21-01-2021 Agnieszki
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Koreańskie firmy działające w Polsce 31.12.2020

W Polsce działa 330 spółek, w których jednym z udziałowców jest koreańska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Korei.

Wykaz firm z kapitalem koreańskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 146 44,24
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 0,30
LUBELSKIE 3 0,91
LUBUSKIE 3 0,91
ŁÓDZKIE 2 0,61
MAŁOPOLSKIE 13 3,94
MAZOWIECKIE 84 25,45
OPOLSKIE 1 0,30
PODKARPACKIE 2 0,61
PODLASKIE 2 0,61
POMORSKIE 3 0,91
ŚLĄSKIE 43 13,03
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,30
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 0,30
WIELKOPOLSKIE 13 3,94
ZACHODNIOPOMORSKIE 12 3,64

Wykaz miejscowości, w których działają minimum 2 firmy z kapitałem koreańskim:

Miejscowość Liczba
WROCŁAW 81
WARSZAWA 63
BIELANY WROCŁAWSKIE 21
BISKUPICE PODGÓRNE 16
KRAKÓW 13
ŻORY 10
KATOWICE 7
POZNAŃ 7
SZCZECIN 7
MŁAWA 6
SKOCZÓW 5
WRONKI 5
POLICE 4
ŻARÓW 4
GLIWICE 3
TYCHY 3
WYSOKA 3
ZABRZE 3
ŻÓRAWINA 3
BIAŁYSTOK 2
BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO 2
CIESZYN 2
DZIERŻONIÓW 2
LUBLIN 2
PIETRZYKOWICE 2
SŁUBICE 2
SOKOŁOWICE 2
USTROŃ 2

Wykaz firm z kapitalem koreańskim ze względu na rok rozpoczęcia działalności:

ROK rozpoczęcia działalności Liczba
2020 48
2019 54
2018 55
2017 20
2016 24
2015 19
2014 11
2013 10
2012 7
2011 6
2010 12
2009 3
2008 10
2007 13
2006 8
2005 8
2004 5
2003 4
2002 10
2001 3


Informacje o firmach z kapitałem koreańskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem koreańskim  działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 40
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 16
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 15
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 14
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 13
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 9
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8
20.16.Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH 7
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 7
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 7
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 7
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 6
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 5
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 4
55.90.Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 4
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3
26.40.Z - PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 3
27.51.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 3
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 3
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 3
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 3
56.21.Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 3
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2
24.42.B - PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 2
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2
27.90.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 2
28.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 2
39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 2
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 2
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
47.75.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 2
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 2
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 2
77.32.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 2
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X