15-04-2024 Anastazji i Bazylego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni w 2014 r. 

W 2014 r. zostało zarejestrowanych 4390 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS . Oznacza to wzrost liczby firm z kapitałem zagranicznym w stosunku do 2013 r (3658 rejestracji) oraz 2012 r. (3450 rejestracji).

rok  liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana w stosunku do poprzedniego roku
2014 4390 20,01
2013 3658 6,03
2012 3450 15,12
2011 2997 -1,15
2010 3032 23,40
2009 2457 -25,09
2008 3280  

 Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (46,38% wszystkich rejestracji), małopolskim 8,54% i dolnośląskim (7,95%).


Liczba zarejestrowanych firm w 2014 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:

 

Województwo Województwo_liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 349 7,95
KUJAWSKO-POMORSKIE 45 1,03
LUBELSKIE 141 3,21
LUBUSKIE 79 1,80
ŁÓDZKIE 122 2,78
MAŁOPOLSKIE 375 8,54
MAZOWIECKIE 2036 46,38
OPOLSKIE 40 0,91
PODKARPACKIE 194 4,42
PODLASKIE 69 1,57
POMORSKIE 155 3,53
ŚLĄSKIE 289 6,58
ŚWIĘTOKRZYSKIE 20 0,46
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 24 0,55
WIELKOPOLSKIE 313 7,13
ZACHODNIOPOMORSKIE 139 3,17

Nowo rejestrowane firmy mają swoje siedziby w 588 miejscowościach. Najwięcej firm ma siedzibę w Warszawie (1662 firm), Krakowie (328) i Wrocławiu (259).

Miejscowości w których jako siedzibę wybrało minimum 10 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

 

Miejscowość liczba firm
WARSZAWA 1662
KRAKÓW 328
WROCŁAW 259
POZNAŃ 193
WÓLKA KOSOWSKA (gm. Lesznowola) 171
KATOWICE 88
GDAŃSK 87
SZCZECIN 72
ŁÓDŹ 71
RZESZÓW 71
LUBLIN 65
PRZEMYŚL 56
BIAŁYSTOK 42
BIELSKO-BIAŁA 30
BIAŁA PODLASKA 26
KOZERY (gm. Grodzisk Mazowiecki) 26
GDYNIA 22
ZIELONA GÓRA 20
BYDGOSZCZ 17
OPOLE 17
CZĘSTOCHOWA 16
GORZÓW WIELKOPOLSKI 15
OLSZTYN 15
JABŁONOWO 14
TORUŃ 14
GLIWICE 12
PIASECZNO 12
SŁUBICE 12
TYCHY 12
CIESZYN 10
KOSZALIN 10

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (90,82%) oraz oddziały zagranicznych przedsiębiorców (4,58%)

Forma prawna nowo otwieranych firm:

Forma prawna liczba firm procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3987 90,82
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 201 4,58
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 147 3,35
SPÓŁKA AKCYJNA 31 0,71
SPÓŁKA JAWNA 31 0,71
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4 0,09
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH 1 0,02
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1 0,02
SPÓŁKA EUROPEJSKA 1 0,02

 

201 zagranicznych firm podjęło decyzję o rozpoczęciu działalności w Polsce w postaci oddziału.  Firmy te pochodzą z 34 krajów, najwięcej z Wielkiej Brytanii 58, Luksemburga 27 i Niemiec 24. 

Kraj pochodzenia firmy rozpoczynającej działalność w Polsce w postaci oddziału:

 

kraj LICZBA
WIELKA BRYTANIA  58
LUKSEMBURG  27
NIEMCY  24
CZECHY 12
SŁOWACJA  7
FRANCJA 6
HOLANDIA  6
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PŁN. 6
IRLANDIA 5
WŁOCHY 5
HISZPANIA 4
KOREA POŁUDNIOWA 4
BELGIA 3
CHINY 3
CYPR 3
SZWAJCARIA 3
SZWECJA  3
AUSTRIA 2
DANIA 2
JAPONIA  2
LITWA 2
ŁOTWA 2
AZERBEJDŻAN 1
BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE 1
BUŁGARIA 1
GRECJA 1
HONG KONG 1
LIECHTENSTEIN 1
MOŁDAWIA 1
NORWEGIA 1
PORTUGALIA 1
SERBIA 1
UKRAINA 1
WĘGRY 1

Łączny kapitał zakładowy wszystkich nowo zarejestrowanych firm z udziałem kapitału zagranicznego to 269 398 848 złotych. Średni kapitał spółki wyniósł 61 366 złotych. Tylko 508 spółek miało kapitał zakładowy wynoszący 100 tys. złotych lub więcej, w tym 39 kapitał wyższy niż milion. Oznacza to, że mamy do czynienia głównie z małymi firmami.

Potwierdza to również struktura wspólników zakładających te spółki.

Wśród udziałowców tych spółek przeważają osoby fizyczne (obcokrajowcy) 4535.
Tylko 1468 inwestorów to inwestorzy instytucjonalni – inne firmy z siedzibą za granicą.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel w Polsce 37,57%, przetwórstwo przemysłowe 9,78%, działalność profesjonalną 9,38%.

klasa pkd liczba firm procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 1598 37,57
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 416 9,78
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 399 9,38
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 387 9,10
BUDOWNICTWO 316 7,43
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 213 5,01
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 205 4,82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 198 4,66
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 132 3,10
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 108 2,54
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 58 1,36
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 47 1,11
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  47 1,11
EDUKACJA 31 0,73
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 28 0,66
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 27 0,63
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 26 0,61
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 17 0,40


Najczęściej wskazywane branże PKD wśród nowych firm to Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (219 firm),  Działalność związana z oprogramowaniem (185 firm),  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (137) firm.

10 najczęściej wybieranych branż przez nowe firm z udziałem kapitału zagranicznego:

pkd kod pkd treść liczba
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 219
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 185
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  137
4941Z Transport drogowy towarów 122
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 119
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 118
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 104
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 94
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 88
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 81

 

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. 

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X