29-01-2022 Zdzisława i Franciszka
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Czeskie firmy w Polsce 31-07-2021

W Polsce działają 1134 spółki, w których jednym z udziałowców jest czeska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Czech.

Liczba firm z kapitalem czeskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 134 11,82
KUJAWSKO-POMORSKIE 16 1,41
LUBELSKIE 7 0,62
LUBUSKIE 10 0,88
ŁÓDZKIE 30 2,65
MAŁOPOLSKIE 75 6,61
MAZOWIECKIE 389 34,30
OPOLSKIE 20 1,76
PODKARPACKIE 13 1,15
PODLASKIE 4 0,35
POMORSKIE 27 2,38
ŚLĄSKIE 348 30,69
ŚWIĘTOKRZYSKIE 6 0,53
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2 0,18
WIELKOPOLSKIE 44 3,88
ZACHODNIOPOMORSKIE 9 0,79

Lista miejscowości, w których działa minimum 5 firm z kapitałem czeskim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 368
WROCŁAW 89
KATOWICE 77
CIESZYN 53
BIELSKO-BIAŁA 52
KRAKÓW 47
POZNAŃ 24
ŁÓDŹ 20
CZĘSTOCHOWA 12
SOSNOWIEC 12
GDYNIA 11
KUDOWA-ZDRÓJ 10
GDAŃSK 9
RYBNIK 9
OPOLE 8
CHORZÓW 8
DĄBROWA GÓRNICZA 8
GLIWICE 8
HAŻLACH 8
TORUŃ 7
CZECHOWICE-DZIEDZICE 7
PIASECZNO 5
USTROŃ 5
ŻORY 5

Wykaz firm z kapitałem czeskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 48
2020 66
2019 99
2018 81
2017 71
2016 93
2015 82
2014 73
2013 57
2012 65
2011 53
2010 34
2009 36
2008 24
2007 40
2006 27
2005 24
2004 46
2003 35
2002 36
2001 44

Informacje o firmach z kapitałem czeskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem czeskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 83
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 59
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 41
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 36
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 30
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 28
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 28
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 19
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 17
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 16
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 16
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 15
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 14
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 14
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 13
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 12
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 12
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 12
47.73.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 11
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 10
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 10
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 10
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 9
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 9
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 8
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 8
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 7
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 7
77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 6
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 6
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 6
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 6
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 6
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 6
46.63.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 6
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6
49.20.Z - TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 6
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 6
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 6
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 5
35.13.Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 5
46.33.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 5
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 5
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 5
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 5
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 5
66.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 5
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 5
81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 5
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X