25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Hiszpańskie firmy w Polsce 29-03-2024

W Polsce działa 1200 spółek, w których jednym z udziałowców jest hiszpańska firma lub osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Hiszpanii (lub beneficjentem rzeczywistym)

Wykaz firm z kapitalem hiszpańskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 77 6,42
KUJAWSKO-POMORSKIE 13 1,08
LUBELSKIE 8 0,67
LUBUSKIE 13 1,08
ŁÓDZKIE 40 3,33
MAŁOPOLSKIE 75 6,25
MAZOWIECKIE 731 60,92
OPOLSKIE 5 0,42
PODKARPACKIE 19 1,58
PODLASKIE 4 0,33
POMORSKIE 41 3,42
ŚLĄSKIE 68 5,67
ŚWIĘTOKRZYSKIE 10 0,83
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 8 0,67
WIELKOPOLSKIE 66 5,50
ZACHODNIOPOMORSKIE 22 1,83

Lista miejscowości w których działa minimum 10 firm z kapitałem hiszpańskim  :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 684
KRAKÓW 60
WROCŁAW 51
POZNAŃ 45
KATOWICE 20
ŁÓDŹ 18
SZCZECIN 17
GDAŃSK 13
SOPOT 10
CZĘSTOCHOWA 10

Wykaz firm z kapitałem hiszpańskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2024 22
2023 99
2022 111
2021 97
2020 72
2019 68
2018 58
2017 49
2016 44
2015 32
2014 42
2013 30
2012 51
2011 42
2010 29
2009 22
2008 50
2007 46
2006 60
2005 35
2004 38
2003 28
2002 27
2001 48

Informacje o firmach z kapitałem hiszpańskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy bazą adresową 1200 spółek z udziałem kapitału z Hiszpanii, w tym 471 z kontaktem telefonicznym, 321 z adresem email (568 z telefonem lub email)

Cena za 1 podmiot 0,5 zł + 23% VAT minimalna wartość zamówienia 200 zł + 23% VAT

Przykład struktury danych wykazu firm z kapitałem hiszpańskim

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90.

Liczba firm z kapitałem hiszpańskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

 

Główny PKD Liczba
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 150
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 66
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 62
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 56
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 42
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 40
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 26
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 22
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 18
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 17
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 17
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 17
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 16
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 14
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 13
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 13
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 12
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 11
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 11
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 10
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 10
42.12.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 9
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 9
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 9
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 9
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 8
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 8
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 8
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 7
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 7
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 6
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 6
10.39.Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 5
46.17.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 5
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 5
47.25.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 5
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 5
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 5
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5
10.85.Z - WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 4
16.10.Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 4
16.21.Z - PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 4
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4
42.99.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 4
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 4
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 4
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 4
06.10.Z - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ 3
10.13.Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 3
20.30.Z - PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH 3
20.42.Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 3
22.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 3
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 3
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 3
27.40.Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 3
28.25.Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 3
35.21.Z - WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH 3
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 3
43.32.Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 3
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 3
46.63.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 3
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 3
46.77.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 3
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 3
74.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 3
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 3
79.11.A - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 3
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 3
96.02.Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 3
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3
01.25.Z - UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW 2
10.61.Z - WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 2
10.89.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
17.23.Z - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 2
21.20.Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 2
22.11.Z - PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY 2
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2
23.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
25.50.Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI METALURGIA PROSZKÓW 2
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 2
25.93.Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 2
27.12.Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2
28.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
28.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
30.30.Z - PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 2
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 2
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 2
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2
33.14.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2
33.15.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 2
35.12.Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2

 

 

 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X