01-12-2023 Natalii i Eligiusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Firmy z ukraińskim kapitałem działające w Polsce na 18-08-2023 r.

W Polsce działają 26 924 spółki, w których jednym z udziałowców jest ukraińska firma lub osoba fizyczna posiadająca ukraińskie obywatelstwo (lub jest beneficjentem rzeczywistym).

Wykaz firm z kapitalem ukrainskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2621 9,73
KUJAWSKO-POMORSKIE 606 2,25
LUBELSKIE 1336 4,96
LUBUSKIE 441 1,64
ŁÓDZKIE 813 3,02
MAŁOPOLSKIE 2970 11,03
MAZOWIECKIE 10991 40,82
OPOLSKIE 259 0,96
PODKARPACKIE 1702 6,32
PODLASKIE 185 0,69
POMORSKIE 1221 4,53
ŚLĄSKIE 1270 4,72
ŚWIĘTOKRZYSKIE 121 0,45
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 141 0,52
WIELKOPOLSKIE 1551 5,76
ZACHODNIOPOMORSKIE 696 2,59

Lista miejscowości w których działa minimum 50 firm z kapitałem ukraińskim:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 9406
KRAKÓW 2661
WROCŁAW 2128
POZNAŃ 1084
LUBLIN 1033
RZESZÓW 831
GDAŃSK 750
ŁÓDŹ 625
PRZEMYŚL 522
SZCZECIN 458
KATOWICE 378
BYDGOSZCZ 356
GDYNIA 269
CZĘSTOCHOWA 250
PIASECZNO 245
ZIELONA GÓRA 207
OPOLE 194
BIAŁYSTOK 146
PRUSZKÓW 142
BIELSKO-BIAŁA 138
GORZÓW WIELKOPOLSKI 90
CHEŁM 89
ŁOCHÓW 89
TORUŃ 88
KIELCE 87
RADOM 80
JAROSŁAW 78
MARKI 74
KOSZALIN 72
OLSZTYN 65
LEGNICA 60
ZĄBKI 59
SOSNOWIEC 56

Wykaz firm z kapitałem ukraińskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2023 2579
2022 4912
2021 4289
2020 2936
2019 3132
2018 2260
2017 1846
2016 1643
2015 1513
2014 698
2013 377
2012 257
2011 133
2010 90
2009 58
2008 52
2007 47
2006 43
2005 33
2004 49
2003 50
2002 36
2001 37

Firmach z kapitałem ukraińskim o największych przychodach

PRIME TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
METINVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
BIEL-TRANS-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
PRIMEORE TRADING (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
METLINK HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
LA MAKEUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ISLE OF TRADE ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
DITH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
IKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
TSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Informacje o firmach z kapitałem ukraińskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy 27 070 spółek z kapitałem ukrainskim w tym z kontaktem telefonicznym 4694, z adresem email 8149 (10 642 posiada kontakt telefoniczny lub emailowy).

Cena za 1 podmiot 0,5 zł + 23% VAT minimalna wartość zamówienia 200 zł + 23% VAT

Wykaz spółek z kapitałem ukraińskim przykład danych

Baza może być rozszerzona o informacje finansowe: przychód, zysk netto, suma aktywów - informacje są dodatkwo płatne w cenie 0,3 zł + 23% VAT za 1 podmiot.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem ukraińskim działające w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2158
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2021
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 1038
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 916
96.02.Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 905
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 859
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 822
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 807
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 723
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 721
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 693
49.32.Z - DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 582
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 488
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 440
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 395
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 378
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 364
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 261
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 223
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 223
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 212
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 211
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 201
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 198
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 195
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 184
81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 183
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 181
43.33.Z - POSADZKARSTWO TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 177
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 172
53.20.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 160
43.31.Z - TYNKOWANIE 158
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 150
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 143
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 136
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 134
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 133
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 132
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 129
82.92.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 129
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 110
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 110
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 108
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 104
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 103
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 100
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 99
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 99
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 98
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 98
47.89.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 96
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 94
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 90
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 90
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 90
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 84
96.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 82
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 81
46.33.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 80
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 79
56.21.Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 79
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 77
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 76
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 76
81.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 76
47.82.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 73
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 70
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 70
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 69
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 68
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 66
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 66
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 65
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 64
43.32.Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 64
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 63
81.29.Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 62
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 61
45.32.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 60
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 60
56.10.B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 60
10.71.Z - PRODUKCJA PIECZYWA PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 59
88.10.Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 59
10.11.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 58
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 57
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 56
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 56
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 56
85.59.A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 56
85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 54
47.78.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 53
43.91.Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 52
46.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 51
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 51
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 49
46.47.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 48
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 47
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 47
46.39.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 47
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 46
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 45
43.34.Z - MALOWANIE I SZKLENIE 45
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 44
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 44
33.15.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 44
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 44
47.76.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 44
55.90.Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 44
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 43
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 43
74.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 42
47.74.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 41
49.42.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 41
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 41
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 40
47.29.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 40
66.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 40
82.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 40
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2023 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X