21-01-2021 Agnieszki
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Firmy z kapitałem zagranicznym

Posiadamy 87 263 aktywne spółki z udziałem kapitału zagranicznego stan na dzień 31 maja 2020 r. 

zobacz też wykaz firm z kapitałem białoruskimchińskim, duńskim, estońskim, fińskimfrancuskimholenderskim, litewskim, łotewskimniemieckim, norweskimszwajcarskim, szwedzkimukraińskim, , wietnamskim, włoskim

Liczba aktywnych firm z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:   

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 6836 7,83
KUJAWSKO-POMORSKIE 1720 1,97
LUBELSKIE 1935 2,22
LUBUSKIE 1508 1,73
ŁÓDZKIE 2682 3,07
MAŁOPOLSKIE 6620 7,59
MAZOWIECKIE 41495 47,55
OPOLSKIE 918 1,05
PODKARPACKIE 2337 2,68
PODLASKIE 1121 1,28
POMORSKIE 3628 4,16
ŚLĄSKIE 5596 6,41
ŚWIĘTOKRZYSKIE 550 0,63
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 753 0,86
WIELKOPOLSKIE 6343 7,27
ZACHODNIOPOMORSKIE 3221 3,69

Liczba firm z kapitałem zagranicznym według miejscowości 

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 34823
KRAKÓW 5353
WROCŁAW 4409
POZNAŃ 3488
WÓLKA KOSOWSKA 1833
SZCZECIN 1657
ŁÓDŹ 1631
GDAŃSK 1569
KATOWICE 1367
LUBLIN 1147
RZESZÓW 941
GDYNIA 824
BIAŁYSTOK 725
BYDGOSZCZ 699
PRZEMYŚL 567
BIELSKO-BIAŁA 547
CZĘSTOCHOWA 516
PIASECZNO 477
OPOLE 361
ZIELONA GÓRA 354
TORUŃ 350
GLIWICE 320
JABŁONOWO 298
PRUSZKÓW 258
TYCHY 246
GORZÓW WIELKOPOLSKI 245
OLSZTYN 241
KIELCE 226
RADOM 220
SOPOT 204
SOSNOWIEC 196
KOSZALIN 184
LEGNICA 161
KOŁOBRZEG 146
CHORZÓW 139
RASZYN 139
DĄBROWA GÓRNICZA 137
KOZERY 136
SŁUBICE 133
JELENIA GÓRA 130
CIESZYN 129
BYTOM 124
JAWORZNO 124
BIELANY WROCŁAWSKIE 122
JANKI 120
KALISZ 118
LESZNO 118
CHEŁM 106
SUWAŁKI 106
ELBLĄG 105
RYBNIK 105
ZĄBKI 102
ZABRZE 101
ŻYRARDÓW 100

Forma prawna firm z kapitałem zagranicznym 

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 79853 91,51
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3749 4,30
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 1932 2,21
SPÓŁKA AKCYJNA 1097 1,26
SPÓŁKA JAWNA 440 0,50
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 158 0,18
SPÓŁKA PARTNERSKA 19 0,02
FUNDACJA 7 0,01
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 5 0,01
SPÓŁKA EUROPEJSKA 3 0,00

Najwięcej firm z kapitałem zagranicznym zajmuje się w Polsce handlem 28,23%, przetwórstwem przemysłowym 11,09% i działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 10,32%.

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 24625 28,23
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 9675 11,09
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 9002 10,32
BUDOWNICTWO 8872 10,17
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 5873 6,73
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 5681 6,51
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5671 6,50
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 5208 5,97
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 3609 4,14
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1993 2,28
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1916 2,20
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1284 1,47
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 1210 1,39
EDUKACJA 694 0,80
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 657 0,75
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 582 0,67
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 424 0,49
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 237 0,27
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10 0,01
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 5 0,01

Najwięcej firm jako główny przedmiot działalności wskazało pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 4200, sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną 3387, działalność związaną z oprogramowaniem 2835, wynajem i zarządzanie nieruchomościami 2601, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2560.

Branże w których najczęściej prowadzą działalność firmy z udziałem kapitału zagranicznego: 

pkd treść Liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  3539
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 3506
4941Z Transport drogowy towarów 3156
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 3112
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 2996
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2846
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2736
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 2350
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 2205
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1968
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1704
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  1335
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1276
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  1175
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1087
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 1070
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 921
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 797
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 790
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 772
7311Z Działalność agencji reklamowych 767
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 719
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 693
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 673
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 648
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  609
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 592
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 582
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 577
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 570
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 556
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 556
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 553
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 499
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 490
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  488
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  469
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 450
6312Z Działalność portali internetowych 446
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  426
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 416
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 402
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  400
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 388
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 358
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 348
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 335
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  329
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 328
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  325
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 323
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  321
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 316
6420Z Działalność holdingów finansowych 304
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  300
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  293
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 281
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 278
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 272
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  271
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 263
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 262
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 258
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 256
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 255
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  255
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 255
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  253
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  252
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 251
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  249
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  248
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 246
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 239
6910Z Działalność prawnicza 239
7111Z Działalność w zakresie architektury  236
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 234
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  228
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 224
3109Z Produkcja pozostałych mebli 223
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 223
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  219
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 217
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 215
2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli  212
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 212
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  209
7912Z Działalność organizatorów turystyki 209
4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 200
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 199
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 194
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 189
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 182
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  177
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   174
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  173
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  171
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 168
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  166
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  165
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  165
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 164
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 164
4932Z Działalność taksówek osobowych  163
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  161
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 160
4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 160
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 154
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  153
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 152
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 151
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 150
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  150

Informacje o firmach z kapitałem zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X