25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS 2019

Obniżenie podatku CIT do 9% przynosi efekty w postaci wzrostu rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców

Z poniższego raportu dowiesz się:
Ile powstało nowych spółek w 2019 r.
Przyczyny wzrostu rejestracji w 2019 r.
Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki
W jakich branżach działają nowe spółki
Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki
W jakich branżach działają nowe spółki

Ile powstało nowych spółek w 2019 r.?

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2019 r. zarejestrowano 48124 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, co oznaczać wzrost o 6,58% w stosunku do 2018 r. 

nowe firmy w KRS w 2019 r. grudzień

 Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS w 2019 r.

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45151 -3,02
2019 48124 6,58

Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Przyczyny wzrostu rejestracji w 2019 r.

Najwięcej nowych przedsiębiorców w KRS powstało w 2016 r. – 51 133. W latach 2017 i 2018 mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby rejestracji.

Rekord z 2016 r. najprawdopodobniej związany był z karuzelami wyłudzającymi podatek VAT, dla których powstawały tzw. spółki słupy.

Po ogłoszeniu przez ministra sprawiedliwości wysokich sankcji karnych za wyłudzenie VAT oraz wprowadzeniu przez ministra finansów instrumentów analitycznych, ten powód powstawania spółek raczej przestał mieć znaczenie, a tym samym w latach 2017 i 2018 mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem rejestracji nowych spółek.

Od 2019 r. zaczął obowiązywać dla nowych i małych podatników 9% podatek CIT, co zaczęło się przekładać na wzrost rejestracji przedsiębiorców w KRS.

Dla przedsiębiorców istotne znaczenie ma wysokość podatków oraz czy ich majątek osobisty jest oddzielony od majątku przedsiębiorstwa, a tym samy w przypadku kłopotów firmy, są w stanie uchronić posiadany majątek osobisty. Takiej ochrony nie zapewnia działalność w oparciu o wpis do CEIDG, zapewnia ją spółka kapitałowa. Natomiast prowadzenie działalności w oparciu o wpis do CEIG umożliwia płacenie liniowego podatku w wysokości 19%.

Jak duże znaczenie ma jednak wysokość podatku wskazuje liczba działających spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W takiej konstrukcji za zobowiązania spółki odpowiada komplementariusz – spółka z o.o., a komandytariusz może zapłacić podatek liniowy 19% (jeżeli jest osobą fizyczną). Jednocześnie osoba fizyczna chroni swój majątek osobisty (odpowiada tylko do sumy komandytowej).
Dla osoby fizycznej taka konstrukcja oznacza płacenie podatku jak przy tzw, indywidualnej działalności gospodarczej (wpisanej do CEIDG), przy jednoczesnej ochronie majątku osobistego jak przy prowadzeniu sp. z o.o.

Oczywiście wadą taką rozwiązania jest konieczność ponoszenia kosztów księgowych i operacyjnych istnienia dwóch spółek. Na taką konstrukcję z reguły decydują się więc przedsiębiorcy, których biznesy w sposób długotrwały przynoszą odpowiednio wysoki zysk.

Obecnie w takiej konstrukcji działa 31189 spółek komandytowych, czyli 87,1% wszystkich aktywnych spółek komandytowych oraz 2594 spółki komandytowo-akcyjnych czyli 80,36% wszystkich aktywnych spółek komandytowo-akcyjnych.

Zrealizowana propozycja premiera Mateusza Morawieckiego obniżenia od 1 stycznia 2019 r. CIT-u do 9% jest więc doskonałym rozwiązaniem dla wielu z 500 tys. przedsiębiorców płacących podatek liniowych. Zakładając spółkę kapitałową zapłacą 9% CIT oraz 19% dywidendę, a więc nieznacznie więcej niż przy podatku liniowym. W zamian uzyskają ochronę posiadanego majątku osobistego. Jeszcze większe znaczenie ma to dla tych z nich, którzy chcą zyski ponownie inwestować, gdyż podatek wyniesie tylko 9%.

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2019 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 32,39%, wielkopolskim 9,50% i dolnośląskim 9,10%

nowe firmy w KRS wg województw grudzień 2019 r.

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 4377 9,10
KUJAWSKO-POMORSKIE 1568 3,26
LUBELSKIE 1587 3,30
LUBUSKIE 775 1,61
ŁÓDZKIE 2128 4,42
MAŁOPOLSKIE 4114 8,55
MAZOWIECKIE 15586 32,39
OPOLSKIE 605 1,26
PODKARPACKIE 1546 3,21
PODLASKIE 875 1,82
POMORSKIE 3039 6,31
ŚLĄSKIE 4341 9,02
ŚWIĘTOKRZYSKIE 633 1,32
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 849 1,76
WIELKOPOLSKIE 4570 9,50
ZACHODNIOPOMORSKIE 1531 3,18

Najwięcej przedsiębiorców zarejestrowano w Warszawie 12653, Wrocławiu 2926 i Krakowie 2853.

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2019 r.

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 12653
WROCŁAW 2926
KRAKÓW 2853
POZNAŃ 2386
ŁÓDŹ 1306
GDAŃSK 1215
KATOWICE 984
LUBLIN 940
SZCZECIN 829
GDYNIA 728
RZESZÓW 646
BYDGOSZCZ 579
BIAŁYSTOK 541
CZĘSTOCHOWA 377
TORUŃ 347
OLSZTYN 332
BIELSKO-BIAŁA 325
KIELCE 319
ZIELONA GÓRA 264
OPOLE 264
GLIWICE 240
RADOM 165
GORZÓW WIELKOPOLSKI 162
TYCHY 160
PIASECZNO 155
KOSZALIN 141
SOSNOWIEC 140
PRUSZKÓW 133
SOPOT 132
PRZEMYŚL 130
KALISZ 130
LEGNICA 129
BYTOM 125
TARNÓW 106
RYBNIK 103
ELBLĄG 102
PŁOCK 101
DĄBROWA GÓRNICZA 99
WÓLKA KOSOWSKA 98
LESZNO 98
CHORZÓW 96
ZABRZE 89
KONIN 86
JELENIA GÓRA 81
SŁUPSK 81
KNURÓW 79
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 79
PUŁAWY 78
JAWORZNO 74
WŁOCŁAWEK 73
RUDA ŚLĄSKA 73
MARKI 72
TARNOWSKIE GÓRY 72
PABIANICE 68
NOWY SĄCZ 68
MYSŁOWICE 64
ZĄBKI 62
MIKOŁÓW 62
CHEŁM 57
MIELEC 57
SIEDLCE 56
PRUSZCZ GDAŃSKI 56
BIAŁA PODLASKA 55
ŚWIDNICA 54
ŁOMIANKI 54
ŻYRARDÓW 53
BĘDZIN 52
ŻORY 51
SKAWINA 50
JABŁONOWO 50

Pod względem form prawnych w 2019 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 81,80%, spółek komandytowych 11,09%, spółek jawnych 2,34%.   

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2019 roku

forma_prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 39454 81,98
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5353 11,12
SPÓŁKA JAWNA 1067 2,22
FUNDACJA 980 2,04
STOWARZYSZENIE 360 0,75
SPÓŁKA AKCYJNA 282 0,59
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 208 0,43
SPÓŁDZIELNIA 172 0,36
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 120 0,25
SPÓŁKA PARTNERSKA 113 0,23
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 6 0,01
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 3 0,01
IZBA GOSPODARCZA 2 0,00
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1 0,00
KÓŁKO ROLNICZE 1 0,00
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 1 0,00
ZWIĄZEK ZAWODOWY 1 0,00


Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki
:

Wśród zarejestrowanych podmiotów 39 857 to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 41 233 zł. Kapitał większy niż 1 mln. złotych miało 138 spółek

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm rozpoczyna działalność profesjonalną 16,36 %, działalność handlową 15,78%, w budownictwie 13,88%

nowe firmy w KRS wg klas PKD grudzień 2019 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2019 roku według klas PKD:

klasa liczba procentowo
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7871 16,36
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 7595 15,78
BUDOWNICTWO 6681 13,88
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 4045 8,41
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3724 7,74
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3609 7,50
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3251 6,76
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 2802 5,82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 1950 4,05
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1247 2,59
EDUKACJA 1190 2,47
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 1020 2,12
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 972 2,02
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  876 1,82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 732 1,52
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 268 0,56
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 206 0,43
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 64 0,13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12 0,02
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 2 0,00

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2019 r.:

pkd treść liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2731
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2294
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1991
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1804
4941Z Transport drogowy towarów 1724
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 1341
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1290
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1275
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 1202
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1097
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 941
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 879
7311Z Działalność agencji reklamowych 817
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  669
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 646
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  548
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 538
6312Z Działalność portali internetowych 525
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 517
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 508
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  495
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 465
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 464
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 383
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 382
6910Z Działalność prawnicza 365
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 353
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 331
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 310
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  284
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  282
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 280
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 275
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 272
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 254
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 241
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 236
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 229
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 228
4932Z Działalność taksówek osobowych  226
7111Z Działalność w zakresie architektury  225
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  196
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  193
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 191
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 189
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 188
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  186
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 185
8560Z Działalność wspomagająca edukację 184
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 183
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  180
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 178
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 178
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  177
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 176
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 176
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  176
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 172
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 170
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  163
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  162
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   160
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 157
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 152
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 151
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 148
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  146
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  140
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  139
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  137
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  131
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  126
8621Z Praktyka lekarska ogólna  126
7912Z Działalność organizatorów turystyki 125
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 123
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 122
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 122
6420Z Działalność holdingów finansowych 120
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  117
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  115
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 113
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  107
8510Z Wychowanie przedszkolne 106
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  105
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 104
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 101
3109Z Produkcja pozostałych mebli 99
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 99
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 98
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 98
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 96
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 96
9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  94
9311Z Działalność obiektów sportowych 93
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  92
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 91
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 90
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 90
9312Z Działalność klubów sportowych 89
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 88
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 88
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  87
7420Z Działalność fotograficzna 87
8559A Nauka języków obcych 87
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 83
7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 83
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  83
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 82
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  81
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 81
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  81
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 79
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 78
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 78
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 78
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 77
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 76
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 75
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  75
8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  74
7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 72
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 72
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 71
6430Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 70
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 69
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  69
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 69
5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 68
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 66
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 66
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 66
8129Z Pozostałe sprzątanie  65
1812Z Pozostałe drukowanie  64
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 64
4331Z Tynkowanie 62
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  61
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 60
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 60
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 59
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  59
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 59
7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 59
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 58
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  58
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 56
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 56
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  55
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 55
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 54
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 54
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  54
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  54
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  53
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 53
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 52
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 51
5811Z Wydawanie książek 51
8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 51
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 50
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X