15-04-2024 Anastazji i Bazylego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej, lista postępowań restrukturyzacyjnych 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 r. 2017 r.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są codziennie informacje związane z postępowaniem upadłościowym, a od lutego 2016 r. również z postępowaniem restrukturyzacyjnym.
Ich analiza pozwala na tworzenie listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.  

Od 1 grudnia 2021 r. nowe postępowania są obwieszczane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wcześniejsze wciąż w MSiG. 

W oparciu o publikowane ogłoszenia w MSiG (a od 1 grudnia 2021 w Krajowym Rejestrze Zadłużonych) tworzona jest lista firm w upadłości, która jest codziennie aktualizowana. Codziennie dane są dodawane do istniejącego pliku excel, w którym znajduje się obecnie 145 000 wpisów dotyczących postępowania upadłościowego firm, postępowania restrukturyzacyjnego i upadłości konsumenckiej. W serwisie dostępne są informcje o ogłoszenach z ostatnich 36 miesięcy (245 000 ogłoszeń - plik bieżący + plik archiwum). 

Dzięki temu rozwiązaniu powstaje baza podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym a dla jej użytkowników możliwość reakcji we właściwym momencie, np. jeżeli dotyczy to podmiotu, który korzysta z odroczonej płatności, udzieliliśmy mu kredytu kupieckiego.

Dane można uzyskiwać codziennie w różnej formie do wyboru:

w pliku excel po zalogowaniu lub metodą get response

automatyczna wymiana danych poprzez API w formacie JSON lub XML

Pobierając plik excel użytkownik uzyskuje uporządkowane informacje z możliwością ich sortowania pod różnym kątem.

W pliku monitoringu upadłości, postępowań naprawczych i układowych, znajdują się nst. kolumny:
NR KRS , Regon, NIP, podmiotu objętego postępowaniem upadłościowym, naprawczym lub układowym
Pesel - przy upadłości konsumenckiej
Data rejestracji w KRS
Sąd Rejestrowy
Nazwa firmy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
PKD
Forma prawna
Rodzaj zdarzenia
Sąd prowadzący postępowanie
Sygnatura sprawy
Data postanowienia sądu
Data ogłoszenia w MSiG
nr MSiG
nr roczny MSiG
Data, czas na działanie od publikacji w MSiG
Imię i nazwisko wyznaczonego przez sąd przedstawiciela
Funkcja wyznaczonego przez sąd przedstawiciela
Treść ogłoszenia

Każda z wymienionych kolumn umożliwia sortowanie informacji, a więc jej porządkowanie pod kątem swoich potrzeb np. nazw firm, daty publikacji zdarzeń, sądu prowadzącego postępowanie, rodzaju zdarzenia.

W systemie monitoringu upadłości jako zdarzenia występują:

1. ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
2. ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
3. zakończenie postępowania upadłościowego
4. umorzenie postępowania upadłościowego
5. postępowanie naprawcze itp
6. uzupełnienie listy wierzytelności
7. ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
8. inne
9. sporządzenie listy wierzytelności
10. sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości
11. wyłączenie z masy upadłości nieruchomości
12. ogłoszenie o terminie rozprawy zatwierdzającej układ
13. ogłoszenie o złożeniu oświadczenia, o wszczęciu postępowania naprawczego
14. ogłoszenie o zatwierdzeniu układu
15. ogłoszenie o otwarciu postępowania układowego
16. zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli
17. ogłoszenie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
18. ogłoszeniu o otwarciu postępowania sanacyjnego
19. ogłoszenie postępowania o zatwierdzenie układu
20. złożenie wniosku o upadłość
21. ogłoszenie o zakazie prowadzenia działalności
22. oddalenie wniosku o upadłość
23. ogłoszenie o postępowaniu zabezpieczającym majątek dłużnika
24. zmiana komisarza
25. zmiana syndyka
26. umorzenie przyspieszonego postępowania układowego
27. zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego
28. ustalenie planu spłaty wierzycieli
29. umorzenie postępowania sanacyjnego
30. umorzenie postępowania układowego
31. ogłoszenie o przetargu
32. ogłoszenie o umorzeniu w całości zobowiązań upadłego bez planu spłaty
33. oddalenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
34. sprostowanie
35. zatwierdzenie spisu wierzytelności
36. zmiana na liście wierzytelności
37. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu
38. uchylenie układu
39. sprawozdanie nadzorcy wykonania układu
40. sporządzenie opisu i oszacowania majątku
41. umorzenie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
42. tryb przeprowadzenia głosowania nad układem
43. odmowa zatwierdzenia układu
44. prawomocność postępowania o ogłoszeniu upadłości
45. prawomocność postępowania o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
46. złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego
47. prawomocne zarządzenia zwrotu wniosku restrukturyzacyjnego
48. prawomocne zarządzenie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości
49. zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego
50. postanowienie dotyczące składnika masy upadłości
51. prawomocność postanowienia o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości
52. wyłączenie z masy upadłości
53. złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży
54. uchylenie zabezpieczenia
55. umorzenie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego
56. prawomocność postanowienia o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku o upadłości
57. prawomocność postanowienia o zakończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego
58. objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu
59. ogłoszenie o otwarciu postępowania o zmianę układu
60. postanowienie o wykonaniu płanu spłaty
61. termin rozprawy dotyczące planu spłaty lub umorzenia zobowiązań
62. ogłoszenie wykonania planu spłaty
63. prawomocne postanowienia o odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
64. prawomocne postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku restrukturyzacyjnego
65. uchylenie postanowienia/ zarządzenia/ prawomocności
66. złożenie wniosku o zatwierdzenie układu
67. sprostowanie numeru Pesel
68. sprostowanie numeru NIP

przyklad struktury pliku 

CENNIK i UMOWA

Miesięczny koszt monitoringu upadłości to tylko 580 zł netto przy płatności miesięcznej lub 5600 zł netto przy płatności za 12 miesięcy z góry. W ramach usługi oprócz bieżącego monitoringu zapewniamy dostęp do ogłoszeń z ostatnich 36-ciu miesięcy (245 000 ogłoszeń).
Usługa wyłącznie dla celów własnych użytkownika.
Dane z systemu monitoringu bez odpowiedniej zgody nie mogą być przekazywane innym podmiotom.

Dane z systemu można pobierać do pliku excel lub można uzyskać dostęp do danych w formacje xml.


Umowa lista upadłości firm cennik:
płatność miesięczna 580 zł +23% VAT (umowa na okres 12-tu miesięcy) pobierz umowę

lub

płatność roczna 5600 zł + 23% VAT (umowa na okres 12-tu miesięcy) pobierz umowę

Umowę można podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym.

Jeżeli nie potrzebujesz monitorować stale upadłości, ale chcesz sprawdzić tylko zdarzenia z ostatniego miesiąca można też zamówić dane dotyczące wyłącznie ostatnich 30 dni (monitoring wsteczny - bez dostępu do wszystkich archiwalnych postępowań upadłościowych).
Koszt danych to 480 zł +23% VAT jednorazowo.

Więcej informacji tel: 22 648 80 90 email: coig@coig.com.pl

W 2024 r. do 31 marca opublikowano w MSIG oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 37 867 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 5405 dotyczyło upadłości konsumenckiej, 111 upadłości firm, a 1166  to ogłoszenia rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2023 r. do 31 grudnia opublikowano w MSIG oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 128 354 ogłoszenia związane z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 21 000 dotyczyło upadłości konsumenckiej, 408 upadłości firm, a 4244  to ogłoszenia rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2022 r. do 31 grudnia opublikowano w MSIG oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 84 624 ogłoszenia związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 15 622 dotyczyło upadłości konsumenckiej, 360 upadłości firm, a 2379  to ogłoszenia rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2021 r. opublikowano w MSIG oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 53 312 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym  18 205 dotyczyło upadłości konsumenckiej, 412 upadłości firm, a 1888 to ogłoszenia rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2020 r. opublikowano w MSIG 41 874 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 13 084 dotyczyło upadłości konsumenckiej, 587 upadłości firm, a 800 to ogłoszenia rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2019 r. do 31 grudnia opublikowano w MSIG 35 777 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 7944 dotyczyły ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 586 ogłoszenia upadłości firm, a 465 to ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2018 r. opublikowano w MSIG 29 218 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 6570 dotyczyły ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 615 ogłoszenia upadłości firm, a 465 to ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2017 r. opublikowano w MSIG 23 995 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi w tym 5535 dotyczyły ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 591 upadłości firm, a 348 to ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2016 r w MSiG opublikowano 15 265 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi, w tym 4434 dotyczyły ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 606 to ogłoszenia upadłości firm a 212 to ogłoszenia o otwarciu postępowania układowego lub sanacyjnego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego

W 2015 r. do 31 grudnia włącznie ukazały się 7354 takie ogłoszenia, w tym 750 to ogłoszenia o upadłości firm, 2112 to ogłoszenia dotyczące upadłości konsumenckiej.

W 2014 r. takich ogłoszeń było 4532, w tym 807 to ogłoszenia upadłości. W 2013 r. takich ogłoszeń było 4435, w tym 888 to ogłoszenia upadłości firm.  

Liczba upadłości w 2024 r:

styczeń - 30 upadłości firm, 359 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1776 upadłości konsumenckich
luty - 35 upadłości firm, 417 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1771 upadłości konsumenckich
marzec - 47 upadłości firm, 390 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1855 upadłości konsumenckich

Liczba upadłości w 2023 r:

styczeń - 39 upadłości firm, 291 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1620 upadłości konsumenckich
luty - 34 upadłości firm, 361 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1716 upadłości konsumenckich
marzec - 32 upadłości firm, 401 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 2016 upadłości konsumenckich
kwiecień - 34 upadłości firm, 322 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1506 upadłości konsumenckich
maj - 30 upadłości firm, 393 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1826 upadłości konsumenckich
czerwiec - 39 upadłości firm, 392 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1842 upadłości konsumenckie
lipiec - 28 upadłości firm, 383 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1649 upadłości konsumenckie
sierpień - 23 upadłości firm, 334 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1584 upadłości konsumenckich
wrzesień - 35 upadłości firm, 343 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1835 upadłości konsumenckich
październik - 53 upadłości firm, 393 postępowania restrukturyzacyjne oraz 2072 upadłości konsumenckich
listopad - 43 upadłości firm, 353 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1702 upadłości konsumenckich
grudzień - 19 upadłości firm, 315 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1632 upadłości konsumenckie

Liczba upadłości w 2022 r:

styczeń - 27 upadłości firm, 82 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1066 upadłości konsumenckich
luty - 32 upadłości firm, 123 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1088 upadłości konsumenckich
marzec - 31 upadłości firm, 169 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1307 upadłości konsumenckich
kwiecień - 38 upadłości firm, 138 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1126 upadłości konsumenckie
maj - 45 upadłości firm, 143 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1428 upadłości konsumenckich
czerwiec - 24 upadłości firm, 207 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1313 upadłości konsumenckich
lipiec - 27 upadłości firm, 204 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1189 upadłości konsumenckich
sierpień - 16 upadłości firm, 212 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1049 upadłości konsumenckich
wrzesień - 31 upadłości firm, 271 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1520 upadłości konsumenckich
październik - 32 upadłości firm, 282 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1603 upadłości konsumenckie
listopad - 34 upadłości firm, 293 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1558 upadłości konsumenckich
grudzień - 25 upadłości firm, 270 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1397 upadłości konsumenckich

Liczba upadłości w 2021 r:

styczeń - 35 upadłości firm, 112 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1498 upadłości konsumenckich
luty - 34 upadłości firm, 142 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1590 upadłości konsumenckich
marzec - 53 upadłości firm, 179 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1631 upadłości konsumenckich
kwiecień - 38 upadłości firm, 175 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1510 upadłości konsumenckich
maj - 32 upadłości firm, 128 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1397 upadłości konsumenckich
czerwiec - 30 upadłości firm, 267 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1441 upadłości konsumenckich
lipiec - 34 upadłości firm, 160 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1619 upadłości konsumenckich
sierpień - 31 upadłości firm, 106 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1513 upadłości konsumenckich
wrzesień - 27 upadłości firm, 154 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1423 upadłości konsumenckie
październik - 28 upadłości firm, 134 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1539 upadłości konsumenckich
listopad - 35 upadłości firm, 266 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1515 upadłości konsumenckich
grudzień - 27 upadłości firm, 65 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1531 upadłości konsumenckich

Liczba upadłości w 2020 r:

styczeń - 69 upadłości firm, 30 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 648 upadłości konsumenckich
luty - 64 upadłości firm, 51 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 739 upadłości konsumenckich
marzec - 55 upadłości firm, 43 postępowania restrukturyzacyjne oraz 667 upadłości konsumenckich
kwiecień - 34 upadłości firm, 26 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 295 upadłości konsumenckich
maj - 49 upadłości firm, 36 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 531 upadłości konsumenckich
czerwiec - 58 upadłości firm, 39 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1116 upadłości konsumenckich
lipiec - 62 upadłości firm, 72 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1546 upadłości konsumenckich
sierpień - 46 upadłości firm, 66 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1129 upadłości konsumenckich
wrzesień - 34 upadłości firm, 95 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1366 upadłości konsumenckich
październik - 44 upadłości firm, 106 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1642 upadłości konsumenckie
listopad - 29 upadłości firm, 93 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1604 upadłości konsumenckie
grudzień - 43 upadłości firm, 144 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1809 upadłości konsumenckich

Liczba upadłości w 2019 r:

styczeń - 67 upadłości firm, 35 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 591 upadłości konsumenckich
luty - 49 upadłości firm, 40 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 606 upadłości konsumenckich
marzec - 57 upadłości firm, 49 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 712 upadłości konsumenckich
kwiecień - 42 upadłości firm, 35 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 680 upadłości konsumenckich
maj - 46 upadłości firm, 35 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 635 upadłości konsumenckich
czerwiec - 44 upadłości firm, 30 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 595 upadłości konsumenckie
lipiec - 46 upadłości firm, 41 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 672 upadłości konsumenckich
sierpień - 48 upadłości firm, 39 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 589 upadłości konsumenckich
wrzesień - 54 upadłości firm, 52 postępowania restrukturyzacyjne oraz 564 upadłości konsumenckie
październik - 52 upadłości firm, 41 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 720 upadłości konsumenckich
listopad - 37 upadłości firm, 24 postępowania restrukturyzacyjne oraz 754 upadłości konsumenckich
grudzień - 44 upadłości firm, 46 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 826 upadłości konsumenckich

Liczba upadłości w 2018 r:

styczeń - 54 upadłości firm, 37 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 476 upadłości konsumenckich
luty - 48 upadłości firm, 32 postępowania restrukturyzacyjne oraz 475 upadłości konsumenckich
marzec - 62 upadłości firm, 46 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 620 upadłości konsumenckich
kwiecień - 49 upadłości firm, 34 postępowania restrukturyzacyjne oraz 544 upadłości konsumenckie
maj - 42 upadłości firm, 37 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 527 upadłości konsumenckich
czerwiec - 59 upadłości firm, 48 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 612 upadłości konsumenckich
lipiec - 47 upadłości firm, 29 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 551 upadłości konsumenckich
sierpień - 50 upadłości firm, 48 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 445 upadłości konsumenckich
wrzesień - 33 upadłości firm, 36 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 406 upadłości konsumenckich
październik - 65 upadłości firm, 52 postępowania restrukturyzacyjne oraz 668 upadłości konsumenckich
listopad - 52 upadłości firm, 34 postępowania restrukturyzacyjne oraz 697 upadłości konsumenckich
grudzień - 54 upadłości firm, 32 postępowania restrukturyzacyjne oraz 549 upadłości konsumenckich

Liczba upadłości w 2017 r:

styczeń - 50 upadłości firm, 24 postępowania restrukturyzacyjne oraz 367 upadłości konsumenckich
luty - 46 upadłości firm, 29 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 397 upadłości konsumenckich
marzec - 41 upadłości firm, 35 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 546 upadłości konsumenckich
kwiecień - 45 upadłości firm, 23 postępowania restrukturyzacyjne oraz 459 upadłości konsumenckich
maj - 43 upadłości firm, 21 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 510 upadłości konsumenckich
czerwiec - 47 upadłości firm, 24 postępowania restrukturyzacyjne oraz 501 upadłości konsumenckich
lipiec - 58 upadłości firm, 33 postępowania restrukturyzacyjne oraz 430 upadłości konsumenckich
sierpień - 55 upadłości firm, 29 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 387 upadłości konsumenckich
wrzesień - 56 upadłości firm, 27 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 345 upadłości konsumenckich
październik - 50 upadłości firm, 32 postępowania restrukturyzacyjne oraz 539 upadłości konsumenckich
listopad - 54 upadłości firm, 32 postępowania restrukturyzacyjne oraz 502 upadłości konsumenckich
grudzień - 46 upadłości firm, 39 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 552 upadłości konsumenckie

Liczba upadłości w 2016 r:

styczeń - 49 upadłości firm oraz 209 upadłości konsumenckich
luty - 42 upadłości firm, 2 postępowania restrukturyzacyjne oraz 292 upadłości konsumenckie
marzec - 63 upadłości firm, 12 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 333 upadłości konsumenckie
kwiecień - 55 upadłości firm, 11 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 366 upadłości konsumenckich
maj - 51 upadłości firm, 14 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 342 upadłości konsumenckie
czerwiec - 49 upadłości firm, 18 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 450 upadłości konsumenckich
lipiec - 53 upadłości firm, 18 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 405 upadłości konsumenckich
sierpień - 38 upadłości firm, 29 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 315 upadłości konsumenckich
wrzesień - 60 upadłości firm, 32 postępowania restrukturyzacyjne oraz 372 upadłości konsumenckie
październik - 54 upadłości firm, 19 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 511 upadłości konsumenckich
listopad - 43 upadłości firm, 31 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 410 upadłości konsumenckich
grudzień - 48 upadłości firm, 30 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 433 upadłości konsumenckie.

Liczba upadłości w 2015 r.

styczeń - 60 upadłości firm oraz 2 upadłości konsumenckie.
luty -  62 upadłości firm oraz 25 upadłości konsumenckich.
marzec -  83 upadłości firm oraz 59 upadłości konsumenckich.
kwiecień - 61 upadłości firm oraz 118 upadłości konsumenckich.
maj - 75 upadłości firm oraz 157 upadłości konsumenckich.
czerwiec - 61 upadłości firm oraz 239 upadłości konsumenckich.
lipiec - 67 upadłości firm oraz 229 upadłości konsumenckich.
sierpień - 64 upadłości firm oraz 194 upadłości konsumenckie
wrzesień - 44 upadłości firm oraz 237 upadłości konsumenckich.
październik - 56 upadłości firm oraz 254 upadłości konsumenckie.
listopada - 57 upadłości firm oraz 267 upadłości konsumenckich
grudzień - 60 upadłości firm oraz 331 upadłości konsumenckich
 
Liczba upadłości w 2014 r.
styczeń - 60
luty - 65
marzec - 63
kwiecień - 62
maj - 78
czerwiec - 74
lipiec - 81
sierpień - 61
wrzesień - 71
październik - 82
listopad - 49
grudzień - 61

Liczba upadłości w 2013 roku:

styczeń - 82
luty - 76
marzec - 71
kwiecień - 84
maj - 67
czerwiec - 86
lipiec - 89
sierpień - 67
wrzesień - 68
październik - 79
listopad - 63
grudzień - 56
 
Od 2009 roku mamy do czynienia ze stałym wzrostem liczby upadłości firm. Ta tendencja została zahamowana dopiero w 2014 r.
 
rok Upadłości ogółem
2010 681
2011 710
2012 880
2013 888
2014 807
2015  750
2016 606
2017 591
2018 615
 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X