15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Raporty 2011

 Najlepsze konta emailowe dla nowych przedsiębiorców w 2011 r.

Posiadanie konta emailowego to dziś konieczność jeżeli chcemy prowadzić biznes. Postanowiliśmy zbadać jakie preferencje w zakresie korzystania z kont poczty elektronicznej mają osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą. Badaniem zostało objętych 54 000 przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2011 roku. Na podstawie podanych przez nich adresów emailowych służących do kontaktu z ich nowo zarejestrowanymi firmami udało się ustalić, iż 84% przedsiębiorców korzysta z usług tylko 5 dostawców kont pocztowych.


  Pobierz raport


 Raport nowi inwestorzy w 2011 r.

 2011 rok pokazał nam, że w Polsce wciąż wiele osób widzi szanse na prowadzenie biznesu. Analizując dane rejestrowe Krajowego Rejestru Sądowego widzimy, że w 2011 r. powstało 23097 (nowe rejestracje to 24298 podmiotów, ale wśród nich 1195 to rejestracje przekształconych firm) firm. Wśród tych podmiotów 3176 firm powstało z udziałem kapitału zagranicznego (firmy lub osoby fizycznej).
Biorąc pod uwagę, iż w 2010 r. powstało takich firm 22398, a w 2009 18218 widać, że mamy do czynienia z 4% wzrostem.
Jednocześnie widać, że wśród już działających firm rośnie liczba podmiotów, które trwale wypadają z rynku. W 2011 r. 710 firm ogłosiło upadłość, wobec 683 w 2010 r. i 663 w 2009.


 pobierz raport

 

Raport nowi inwestorzy po 6-ciu miesiącach 2011 r.

coig nowi inwestorzy w Polsce w 2012 r.

Po pierwszych sześciu miesiącach 2011 r. możemy powiedzieć, iż sytuacja w gospodarce jest praktycznie bez zmian w stosunku do pierwszej połowy 2010 r.

 • Nowe firmy – wzrost o 5 %
 • Likwidacje – wzrost o 1,8%
 • Upadłości – spadek o 2 %

W pierwszej połowie 2011 roku zarejestrowano w KRS 11899 podmiotów, w analogicznym okresie 2010 r. było ich 11298
oznacza to wzrost rejestracji o 5 % w stosunku do 2010 r.

pobierz raport

Upadłości po 6-ciu miesiącach 2011 r.

346 upadłości przedsiębiorstw oznacza iż sytuacja nie ulega poprawie. Obecny poziom jest zbliżony do pierwszego półrocza 2010 r. Oznacza to, iż firmy mają wciąż problemy, aby się utrzymać na rynku. Jeśli chodzi o formy prawne to upadłość jest domeną głownie sp. z o.o.. Stanowiły one aż 68% wszystkich upadłości.

pobierz raport

Inwestorzy zagraniczni w Polsce

coig inwestorzy zagraniczni 2011

W Polsce obecnie zarejestrowanych jest 50 480 spółek z udziałem kapitału zagranicznego, co stanowi aż 25% wszystkich aktywnych spółek prawa handlowego.
Spośród spółek z zagranicznym kapitałem w likwidacji i upadłości znajduje się 2800, więc jak widać nie wszyscy inwestorzy na polskim rynku odnoszą sukcesy.
Ważne jest jednak iż co roku nowi inwestorzy zagraniczni pojawiają się w Polsce. W pierwszym kwartale 2011 r. przybyło 851 nowych spółek z ich udziałem. W latach poprzednich powstawało ich co roku około 3000. W ostatnich latach było to odpowiednio:

 • 2010 – 3032 nowych spółek
 • 2009 – 2457 nowych spółek
 • 2008 – 3280 nowych spółek.

W 2010 r. kapitały zakładowe spółek utworzone przez zagranicznych przedsiębiorców wyniosły 2,2 mld złotych. Jest to z reguły początek zaangażowania finansowego, gdyż są to aktywni inwestorzy.
W 2010 r. w ponad 17 000 spółek podwyższali kapitały lub dokonywali zmian w zakresie posiadanych udziałów.

pobierz raport

Najlepsze lokalizacje dla biznesu w Warszawie

coig najlepsze lokalizacje dla biznesu

60% nowo rejestrowanych spółek w Warszawie na swoje siedziby wybiera Śródmieście, Mokotów i Wolę.
Mimo, że Warszawa liczy 18 dzielnic to właśnie w tych trzech dzielnicach najczęściej swoje siedziby mają spółki, aż 54% wszystkich spółek działających w Warszawie i 60 % nowo rejestrowanych.

Liderem jest Śródmieście, gdzie siedzibę firmy lokuje 30,5 % nowo powstających spółek, na drugim Mokotów z wynikiem 15,88%, a na trzecim Wola z wynikiem 13,83%.

Jest to dobra informacja dla firm, które zarządzają powierzchnią biurową w tych dzielnicach.

pobierz raport

Badanie sprawozdania finansowego musi zlecić o 31% więcej podmiotów.

coig obowiązek badania sprawozdania

Sprawozdanie finansowe z opinią biegłego rewidenta za 2009 r. udostępniło w KRS 18470 podmiotów. Oznacza to wzrost o 31% w stosunku do 2008 r., gdy udostępniło swoje sprawozdania 14085 podmiotów.

Jest to dobra informacja dla 1900 kancelarii biegłych rewidentów, gdyż oznacza wzrost liczby klientów. Obowiązek badania sprawdzania finansowego dotyczy tylko nielicznych przedsiębiorców, którzy spełniają określone ustawą warunki. Obowiązek ten dotyczy takich podmiotów jak:

 • - banki
 • - firmy ubezpieczeniowe
 • - spółki akcyjne
 • - inne osoby prawne jeżeli spełniają na raz dwa z trzech warunków:
  • zatrudniają min. 50 osób
  • przychód przekracza 5 mln. euro
  • suma bilansowa przekracza 2,5 mln. euro.

Przyrost firm, które są zobowiązane badać swoje sprawozdania jest więc też dobrą informacją dla całego rynku. Oznacza iż rośnie grupa średnich firm, które prezentują dobre wyniki finansowe.

więcej w raporcie

Upadłość biur podróży i zmiany prawa

W tym roku mamy do czynienia sytuacją w której organizatorzy turystyki są zobowiązani posiadać gwarancję ubezpieczeniową lub bankową, która w pełni pokryje koszt powrotu do kraju turystów w przypadku bankructwa biura podróży. Odpowiednie rozporządzenia Ministra Finansów pochodzą z grudnia 2010 r.

2011 r. to kolejny rok niezwykle trudny w turystyce w Polsce. Zmiana grudniowa z 2010 r. nie zabezpieczy jednak turystów
w przypadku bankructw jakie mogą się zdarzyć w tym roku. Bankructwa mogą dotyczyć tych organizatorów, którzy do tej pory 70% swojej oferty wiązali z wyjazdem do Egiptu lub Tunezji. Bankructwa mogą też dotknąć nawet 10% pośredników.

więcej w raporcie

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X