15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Aktywne spółki akcyjne w 2019 r.

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż do na koniec października 2019 r. działało 7780 spółek akcyjnych 

rejestracje spółek akcyjnych 2001-2019

Rocznie powstaje od 400 do 500 spółek akcyjnych

Gdzie mają swoje siedziby spółki akcyjne?

Najwięcej spółek ma swoją siedzibę w województwie mazowieckim 40,27%, śląskim 10,71%, dolnośląskim 9,01%.

liczba spółek akcyjnych w poszczególnych województwach 

Liczba aktywnych spółek akcyjnych według województw:

Województwo Liczba spółek akcyjnych procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 701 9,01
KUJAWSKO-POMORSKIE 208 2,67
LUBELSKIE 178 2,29
LUBUSKIE 83 1,07
ŁÓDZKIE 256 3,29
MAŁOPOLSKIE 568 7,30
MAZOWIECKIE 3133 40,27
OPOLSKIE 90 1,16
PODKARPACKIE 184 2,37
PODLASKIE 91 1,17
POMORSKIE 442 5,68
ŚLĄSKIE 833 10,71
ŚWIĘTOKRZYSKIE 111 1,43
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 74 0,95
WIELKOPOLSKIE 643 8,26
ZACHODNIOPOMORSKIE 185 2,38

Najwięcej spółek akcyjnych działa w Warszawie 2810, Wrocławiu 514 i Krakowie 414.

Miejscowości, w których siedzibę ma najwięcej spółek akcyjnych.

miejscowość liczba
WARSZAWA 2810
WROCŁAW 514
KRAKÓW 414
POZNAŃ 385
KATOWICE 270
ŁÓDŹ 169
GDAŃSK 168
GDYNIA 127
LUBLIN 104
SZCZECIN 101
BIELSKO-BIAŁA 77
BYDGOSZCZ 72
TORUŃ 70
RZESZÓW 66
KIELCE 56
GLIWICE 55
BIAŁYSTOK 53
CZĘSTOCHOWA 38
OLSZTYN 36
CHORZÓW 35
SOPOT 33
TYCHY 32
ZIELONA GÓRA 31
PŁOCK 31
SOSNOWIEC 30
OPOLE 29
RADOM 26
DĄBROWA GÓRNICZA 26
LEGNICA 23
TARNÓW 19
KĘDZIERZYN-KOŹLE 19
ZABRZE 19
PIASECZNO 18
MYSŁOWICE 18
TARNOWSKIE GÓRY 18
RYBNIK 16
KROSNO 15
TCZEW 14
JASŁO 13
MIELEC 13
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 13
KOSZALIN 13
WŁOCŁAWEK 12
ŚWIEBODZIN 12
BYTOM 12
KALISZ 12
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 12
LUBIN 11
GRUDZIĄDZ 11
GORZÓW WIELKOPOLSKI 11
SUWAŁKI 11
SŁUPSK 11
CZECHOWICE-DZIEDZICE 11
BIELANY WROCŁAWSKIE 10
JELENIA GÓRA 10
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 10
SIEDLCE 10
KONIN 10
KROTOSZYN 10
ŚREM 10

W jakich branżach działają spółki akcyjne?

Najwięcej działa w przetwórstwie przemysłowym 18,45%, działalności profesjonalnej 13,51%, działalności finansowej 13,22%

liczba spółek akcyjnych wg klas PKD 2019 październik

Aktywne spółki akcyjne według klas PKD

Klasa PKD Liczba spółek akcyjnych procentowo
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 0,03
EDUKACJA 16 0,21
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  34 0,44
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 57 0,74
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 73 0,94
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 104 1,34
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 105 1,36
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 110 1,42
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 158 2,04
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 197 2,54
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 199 2,57
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 207 2,67
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 549 7,09
BUDOWNICTWO 627 8,10
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 860 11,11
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 946 12,22
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1023 13,22
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 1046 13,51
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1428 18,45

Branże w których działają spółki akcyjne

PKD Treść Liczba
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 373
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  367
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 333
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  256
6420Z Działalność holdingów finansowych 236
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 209
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  200
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 169
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 147
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 136
9312Z Działalność klubów sportowych 128
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  105
6630Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami 104
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 80
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 75
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  67
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  66
6312Z Działalność portali internetowych 63
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  61
7311Z Działalność agencji reklamowych 61
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 59
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 58
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 57
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 56
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 56
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 56
6612Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych  55
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 51
4941Z Transport drogowy towarów 51
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 49
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 48
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 46
8610Z Działalność szpitali 46
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 45
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  41
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 38
7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 38
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 36
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 36
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 36
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 35
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 34
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  34
2120Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 33
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  29
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  29
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 29
6910Z Działalność prawnicza 29
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 28
3514Z Handel energią elektryczną 28
6491Z Leasing finansowy 28
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 27
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 27
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 27
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 27
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 25
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 25
6511Z Ubezpieczenia na życie 25
1812Z Pozostałe drukowanie  24
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  24
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  24
6010Z Nadawanie programów radiofonicznych 23
6430Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 23
6512Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe  23
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 23
9311Z Działalność obiektów sportowych 23
1105Z Produkcja piwa 22
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 22
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 22
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 22
5811Z Wydawanie książek 22
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 21
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  21
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 21
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 21
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 20
2712Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 20
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  20
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X