29-01-2022 Zdzisława i Franciszka
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Firmy z holenderskim kapitałem działające w Polsce 31-07-2021

W Polsce aktywne są 4054 spółki, w których jednym z udziałowców jest holenderska firma lub osoba fizyczna posiadająca holenderskie obywatelstwo

Wykaz firm z kapitalem holenderskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 272 6,71
KUJAWSKO-POMORSKIE 105 2,59
LUBELSKIE 35 0,86
LUBUSKIE 144 3,55
ŁÓDZKIE 122 3,01
MAŁOPOLSKIE 216 5,33
MAZOWIECKIE 1948 48,05
OPOLSKIE 89 2,20
PODKARPACKIE 21 0,52
PODLASKIE 14 0,35
POMORSKIE 194 4,79
ŚLĄSKIE 163 4,02
ŚWIĘTOKRZYSKIE 95 2,34
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 34 0,84
WIELKOPOLSKIE 478 11,79
ZACHODNIOPOMORSKIE 124 3,06

Lista miejscowości w których działa minimum 10 firm z kapitałem holenderskim:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 1799
POZNAŃ 176
KRAKÓW 165
WROCŁAW 114
JĘDRZEJÓW 71
GDAŃSK 66
ŁÓDŹ 60
OPOLE 49
GDYNIA 47
KATOWICE 45
SZCZECIN 45
TORUŃ 25
LUBLIN 23
BYDGOSZCZ 20
BIELSKO-BIAŁA 19
PIASECZNO 16
OLSZTYN 16
ROBAKOWO 16
GORZÓW WIELKOPOLSKI 15
ZIELONA GÓRA 15
TARNOWO PODGÓRNE 15
LĘBORK 14
GLIWICE 12
KIELCE 12
KOMORNIKI 12
NIEPRUSZEWO 12
ZŁAWIEŚ MAŁA 11
SZAMOTUŁY 11
KOSZALIN 10

Wykaz firm z kapitałem holenderskim  działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 94
2020 189
2019 258
2018 296
2017 256
2016 264
2015 238
2014 186
2013 176
2012 152
2011 117
2010 115
2009 91
2008 114
2007 158
2006 167
2005 140
2004 181
2003 184
2002 295
2001 383

Informacje o firmach z kapitałem holenderskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90.

Liczba firm z kapitałem holendrskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 355
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 312
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 267
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 181
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 170
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 117
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 95
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 79
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 77
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 67
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 61
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 60
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 49
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 39
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 39
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 35
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 31
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 29
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 29
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 28
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 25
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 22
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 21
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 21
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 20
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 20
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 20
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 20
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 20
77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 20
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 19
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 18
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 18
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 18
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 18
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 18
17.21.Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 17
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 17
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 17
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 17
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 16
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 16
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 16
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 15
01.61.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 14
10.39.Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 14
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 14
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 14
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 14
82.92.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 14
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 13
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 13
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 13
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13
13.92.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 12
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 12
46.22.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 12
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 12
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 12
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12
01.49.Z - CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT 11
01.50.Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 11
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 11
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 11
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 11
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 11
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 11
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 11
10.91.Z - PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 10
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10
29.20.Z - PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 10
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 10
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 10
46.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 10
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 10
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 10
46.63.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 10
47.73.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 10
77.32.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 10
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X