15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Luksemburskie firmy działające w Polsce 27-01-2022 r.

W Polsce aktywnych jest 1839 spółek w których jednym z udziałowców jest luksembusrka firma.

Liczba firm z kapitalem luksemburskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 94 5,11
KUJAWSKO-POMORSKIE 11 0,60
LUBELSKIE 8 0,44
LUBUSKIE 8 0,44
ŁÓDZKIE 39 2,12
MAŁOPOLSKIE 116 6,31
MAZOWIECKIE 1167 63,46
OPOLSKIE 9 0,49
PODKARPACKIE 11 0,60
PODLASKIE 6 0,33
POMORSKIE 96 5,22
ŚLĄSKIE 72 3,92
ŚWIĘTOKRZYSKIE 21 1,14
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 11 0,60
WIELKOPOLSKIE 142 7,72
ZACHODNIOPOMORSKIE 28 1,52

Lista miejscowości w których działa minimum 10 firm z kapitałem luksemburskim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 1102
KRAKÓW 104
POZNAŃ 99
GDAŃSK 64
WROCŁAW 51
KATOWICE 25
KIELCE 18
ŁÓDŹ 15
SZCZECIN 12

Wykaz firm z kapitałem luksemburskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 123
2020 110
2019 107
2018 116
2017 150
2016 197
2015 185
2014 110
2013 76
2012 75
2011 56
2010 70
2009 28
2008 59
2007 77
2006 76
2005 38
2004 39
2003 28
2002 43
2001 76


Informacje o firmach z kapitałem luksemburskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy bazą adresową 1839 spółek z udziałem kapitału z Luksemburga, w tym 900 z kontaktem telefonicznym, 413 z adresem email

Cena wykazu firm 900 zł + 23% VAT

Przykład struktury danych wykazu firm z kapitałem z Luksemburga

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90.

Baza może być rozszerzona o informacje finansowe: przychód, zysk netto, suma aktywów - informacje są dodatkwo płatne w cenie 0,3 zł + 23% VAT za 1 podmiot.

Liczba firm z kapitałem luksemburskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 348
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 190
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 170
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 120
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 106
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 86
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 33
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 30
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 23
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 21
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 17
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 17
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 17
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 16
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 16
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 13
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 13
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 13
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 13
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 11
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 11
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 11
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 10
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 10
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 10
86.23.Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 10
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 9
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 7
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 7
32.50.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 6
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 6
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 6
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6
86.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 6
20.42.Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 5
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 5
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 5
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 5
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 5
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5
55.90.Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 5
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 5
82.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 5
07.29.Z - GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH 4
08.11.Z - WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 4
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 4
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 4
27.12.Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4
28.25.Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 4
28.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 4
35.14.Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 4
46.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 4
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 4
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 4
61.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 4
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 4
66.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 4
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 4
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 4
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X