29-01-2022 Zdzisława i Franciszka
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Koreańskie firmy działające w Polsce 31.07.2021

W Polsce działają 463 spółki, w których jednym z udziałowców jest koreańska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Korei.

Wykaz firm z kapitalem koreańskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 220 47,52
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 0,22
LUBELSKIE 3 0,65
LUBUSKIE 3 0,65
ŁÓDZKIE 3 0,65
MAŁOPOLSKIE 14 3,02
MAZOWIECKIE 106 22,89
OPOLSKIE 3 0,65
PODKARPACKIE 2 0,43
PODLASKIE 4 0,86
POMORSKIE 4 0,86
ŚLĄSKIE 62 13,39
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 0,43
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2 0,43
WIELKOPOLSKIE 12 2,59
ZACHODNIOPOMORSKIE 22 4,75

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 5 firm z kapitałem koreańskim:

Miejscowość Liczba
WROCŁAW 130
WARSZAWA 77
BIELANY WROCŁAWSKIE 28
BISKUPICE PODGÓRNE 20
KRAKÓW 14
KATOWICE 14
ŻORY 13
SZCZECIN 13
MŁAWA 9
POZNAŃ 7
POLICE 7
WÓLKA KOSOWSKA 6
PIETRZYKOWICE 5
GLIWICE 5
SKOCZÓW 5

Wykaz firm z kapitalem koreańskim ze względu na rok rozpoczęcia działalności:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 28
2020 65
2019 102
2018 61
2017 28
2016 28
2015 23
2014 13
2013 12
2012 9
2011 9
2010 12
2009 3
2008 12
2007 14
2006 10
2005 12
2004 5
2003 4
2002 8
2001 5


Informacje o firmach z kapitałem koreańskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem koreańskim  działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 50
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 25
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 17
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 15
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 15
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 13
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 13
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 13
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 11
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 10
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 9
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 9
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9
20.16.Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH 7
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 7
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 6
26.40.Z - PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 6
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 5
55.90.Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 5
27.51.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 4
27.90.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 4
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 4
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 4
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 4
24.20.Z - PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 3
24.42.B - PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 3
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3
28.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3
39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 3
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 3
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 3
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 3
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 3
56.21.Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 3
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 3
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X