31-05-2020 Anieli i Petroneli
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Firmy z kapitałem zagranicznym

Posiadamy 82 508 aktywnych spółek z udziałem kapitału zagranicznego stan  na dzień 30 czerwca 2019 r. 

zobacz też wykaz firm z kapitałem francuskimholenderskim, niemieckim, ukraińskim, chińskim, wietnamskim, białoruskim

Liczba aktywnych firm z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:  

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 6416 7,78
KUJAWSKO-POMORSKIE 1503 1,82
LUBELSKIE 1847 2,24
LUBUSKIE 1484 1,80
ŁÓDZKIE 2685 3,25
MAŁOPOLSKIE 6240 7,56
MAZOWIECKIE 38644 46,84
OPOLSKIE 920 1,12
PODKARPACKIE 2243 2,72
PODLASKIE 983 1,19
POMORSKIE 3413 4,14
ŚLĄSKIE 5361 6,50
ŚWIĘTOKRZYSKIE 530 0,64
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 717 0,87
WIELKOPOLSKIE 6371 7,72
ZACHODNIOPOMORSKIE 3151 3,82


Liczba firm z kapitałem zagranicznym według miejscowości
 

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 31977
KRAKÓW 5053
WROCŁAW 4093
POZNAŃ 3554
WÓLKA KOSOWSKA 2089
SZCZECIN 1645
ŁÓDŹ 1635
GDAŃSK 1446
KATOWICE 1274
LUBLIN 1070
RZESZÓW 871
GDYNIA 745
BIAŁYSTOK 634
PRZEMYŚL 561
BYDGOSZCZ 559
BIELSKO-BIAŁA 549
CZĘSTOCHOWA 461
PIASECZNO 444
OPOLE 350
ZIELONA GÓRA 340
TORUŃ 322
GLIWICE 319
JABŁONOWO 260
GORZÓW WIELKOPOLSKI 242
OLSZTYN 234
PRUSZKÓW 233
TYCHY 230
SOPOT 229
KIELCE 225
RADOM 205
SOSNOWIEC 187
BIAŁA PODLASKA 184
KOSZALIN 151
CIESZYN 150
LEGNICA 147
KOŁOBRZEG 144
RASZYN 137
KOZERY 135
CHORZÓW 133
DĄBROWA GÓRNICZA 132
BYTOM 125
JAWORZNO 125
JANKI 119
SŁUBICE 118
LESZNO 117
BIELANY WROCŁAWSKIE 115
JELENIA GÓRA 115
KALISZ 113
SUWAŁKI 101
CHEŁM 95
ZABRZE 93
PŁOCK 91
TARNOWSKIE GÓRY 91
ZĄBKI 90
RYBNIK 89
TARNÓW 88
RZGÓW 86
SUCHY LAS 85
ŚWIDNICA 85
PRUSZCZ GDAŃSKI 83
SŁUPSK 82
ŻYRARDÓW 78
SIEDLCE 77
ELBLĄG 76
WŁOCŁAWEK 76
MIELEC 75
GNIEZNO 74
MARKI 72
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 71
ŁOMIANKI 70
RUDA ŚLĄSKA 70
JAROSŁAW 69
KOMORNIKI 69
ŁAZY 69
JĘDRZEJÓW 68
SKAWINA 68
KĘDZIERZYN-KOŹLE 66
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 66
WAŁBRZYCH 66
MYSŁOWICE 64
NOWY SĄCZ 64
PIŁA 63
ZGORZELEC 63
MIKOŁÓW 62
KONSTANCIN-JEZIORNA 61
GRODZISK MAZOWIECKI 60
ŻORY 60
PABIANICE 59
NOWY DWÓR MAZOWIECKI 58
RACIBÓRZ 58
ŚWINOUJŚCIE 57
TOMASZÓW MAZOWIECKI 57
WIELICZKA 56
MROKÓW 55
NYSA 54
KONIN 53
SKIERNIEWICE 52
BOLESŁAWIEC 51
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 50
ŻARY 50

Forma prawna firm z kapitałem zagranicznym 

Forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 75362 91,34
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3503 4,25
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 1936 2,35
SPÓŁKA AKCYJNA 1056 1,28
SPÓŁKA JAWNA 438 0,53
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 169 0,20
SPÓŁKA PARTNERSKA 15 0,02
INNE 13 0,02
FUNDACJA 4 0,00
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 4 0,00
SPÓŁKA EUROPEJSKA 4 0,00
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 4 0,00

Najwięcej firm z kapitałem zagranicznym zajmuje się w Polsce handlem 28,77%, przetwórstwem przemysłowym 11,59% i działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 11,38%.

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 23627 28,77
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 9516 11,59
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 9342 11,38
BUDOWNICTWO 7595 9,25
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 6115 7,45
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5122 6,24
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 5087 6,19
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 4242 5,17
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 3105 3,78
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1930 2,35
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1643 2,00
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 1221 1,49
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1161 1,41
EDUKACJA 613 0,75
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 576 0,70
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 543 0,66
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 432 0,53
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 245 0,30
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 0,01
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 2 0,00

Najwięcej firm jako główny przedmiot działalności wskazało pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 4200, sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną 3387, działalność związaną z oprogramowaniem 2835, wynajem i zarządzanie nieruchomościami 2601, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2560.

Branże w których najczęściej prowadzą działalność firmy z udziałem kapitału zagranicznego: 

główny PKD treść PKD liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  4200
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 3387
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2835
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 2601
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2560
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 2546
4941Z Transport drogowy towarów 2520
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 2217
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 1978
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1935
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1422
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  1191
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1126
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 1033
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  959
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  925
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 879
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 825
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 793
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 758
7311Z Działalność agencji reklamowych 739
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 695
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 657
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 602
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 601
6312Z Działalność portali internetowych 581
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  576
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  556
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 539
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 532
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 516
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 503
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  487
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 471
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 470
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 459
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 441
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 431
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  426
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 395
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  387
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 382
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 380
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 372
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  347
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 341
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 335
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 334
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 326
6420Z Działalność holdingów finansowych 321
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 316
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 315
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  311
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  305
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  293
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 257
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  257
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  256
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 251
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  247
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  246
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 244
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 243
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 242
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  241
3109Z Produkcja pozostałych mebli 240
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  240
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 237
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  235
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 234
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 232
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 231
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  229
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 229
7111Z Działalność w zakresie architektury  229
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 226
6910Z Działalność prawnicza 223
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  220
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 218
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 213
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 213
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 212
7912Z Działalność organizatorów turystyki 210
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 203
2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli  202
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 197
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 195
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 192
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 183
4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 182
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 179
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  176
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 172
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  166
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 162
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 161
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  160
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  158
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  158
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 154
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 150
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 150
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 149
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 147
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  147
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  145
4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 144
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 143
4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 142
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 142
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   140
4612Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali  139
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 137
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  136
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 134
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  134
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  133
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  132
1812Z Pozostałe drukowanie  132
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 131
4611Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego  131
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 131
4637Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 130
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  127
4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  122
8560Z Działalność wspomagająca edukację 122
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 120
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 119
8559A Nauka języków obcych 119
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 117
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 117
8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 117
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 115
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 114
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  114
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  113
5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 113
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 110
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 109
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 109
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 108
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 108
3514Z Handel energią elektryczną 107
7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 107
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 107
3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 106
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 105
4636Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich  105
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 104
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  104
7911A Działalność agentów turystycznych 102
4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona  101
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  101

Informacje o firmach z kapitałem zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X