21-01-2021 Agnieszki
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Firmy z holenderskim kapitałem działające w Polsce w 2019 r.

W Polsce aktywnych jest 3405 spółek w których jednym z udziałowców jest holenderska firma lub osoba fizyczna posiadająca holenderskie obywatelstwo

Liczba firm z kapitalem holenderskim w poszczególnych województwach:

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 246 7,22
KUJAWSKO-POMORSKIE 95 2,79
LUBELSKIE 26 0,76
LUBUSKIE 128 3,76
ŁÓDZKIE 99 2,91
MAŁOPOLSKIE 157 4,61
MAZOWIECKIE 1573 46,20
OPOLSKIE 79 2,32
PODKARPACKIE 20 0,59
PODLASKIE 14 0,41
POMORSKIE 157 4,58
ŚLĄSKIE 148 4,35
ŚWIĘTOKRZYSKIE 80 2,35
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 39 1,15
WIELKOPOLSKIE 433 12,75
ZACHODNIOPOMORSKIE 111 3,26

Lista miejscowości w których działa minimum 10 firm z kapitałem holenderskim:

Miejscowość liczba
WARSZAWA 1438
POZNAŃ 163
KRAKÓW 112
WROCŁAW 93
JĘDRZEJÓW 54
ŁÓDŹ 50
GDAŃSK 50
GDYNIA 40
SZCZECIN 40
OPOLE 38
KATOWICE 35
TORUŃ 25
GORZÓW WIELKOPOLSKI 18
GLIWICE 17
BYDGOSZCZ 16
PIASECZNO 16
GÓRZEC 15
LUBLIN 15
ZIELONA GÓRA 15
KIELCE 15
SZAMOTUŁY 14
OLSZTYN 13
KOMORNIKI 12
NIEPRUSZEWO 12
JELENIA GÓRA 11
BIELSKO-BIAŁA 11
GĄDKI 11
LĘBORK 10
LESZNO 10
TARNOWO PODGÓRNE 10

Informacje o firmach z kapitałem holenderskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90.

Liczba firm z kapitałem holendrskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 238
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 225
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  206
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 180
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 106
4941Z Transport drogowy towarów 102
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 86
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 69
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  69
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  68
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 62
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 47
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 42
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 35
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 31
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 30
7311Z Działalność agencji reklamowych 29
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  29
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  26
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 25
6420Z Działalność holdingów finansowych 24
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 24
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 21
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 21
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 21
2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli  20
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 20
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  19
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 18
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 17
3109Z Produkcja pozostałych mebli 16
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 16
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 16
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 16
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  16
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 16
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 15
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 15
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 15
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  14
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 14
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 14
4622Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 14
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 14
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 14
7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 14
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  13
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 13
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  13
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  13
9321Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki  13
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  13
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  12
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 12
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 12
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  12
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  12
4612Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali  11
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  11
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 11
0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 10
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 10
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  10
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 10
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 10
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 10
6312Z Działalność portali internetowych 10
7111Z Działalność w zakresie architektury  10
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  10
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X