21-10-2021 Urszuli i Hilarego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Hiszpańskie firmy w Polsce 31-12-2020

W Polsce działa 645 spółek, w których jednym z udziałowców jest hiszpańska firma lub osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Hiszpanii

Wykaz firm z kapitalem hiszpańskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procetowo
DOLNOŚLĄSKIE 43 6,67
KUJAWSKO-POMORSKIE 11 1,71
LUBELSKIE 5 0,78
LUBUSKIE 7 1,09
ŁÓDZKIE 21 3,26
MAŁOPOLSKIE 46 7,13
MAZOWIECKIE 350 54,26
OPOLSKIE 3 0,47
PODKARPACKIE 5 0,78
PODLASKIE 1 0,16
POMORSKIE 31 4,81
ŚLĄSKIE 45 6,98
ŚWIĘTOKRZYSKIE 7 1,09
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4 0,62
WIELKOPOLSKIE 47 7,29
ZACHODNIOPOMORSKIE 19 2,95

Lista miejscowości w których działa minimum 5 firm z kapitałem hiszpańskim  :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 323
KRAKÓW 35
POZNAŃ 33
WROCŁAW 32
SZCZECIN 15
GDAŃSK 13
KATOWICE 13
ŁÓDŹ 10
SOPOT 8
GLIWICE 6
BYDGOSZCZ 5
LUBLIN 5
CZĘSTOCHOWA 5

Wykaz firm z kapitałem hiszpańskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Rok rozpoczęcia działalności Liczba
2020 25
2019 55
2018 64
2017 34
2016 40
2015 31
2014 29
2013 20
2012 45
2011 30
2010 22
2009 18
2008 38
2007 39
2006 44
2005 31
2004 25
2003 14
2002 15
2001 26

Informacje o firmach z kapitałem hiszpańskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90.

Liczba firm z kapitałem hiszpańskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 48
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 42
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 32
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 21
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 21
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 20
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 16
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 14
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 13
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 13
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 12
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 11
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 10
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 10
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 8
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 8
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 7
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 6
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 6
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 6
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5
42.12.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 5
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 5
10.85.Z - WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 4
42.99.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 4
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 4
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 4
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 4
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 4
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 4
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 4
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 4
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4
06.10.Z - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ 3
10.39.Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 3
20.16.Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH 3
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 3
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3
46.32.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 3
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 3
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 3
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 3
58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 3
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 3
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3

 

 

 

 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X