02-08-2021 Gustawa i Alfonsa
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Duńskie firmy działające w Polsce 30.11.2020

W Polsce działa 1047 spółek, w których jednym z udziałowców jest duńska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Danii.

Liczba firm z kapitalem duńskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 52 4,97
KUJAWSKO-POMORSKIE 24 2,29
LUBELSKIE 12 1,15
LUBUSKIE 24 2,29
ŁÓDZKIE 45 4,30
MAŁOPOLSKIE 27 2,58
MAZOWIECKIE 312 29,80
OPOLSKIE 6 0,57
PODKARPACKIE 10 0,96
PODLASKIE 4 0,38
POMORSKIE 105 10,03
ŚLĄSKIE 40 3,82
ŚWIĘTOKRZYSKIE 9 0,86
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 17 1,62
WIELKOPOLSKIE 135 12,89
ZACHODNIOPOMORSKIE 225 21,49

Lista miejscowości, w których działa minimum 5 firm z kapitałem duńskim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 270
SZCZECIN 83
GDAŃSK 53
POZNAŃ 44
WROCŁAW 29
DĄBROWA 28
GDYNIA 25
KOSZALIN 22
KRAKÓW 21
ŁÓDŹ 16
KATOWICE 13
ŚWINOUJŚCIE 9
ŁOZIENICA 8
LUBLIN 6
RZESZÓW 6
KWITAJNY WIELKIE 6
LEGNICA 5
BYDGOSZCZ 5
GORZÓW WIELKOPOLSKI 5
LESZNO 5
PIŁA 5

Liczba firm z kapitałem duńskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 87
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 45
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 37
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 31
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 27
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 25
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 23
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 21
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 21
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 19
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 19
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 18
42.99.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 16
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 14
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 13
01.50.Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 12
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 12
01.29.Z - UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH 10
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 9
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 9
22.21.Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 8
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 8
25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 8
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 8
32.50.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 8
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8
13.92.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 7
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 7
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 7
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 7
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 7
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 7
77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7

Informacje o firmach z kapitałem duńskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X