ JEMEN SŁOWENIA
BOŚNIA I HERCEGOWINA JORDANIA SRI LANKA
BRAZYLIA KAMERUN STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE KANADA SYRIA
BUŁGARIA KAZACHSTAN SZKOCJA
CHINY KENIA SZWAJCARIA
CHORWACJA KIRGISTAN SZWECJA
CYPR KOREA POŁUDNIOWA TADŻYKISTAN
CZECHY KOREA PÓŁNOCNA TAJLANDIA
DANIA LIBAN TANZANIA
DOMINIKA LIBIA TUNEZJA
DUBAJ LIECHTENSTEIN TURCJA
EGIPT LITWA TURKMENISTAN
ESTONIA LUKSEMBURG UKRAINA
ETIOPIA ŁOTWA UZBEKISTAN
FILIPINY MACEDONIA WENEZUELA
FINLANDIA MALTA WĘGRY
FRANCJA MAROKO WIELKA BRYTANIA
GHANA MEKSYK WIETNAM
GRECJA MOŁDAWIA WŁOCHY
GRUZJA MOŁDOWA WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
GWINEA MONGOLIA ZIMBABWE
HAITI NEPAL ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
HISZPANIA NIEMCY  

Najwięcej firm powstało z następujących krajów:

KRAJ Liczba
UKRAINA 4400
BIAŁORUŚ 831
NIEMCY 347
CHINY 174
INDIE 162
WIETNAM 157
WŁOCHY 149
WIELKA BRYTANIA 149
HOLANDIA 146
TURCJA 119

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (40,56% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (9,41%) i małopolskim 8,2%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym w województwach GRUDZIEŃ 2021 r.

 Liczba zarejestrowanych firm w 2021 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 988 9,41
KUJAWSKO-POMORSKIE 217 2,07
LUBELSKIE 437 4,16
LUBUSKIE 235 2,24
ŁÓDZKIE 475 4,53
MAŁOPOLSKIE 860 8,20
MAZOWIECKIE 4256 40,56
OPOLSKIE 119 1,13
PODKARPACKIE 278 2,65
PODLASKIE 258 2,46
POMORSKIE 619 5,90
ŚLĄSKIE 564 5,37
ŚWIĘTOKRZYSKIE 45 0,43
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 83 0,79
WIELKOPOLSKIE 682 6,50
ZACHODNIOPOMORSKIE 378 3,60

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 3583

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 25 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 3583
WROCŁAW 811
KRAKÓW 744
POZNAŃ 437
GDAŃSK 375
ŁÓDŹ 359
LUBLIN 326
SZCZECIN 247
BIAŁYSTOK 160
KATOWICE 144
RZESZÓW 134
GDYNIA 122
CZĘSTOCHOWA 114
BYDGOSZCZ 109
ZIELONA GÓRA 93
PIASECZNO 93
OPOLE 93
PRZEMYŚL 63
BIAŁA PODLASKA 54
WÓLKA KOSOWSKA 54
JABŁONOWO 50
RADOM 48
BIELSKO-BIAŁA 46
ŁOCHÓW 39
KOSZALIN 38
TORUŃ 35
GORZÓW WIELKOPOLSKI 35
PRUSZKÓW 34
OLSZTYN 30
TYCHY 28
SŁUBICE 25

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (96,47%)

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10124 96,47
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 234 2,23
SPÓŁKA JAWNA 57 0,54
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 48 0,46
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 21 0,20
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 5 0,05
SPÓŁKA AKCYJNA 4 0,04
SPÓŁKA PARTNERSKA 1 0,01

Nowe firmy są głównie nastawione na handel 21,41%, budownictwo 18,65%, transport 12,96%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym wg klas PKD 2021

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 811 spółek, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 700 firm, prowadzenie restauracji 560 firm:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

glowne_pkd treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 811
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 700
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 560
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 388
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 341
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  331
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 327
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 305
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 280
4932Z Działalność taksówek osobowych  277
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  227
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 203
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 173
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  154
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 139
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 134
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 129
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 120
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 120
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 114
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  111
7311Z Działalność agencji reklamowych 99
4331Z Tynkowanie 97
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 97
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 89
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 85
8292Z Działalność związana z pakowaniem 83
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 74
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 72
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 72
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  72
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 70
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  67
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 65
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 64
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 60
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 60
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  59
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  59
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 55
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 49
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 49
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 48
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 45
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 42
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  42
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 40
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 40
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  39
6312Z Działalność portali internetowych 39
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 36
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  35
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  35
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  34
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 34
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 33
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 32
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 32
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 31
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 31
4334Z Malowanie i szklenie  30
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 30
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  30
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  29
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 27
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 26
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  26
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  25
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 24
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 24
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  24
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 23
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  23
6910Z Działalność prawnicza 23
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 22
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 22
8129Z Pozostałe sprzątanie  22
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 21
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  21
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  21
7111Z Działalność w zakresie architektury  21
3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 20
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 20
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 20
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  20
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 20
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 20
8560Z Działalność wspomagająca edukację 20

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X