21-10-2021 Urszuli i Hilarego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Amerykańskie firmy w Polsce 31-07-2021

W Polsce działa 1198 spółek, w których jednym z udziałowców jest firma ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub osoba fizyczna będąca obywatelem Stanów Zjednoczonych . 

Wykaz firm z kapitalem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 65 5,43
KUJAWSKO-POMORSKIE 19 1,59
LUBELSKIE 12 1,00
LUBUSKIE 7 0,58
ŁÓDZKIE 34 2,84
MAŁOPOLSKIE 152 12,69
MAZOWIECKIE 668 55,76
OPOLSKIE 3 0,25
PODKARPACKIE 28 2,34
PODLASKIE 6 0,50
POMORSKIE 65 5,43
ŚLĄSKIE 65 5,43
ŚWIĘTOKRZYSKIE 7 0,58
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 5 0,42
WIELKOPOLSKIE 53 4,42
ZACHODNIOPOMORSKIE 9 0,75

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 5 firm z kapitałem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 631
KRAKÓW 143
WROCŁAW 45
GDAŃSK 38
POZNAŃ 31
ŁÓDŹ 30
KATOWICE 21
GDYNIA 12
RZESZÓW 11
TORUŃ 9
GLIWICE 9
BYDGOSZCZ 7
TYCHY 7
LUBLIN 6
BIELSKO-BIAŁA 5
SZCZECIN 5

Wykaz firm z kapitałem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 37
2020 80
2019 100
2018 98
2017 99
2016 59
2015 74
2014 56
2013 44
2012 45
2011 24
2010 30
2009 35
2008 28
2007 36
2006 30
2005 33
2004 48
2003 37
2002 70
2001 135

Informacje o firmach z kapitałem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 162
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 60
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 55
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 36
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 25
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 25
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 23
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 23
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 22
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 19
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 19
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 18
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 18
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 15
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 15
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 15
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 14
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 13
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11
72.11.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 11
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 9
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 9
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 8
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 7
58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 7
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 7
82.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 7
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 6
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 6
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 6
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 6
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6
74.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 6
22.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 5
30.30.Z - PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 5
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 5
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 5
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 5
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 5
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 5
85.59.A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 5
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X