02-08-2021 Gustawa i Alfonsa
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Amerykańskie firmy w Polsce 31-12-2020

W Polsce działa 1076 spółek, w których jednym z udziałowców jest firma ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub osoba fizyczna będąca obywatelem Stanów Zjednoczonych . 

Wykaz firm z kapitalem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 54 5,02
KUJAWSKO-POMORSKIE 15 1,39
LUBELSKIE 10 0,93
LUBUSKIE 7 0,65
ŁÓDZKIE 33 3,07
MAŁOPOLSKIE 151 14,03
MAZOWIECKIE 584 54,28
OPOLSKIE 3 0,28
PODKARPACKIE 26 2,42
PODLASKIE 4 0,37
POMORSKIE 55 5,11
ŚLĄSKIE 59 5,48
ŚWIĘTOKRZYSKIE 7 0,65
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 5 0,46
WIELKOPOLSKIE 53 4,93
ZACHODNIOPOMORSKIE 10 0,93

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 5 firm z kapitałem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 546
KRAKÓW 141
WROCŁAW 37
GDAŃSK 30
POZNAŃ 28
ŁÓDŹ 27
KATOWICE 19
GDYNIA 11
RZESZÓW 10
TYCHY 8
TORUŃ 7
GLIWICE 6
SZCZECIN 6
BYDGOSZCZ 5
LUBLIN 5

Wykaz firm z kapitałem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Rok rozpoczęcia działalności Liczba
2020 62
2019 102
2018 94
2017 89
2016 59
2015 74
2014 54
2013 39
2012 43
2011 26
2010 32
2009 32
2008 29
2007 25
2006 29
2005 26
2004 42
2003 37
2002 60
2001 122

Informacje o firmach z kapitałem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 148
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 56
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 35
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 32
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 22
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 21
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 20
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 20
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 19
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 19
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 18
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 18
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 15
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 15
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 15
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 14
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 11
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 11
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 10
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10
58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 9
72.11.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 9
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 8
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 8
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 7
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 7
82.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 7
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 6
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 6
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 6
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 6
22.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 5
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 5
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 5
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 5
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 5
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 5
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5
74.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 5
82.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 5
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X