02-08-2021 Gustawa i Alfonsa
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Firmy z kapitałem zagranicznym

Posiadamy 92 251 aktywne spółki z udziałem kapitału zagranicznego stan na dzień 30 listoapda 2020 r. 

zobacz też wykaz firm z kapitałem białoruskimchińskim, duńskim, estońskim, fińskimfrancuskimholenderskim, litewskim, łotewskimniemieckim, norweskimszwajcarskim, szwedzkimukraińskim, , z Wielkiej Brytaniiwietnamskim, włoskim

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm aktywnych jest w woj. mazowieckim (47,82%), dolnośląskim (7,77%) i małopolskim 7,55%

Liczba zarejestrowanych w KRS aktywnych firm z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 7168 7,77
KUJAWSKO-POMORSKIE 1712 1,86
LUBELSKIE 2102 2,28
LUBUSKIE 1604 1,74
ŁÓDZKIE 2929 3,18
MAŁOPOLSKIE 6966 7,55
MAZOWIECKIE 44117 47,82
OPOLSKIE 953 1,03
PODKARPACKIE 2399 2,60
PODLASKIE 1203 1,30
POMORSKIE 3893 4,22
ŚLĄSKIE 5872 6,37
ŚWIĘTOKRZYSKIE 564 0,61
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 788 0,85
WIELKOPOLSKIE 6597 7,15
ZACHODNIOPOMORSKIE 3384 3,67

Najwięcej firm z kapitałem zagranicznym ma siedzibę w Warszawie 37 196.

Miejscowości w których siedzibę ma min. 100 firm z kapitałem zagranicznym   

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 37196
KRAKÓW 5627
WROCŁAW 4649
POZNAŃ 3669
WÓLKA KOSOWSKA 1813
ŁÓDŹ 1778
SZCZECIN 1740
GDAŃSK 1714
KATOWICE 1468
LUBLIN 1264
RZESZÓW 975
GDYNIA 866
BIAŁYSTOK 780
BYDGOSZCZ 652
BIELSKO-BIAŁA 583
PRZEMYŚL 574
CZĘSTOCHOWA 538
PIASECZNO 491
ZIELONA GÓRA 393
OPOLE 370
TORUŃ 365
GLIWICE 334
JABŁONOWO 309
PRUSZKÓW 275
OLSZTYN 266
GORZÓW WIELKOPOLSKI 262
TYCHY 255
RADOM 239
KIELCE 231
KOSZALIN 213
BIAŁA PODLASKA 209
SOPOT 208
SOSNOWIEC 199
LEGNICA 171
KOŁOBRZEG 150
CHORZÓW 147
SŁUBICE 144
RASZYN 136
DĄBROWA GÓRNICZA 134
KOZERY 133
CIESZYN 133
JELENIA GÓRA 131
BIELANY WROCŁAWSKIE 126
KALISZ 125
JAWORZNO 124
BYTOM 122
JANKI 118
CHEŁM 117
ZĄBKI 114
LESZNO 114
SUWAŁKI 111
RYBNIK 109
ELBLĄG 108
ŻYRARDÓW 107
ZABRZE 104
MARKI 102

Najwięcej firmy z kapitałem zagranicznym działa w postaci spółki z o.o. 91,77% oraz spółki komandytowej 4,21%.

Forma prawna aktywnych firm z kapitałem zagranicznym 

Forma prawna Liczba Procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 84659 91,77
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3883 4,21
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 1970 2,14
SPÓŁKA AKCYJNA 1089 1,18
SPÓŁKA JAWNA 462 0,50
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 154 0,17
SPÓŁKA PARTNERSKA 19 0,02
FUNDACJA 7 0,01
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 5 0,01
SPÓŁKA EUROPEJSKA 3 0,00

7200 spółek ma kapitał zakładowy w wysokości 1 mln złotych lub większy.

Najwięcej firmy z kapitałem zagranicznym zajmuje się w Polsce handlem 27,43%, przetwórstwem przemysłowym 10,77% i działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 10,74%.

Klasa Liczba Procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 25291 27,43
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 9929 10,77
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 9898 10,74
BUDOWNICTWO 9555 10,36
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 6381 6,92
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 6111 6,63
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5826 6,32
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 5639 6,12
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 3878 4,21
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2190 2,38
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 2080 2,26
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1448 1,57
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 1241 1,35
EDUKACJA 755 0,82
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 697 0,76
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 600 0,65
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 423 0,46
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 237 0,26
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11 0,01
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 5 0,01

Najwięcej firm jako główny przedmiot działalności wskazało pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 4073, sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną 3528, transportem drogowym 3395.

Branże w których najczęściej prowadzą działalność firmy z udziałem kapitału zagranicznego: 

GłównyPKD Treść Liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  4073
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 3528
4941Z Transport drogowy towarów 3395
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 3219
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 3184
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2978
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2974
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 2553
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 2229
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 2024
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1974
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1422
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  1405
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  1282
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1194
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 1089
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 925
7311Z Działalność agencji reklamowych 849
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 840
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 834
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 823
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 818
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 727
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 723
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 694
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 664
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 658
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  624
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 590
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 580
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 574
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 565
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 557
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  542
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  530
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 508
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 504
6312Z Działalność portali internetowych 475
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 466
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  451
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  438
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 430
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 421
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 420
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 400
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 359
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  354
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  352
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 351
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  345
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 342
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 324
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 323
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 319
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  312
6420Z Działalność holdingów finansowych 306
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  303
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 303
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  293
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 282
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  279
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 277
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 276
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 270
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 267
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  263
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 261
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 260
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  260
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 259
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 259
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  257
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  252
6910Z Działalność prawnicza 250
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 249
7111Z Działalność w zakresie architektury  247
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 244
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 243
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 237
3109Z Produkcja pozostałych mebli 232
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  232
4932Z Działalność taksówek osobowych  230
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 222
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 221
7912Z Działalność organizatorów turystyki 219
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 216
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  216
2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli  210
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 207
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  201


Informacje o firmach z kapitałem zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X