21-01-2021 Agnieszki
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Lista spółek komunalnych, gminnych, miejskich, powiatowych

4197 spółek posiada udziałowca w postaci gminy wiejskiej, gminy miejskiej, powiatu lub spółki, której właścicielem jest samorząd.

Najwięcej spółek zajmuje się poborem i uzdatnianiem wody, energią cieplną, odpadami i ściekami oraz ochroną zdrowia (szpitale, przychodnie, uzdrowiska, pogotowie ratunkowe)

 

pkd treść liczba
3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY  630
8610Z Działalność szpitali 622
8621Z Praktyka lekarska ogólna  599
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  251
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 217
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 204
3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 167
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 152
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  145
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  90
9311Z Działalność obiektów sportowych 80
3821Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 78
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 76
8690B Działalność pogotowia ratunkowego  51
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 47
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  41
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  39
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 36
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 28
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 25
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 25
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 24
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 22
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  21
9312Z Działalność klubów sportowych 20
5223Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 14
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 13
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 13
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 12
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 11
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 11
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 10

 

Dysponujemy bazą, która zawiera 4197 podmiotów komunalnych, w tym 3800 z kontaktem telefonicznym, 3400 z adresem email.

Baza jest udostępniana w pliku excel

przykład danych

 

Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.

Zgodnie z rozporządzenie RODO, dane kontaktowe podmiotów posiadających osobowość prawną nie podlegają rozporządzeniu, tym samym odostępniana baza nie podlega RODO.

Jeżeli spółki komunalne to ważni dla Ciebie klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do nich, skontaktuj się z nami. 
Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Koszt całej bazy to 1200 zł + 23% VAT, można zamówić tylko wybrane podmioty na podstawie lokalizacji lub profilu działalności.
 
Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jaką bazę chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. 
Tel: 22 648 80 90 
Email: coig@coig.com.pl
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X