01-12-2023 Natalii i Eligiusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Koreańskie firmy działające w Polsce 14-08-2023

W Polsce działa 647 spółek, w których jednym z udziałowców jest koreańska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Korei.

Wykaz firm z kapitalem koreańskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 310 47,69
KUJAWSKO-POMORSKIE 3 0,46
LUBELSKIE 3 0,46
LUBUSKIE 2 0,31
ŁÓDZKIE 3 0,46
MAŁOPOLSKIE 17 2,62
MAZOWIECKIE 134 20,62
OPOLSKIE 6 0,92
PODKARPACKIE 5 0,77
PODLASKIE 5 0,77
POMORSKIE 5 0,77
ŚLĄSKIE 113 17,38
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,15
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2 0,31
WIELKOPOLSKIE 20 3,08
ZACHODNIOPOMORSKIE 21 3,23

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 10 firm z kapitałem koreańskim:

Miejscowość Liczba
WROCŁAW 181
WARSZAWA 106
BIELANY WROCŁAWSKIE 49
KATOWICE 36
BISKUPICE PODGÓRNE 28
KRAKÓW 17
ŻORY 15
SZCZECIN 14
GLIWICE 12
POZNAŃ 12
MŁAWA 10

Wykaz firm z kapitalem koreańskim ze względu na rok rozpoczęcia działalności:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2023 58
2022 85
2021 66
2020 64
2019 103
2018 58
2017 34
2016 26
2015 19
2014 17
2013 14
2012 9
2011 10
2010 13
2009 3
2008 12
2007 17
2006 10
2005 10
2004 7
2003 3
2002 7
2001 5

Frirmy z kapitałem koreańskim o największych przychodach

LG ENERGY SOLUTION WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
LG ELECTRONICS MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
HEESUNG ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LG ELECTRONICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
LG ELECTRONICS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HYUNDAI MOTOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
LX PANTOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
HL MANDO CORPORATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Informacje o firmach z kapitałem koreańskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy 647 spółkami z kapitałem koreańskim w tym z kontaktem telefonicznym 129, z adresem email 99 (z kontaktem telefonicznym lub email 180).

Wykaz spółek z kapitałem koreańskim przykład danych

Cena za 1 podmiot 0,5 zł + 23% VAT minimalna wartość zamówienia 200 zł + 23% VAT

Baza może być rozszerzona o informacje finansowe: przychód, zysk netto, suma aktywów - informacje są dodatkwo płatne w cenie 0,3 zł + 23% VAT za 1 podmiot.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem koreańskim  działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 63
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 37
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 24
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 23
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 21
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 20
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 18
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 17
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 16
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 15
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 15
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 13
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 10
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 10
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 10
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 10
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9
42.99.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 6
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 6
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 6
24.20.Z - PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 5
27.20.Z - PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 5
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 5
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 5
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5
20.16.Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH 4
25.50.Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI METALURGIA PROSZKÓW 4
26.40.Z - PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 4
27.51.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 4
28.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4
39.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 4
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4
47.29.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 4
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 4
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 4
55.90.Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 4
56.21.Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 4
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 4
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3
27.90.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 3
42.21.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 3
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 3
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 3
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 3
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 3
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 3
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3
01.13.Z - UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 2
20.13.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 2
22.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 2
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2
25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
27.11.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 2
28.25.Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 2
29.31.Z - PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 2
33.11.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 2
38.21.Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 2
38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 2
46.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2
46.16.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 2
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 2
46.32.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 2
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 2
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 2
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 2
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2
49.20.Z - TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 2
56.10.B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 2
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 2
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
77.32.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 2
85.59.A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 2
95.21.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 2
01.61.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 1
01.62.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 1
10.39.Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 1
10.71.Z - PRODUKCJA PIECZYWA PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 1
10.85.Z - WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 1
14.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 1
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 1
20.52.Z - PRODUKCJA KLEJÓW 1
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1
23.44.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH 1
23.91.Z - PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH 1
23.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1
24.10.Z - PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH 1
24.42.B - PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 1
24.44.Z - PRODUKCJA MIEDZI 1
25.21.Z - PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1
25.91.Z - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 1
25.93.Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 1
25.94.Z - PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 1
26.12.Z - PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 1
26.20.Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 1
26.30.Z - PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 1
27.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI 1
27.40.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 1
28.11.Z - PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 1
28.12.Z - PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 1
28.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1
29.10.E - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1
29.20.Z - PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 1
30.40.Z - PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH 1
33.13.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 1
33.14.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 1
33.17.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 1
33.19.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 1
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2023 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X