25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS w 2020 r

Ile powstało nowych spółek w 2020 r.?

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2020 r. zarejestrowano 47 218 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę pandemię, tylko o 1,8% mniej niż w 2019 r.

nowe firmy w KRS w 2020 r.

Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45151 -3,02
2019 48124 6,58
2020 47218 -1,88

 *Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2020 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 30,10%, wielkopolskim 10,32%, śląskim 8,93% i dolnośląskim 8,91%:

nowe firmy w KRS w województwach grudzień 2020

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 4207 8,91
KUJAWSKO-POMORSKIE 1832 3,88
LUBELSKIE 1598 3,38
LUBUSKIE 833 1,76
ŁÓDZKIE 2200 4,66
MAŁOPOLSKIE 3908 8,28
MAZOWIECKIE 14800 31,34
OPOLSKIE 568 1,20
PODKARPACKIE 14212 30,10
PODLASKIE 935 1,98
POMORSKIE 2880 6,10
ŚLĄSKIE 4217 8,93
ŚWIĘTOKRZYSKIE 616 1,30
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 857 1,81
WIELKOPOLSKIE 4872 10,32
ZACHODNIOPOMORSKIE 1473 3,12

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2020 r.

miejscowość Liczba
WARSZAWA 12092
WROCŁAW 2722
KRAKÓW 2582
POZNAŃ 2477
ŁÓDŹ 1339
GDAŃSK 1214
KATOWICE 1053
LUBLIN 923
SZCZECIN 837
BYDGOSZCZ 748
RZESZÓW 643
BIAŁYSTOK 602
GDYNIA 568
OLSZTYN 357
TORUŃ 349
ZIELONA GÓRA 335
BIELSKO-BIAŁA 320
KIELCE 317
CZĘSTOCHOWA 283
OPOLE 224
GLIWICE 223
RADOM 181
PIASECZNO 174
SOSNOWIEC 152
GORZÓW WIELKOPOLSKI 148
KOSZALIN 138
TARNÓW 130
SOPOT 129
LEGNICA 128
TYCHY 127
RYBNIK 113
KALISZ 112
BYTOM 111
LESZNO 108
PRUSZKÓW 107
ZABRZE 103
CHORZÓW 102
DĄBROWA GÓRNICZA 102
PŁOCK 101
PUŁAWY 100
ELBLĄG 89
PRZEMYŚL 86
NOWY SĄCZ 85
KICIN 83
GNIEZNO 82
KONIN 82
KNURÓW 79
JELENIA GÓRA 76
MARKI 76
RUDA ŚLĄSKA 76
BIAŁA PODLASKA 75
ŁOMIANKI 72
TARNOWSKIE GÓRY 69
SŁUPSK 66
WŁOCŁAWEK 66
ZĄBKI 66
LUBOŃ 64
MIKOŁÓW 63
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 62
LEGIONOWO 61
TOMASZÓW MAZOWIECKI 60
KOŁOBRZEG 59
GRUDZIĄDZ 58
LUBIN 58
SIEDLCE 58
GRODZISK MAZOWIECKI 55
BĘDZIN 53
CIESZYN 53
SKIERNIEWICE 52
STALOWA WOLA 51
JAWORZNO 50
MIELEC 50

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2020 roku

Pod względem form prawnych w 2020 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 84,95%, spółek komandytowych 9,25%, spółek jawnych 1,89%. 

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40317 85,38
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3956 8,38
SPÓŁKA JAWNA 1048 2,22
FUNDACJA 903 1,91
SPÓŁKA AKCYJNA 249 0,53
STOWARZYSZENIE 244 0,52
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 179 0,38
SPÓŁDZIELNIA 136 0,29
SPÓŁKA PARTNERSKA 99 0,21
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 67 0,14
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 10 0,02
IZBA GOSPODARCZA 3 0,01
ZWIĄZEK SPORTOWY 2 0,00
CECH RZEMIEŚLNICZY 1 0,00
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH 1 0,00
INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ 1 0,00
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,00
ZWIĄZEK ZAWODOWY 1 0,00

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki?

 Wśród zarejestrowanych podmiotów 40 587 to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 55 623 zł. 166 spółek ma kapitał 1 mln. zł lub wyższy.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność profesjonalną 16,27% i handlową 16,09% 

nowe firmy w KRS wg klas PKD grudzień 2020 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2020 roku według klas PKD: 

klasa liczba procentowo
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7680 16,27
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 7595 16,09
BUDOWNICTWO 6747 14,29
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 3957 8,38
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3466 7,34
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3422 7,25
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3009 6,37
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 2696 5,71
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 1738 3,68
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1678 3,55
EDUKACJA 1040 2,20
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1039 2,20
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 1014 2,15
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  922 1,95
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 572 1,21
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 311 0,66
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 252 0,53
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 61 0,13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12 0,03
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 6 0,01

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2020 r.:

pkd treść Liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2800
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2225
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1863
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1826
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1746
4941Z Transport drogowy towarów 1626
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1579
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 1229
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1224
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 1069
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  955
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 893
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 805
7311Z Działalność agencji reklamowych 753
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  740
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 632
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 541
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 511
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 492
6312Z Działalność portali internetowych 486
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 401
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  396
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 392
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  388
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 385
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 358
6910Z Działalność prawnicza 336
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 332
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 304
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 304
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 295
4932Z Działalność taksówek osobowych  286
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  269
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 262
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 256
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  243
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 237
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 233
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 230
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 221
7111Z Działalność w zakresie architektury  213
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  200
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 198
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 196
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 190
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  188
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  188
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 179
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 174
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 171
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 168
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  165
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 165
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 164
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 159
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  158
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  157
8560Z Działalność wspomagająca edukację 157
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  155
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 152
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  152
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 146
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   145
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 137
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  137
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  137
6420Z Działalność holdingów finansowych 137
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 129
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 127
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  122
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  121
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 120
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 119
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  119
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  118
8621Z Praktyka lekarska ogólna  115
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 114
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  113
3109Z Produkcja pozostałych mebli 109
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  108
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  106
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 106
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  104
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  102
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  100

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X