02-07-2022 Marii i Urbana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Firmy z ukraińskim kapitałem działające w Polsce na 27-05-2022 r.

W Polsce działają 22 344 spółki, w których jednym z udziałowców jest ukraińska firma lub osoba fizyczna posiadająca ukraińskie obywatelstwo (lub jest beneficjentem rzeczywistym).

Wykaz firm z kapitalem ukrainskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2235 10,00
KUJAWSKO-POMORSKIE 501 2,24
LUBELSKIE 1186 5,31
LUBUSKIE 404 1,81
ŁÓDZKIE 723 3,24
MAŁOPOLSKIE 2577 11,53
MAZOWIECKIE 8517 38,12
OPOLSKIE 206 0,92
PODKARPACKIE 1498 6,70
PODLASKIE 157 0,70
POMORSKIE 1043 4,67
ŚLĄSKIE 1083 4,85
ŚWIĘTOKRZYSKIE 84 0,38
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 141 0,63
WIELKOPOLSKIE 1333 5,97
ZACHODNIOPOMORSKIE 656 2,94

 

Lista miejscowości w których działa minimum 50 firm z kapitałem ukraińskim:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 7219
KRAKÓW 2289
WROCŁAW 1806
POZNAŃ 926
LUBLIN 898
RZESZÓW 647
GDAŃSK 635
ŁÓDŹ 550
PRZEMYŚL 522
SZCZECIN 437
KATOWICE 302
BYDGOSZCZ 282
CZĘSTOCHOWA 229
GDYNIA 227
PIASECZNO 201
ZIELONA GÓRA 184
OPOLE 160
PRUSZKÓW 132
BIELSKO-BIAŁA 124
BIAŁYSTOK 116
CHEŁM 90
GORZÓW WIELKOPOLSKI 76
RADOM 76
TORUŃ 74
JAROSŁAW 71
KOSZALIN 65
LEGNICA 62
MARKI 59
OLSZTYN 59
ZĄBKI 50
KIELCE 50

Wykaz firm z kapitałem ukraińskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2022 1470
2021 4512
2020 3084
2019 3365
2018 2436
2017 1992
2016 1793
2015 1661
2014 725
2013 404
2012 259
2011 148
2010 93
2009 68
2008 49
2007 47
2006 43
2005 32
2004 47
2003 41
2002 39
2001 36

Informacje o firmach z kapitałem ukraińskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy 22 344 spółkami z kapitałem ukrainskim w tym z kontaktem telefonicznym 4290, z adresem email 6804 (9076 posiada kontakt telefoniczny lub emailowy).

Cena bazy 11 150 zł + 23% VAT

Wykaz spółek z kapitałem ukraińskim przykład danych

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem ukraińskim działające w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1841
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1823
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 945
96.02.Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 767
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 765
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 734
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 696
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 690
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 662
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 643
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 561
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 428
49.32.Z - DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 369
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 328
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 323
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 320
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 302
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 194
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 188
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 183
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 182
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 181
43.33.Z - POSADZKARSTWO TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 177
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 176
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 159
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 148
81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 146
43.31.Z - TYNKOWANIE 144
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 143
53.20.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 138
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 126
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 118
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 116
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 113
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 112
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 111
82.92.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 111
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 109
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 102
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 92
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 89
47.89.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 88
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 82
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 82
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 81
47.82.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 81
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 80
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 77
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 75
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 75
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 72
56.21.Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 71
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 71
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 69
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 68
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 68
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 68
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 67
81.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 67
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 66
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 66
43.32.Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 65
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 64
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 62
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 62
10.11.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 61
96.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 61
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 60
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 58
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 58
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 55
10.71.Z - PRODUKCJA PIECZYWA PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 53
56.10.B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 52
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 52
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 51
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 50
47.78.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 50
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 50
45.32.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 49
46.33.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 48
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 48
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 47
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 47
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 47
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 47
81.29.Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 47
46.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 46
85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 46
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 44
33.15.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 43
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 43
43.91.Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 42
85.59.A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 42
43.34.Z - MALOWANIE I SZKLENIE 40
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 40
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 40
74.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 40
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 39
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 39
47.76.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 39
81.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 38
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 37
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 37
55.90.Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 37
49.42.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 36
56.29.Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 36
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 35
93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 35
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 34
46.47.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 34
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 33
46.39.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 33
47.74.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33
46.63.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 32
81.22.Z - SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 31
30.11.Z - PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 30
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 30

 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X