25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni w 2015 r.

W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowanych firm w KRS.
Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod tym kątem roku 2014.

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana w stosunku do poprzedniego roku
2015 6706 52,70
2014 4390 20,01
2013 3658 6,03
2012 3450 15,12
2011 2997 -1,15
2010 3032 23,40
2009 2457 -25,09
2008 3280  Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (45,32% wszystkich rejestracji), małopolskim 12,71% i dolnośląskim (7,01%).

Liczba zarejestrowanych firm w 2015 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:

 

WOJEWÓDZTWO LICZBA FIRM PROCENTOWO
DOLNOŚLĄSKIE 470 7,01
KUJAWSKO-POMORSKIE 97 1,45
LUBELSKIE 238 3,55
LUBUSKIE 138 2,06
ŁÓDZKIE 171 2,55
MAŁOPOLSKIE 852 12,71
MAZOWIECKIE 3039 45,32
OPOLSKIE 58 0,86
PODKARPACKIE 367 5,47
PODLASKIE 81 1,21
POMORSKIE 236 3,52
ŚLĄSKIE 342 5,10
ŚWIĘTOKRZYSKIE 23 0,34
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 49 0,73
WIELKOPOLSKIE 351 5,23
ZACHODNIOPOMORSKIE 194 2,89 
Nowo rejestrowane firmy mają swoje siedziby w 665 miejscowościach. Najwięcej firm ma siedzibę w Warszawie (2446 firm), Krakowie (764) i Wrocławiu (359).

Miejscowości w których jako siedzibę wybrało minimum 100 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

Miejscowość liczba firm
WARSZAWA 2446
KRAKÓW 764
WROCŁAW 359
WÓLKA KOSOWSKA 240
POZNAŃ 197
LUBLIN 153
RZESZÓW 145
ŁÓDŹ 126
SZCZECIN 122
GDAŃSK 114
PRZEMYŚL 113
KATOWICE 102


 

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (91,93%), spółki komandytowe (3,73%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców.

Forma prawna nowo otwieranych firm:

Forma prawna LICZBA PROCENTOWO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6165 91,93
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 250 3,73
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 228 3,40
SPÓŁKA JAWNA 44 0,66
SPÓŁKA AKCYJNA 15 0,22
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2 0,03
SPÓŁKA EUROPEJSKA 1 0,01
SPÓŁKA PARTNERSKA 1 0,01 

Łączny kapitał zakładowy wszystkich nowo zarejestrowanych firm z udziałem kapitału zagranicznego to 344 014 172 złote. Średni kapitał spółki wyniósł 51 299 złotych. Tylko 763 spółek miało kapitał zakładowy wynoszący 100 tys. złotych lub więcej. Oznacza to, że mamy do czynienia głównie z małymi firmami.
Potwierdza to również struktura wspólników zakładających te spółki. Wśród udziałowców tych spółek przeważają osoby fizyczne (obcokrajowcy) 5249. Tylko 1647 firm ma instytucjonalnych udziałowców – inne firmy z siedzibą za granicą.

 
Nowe firmy są głównie nastawione na handel w Polsce 39,01%, działalność profesjonalną 8,67%, przetwórstwo przemysłowe 8,40%.

Nowo zarejestrowane spółki z udziałem kapitału zagranicznego według klasy PKD:

klasa PKD Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 2613 39,01
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 581 8,67
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 563 8,40
BUDOWNICTWO 522 7,79
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 502 7,49
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 415 6,19
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 316 4,72
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 268 4,00
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 242 3,61
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  179 2,67
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 143 2,13
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 89 1,33
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 78 1,16
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 61 0,91
EDUKACJA 54 0,81
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 34 0,51
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 28 0,42
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 8 0,12
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 0,04

Najczęściej wskazywane branże PKD wśród nowych firm to Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (338 firm), Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (285 firm), Działalność związana z oprogramowaniem (246 firm).

Branże najczęściej wybierane przez nowe firm z udziałem kapitału zagranicznego:

 

pkd kod pkd tekst liczba
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 338
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 285
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 246
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  198
4941Z Transport drogowy towarów 186
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 185
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 180
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 175
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 164
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 131
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 123
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 118
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 110
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  107
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 100

 

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, ze względu na datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X