21-01-2021 Agnieszki
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Szwajcarskie firmy działające w Polsce (stan na 30.06.2020 r.)

W Polsce działają 574 spółki, w których jednym z udziałowców jest szwajcarska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Szwajcarii.

Liczba firm z kapitalem szwajcarskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 67 11,67
KUJAWSKO-POMORSKIE 9 1,57
LUBELSKIE 6 1,05
LUBUSKIE 13 2,26
ŁÓDZKIE 25 4,36
MAŁOPOLSKIE 43 7,49
MAZOWIECKIE 251 43,73
OPOLSKIE 3 0,52
PODKARPACKIE 4 0,70
PODLASKIE 4 0,70
POMORSKIE 25 4,36
ŚLĄSKIE 55 9,58
ŚWIĘTOKRZYSKIE 4 0,70
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 6 1,05
WIELKOPOLSKIE 44 7,67
ZACHODNIOPOMORSKIE 15 2,61

Lista miejscowości, w których działają minimum 4 firmy z kapitałem szwajcarskim:

Miejscowość Liczba Procentowo
WARSZAWA 220 38,33
WROCŁAW 39 6,79
KRAKÓW 33 5,75
ŁÓDŹ 16 2,79
POZNAŃ 16 2,79
KATOWICE 12 2,09
GDAŃSK 9 1,57
BIELSKO-BIAŁA 9 1,57
TYCHY 9 1,57
GDYNIA 7 1,22
SZCZECIN 7 1,22
GLIWICE 6 1,05
KĄTY WROCŁAWSKIE 4 0,70
TORUŃ 4 0,70
LUBLIN 4 0,70
GORZÓW WIELKOPOLSKI 4 0,70
STARA IWICZNA 4 0,70

Liczba firm z kapitałem szwajcarskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 31
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 19
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 18
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 18
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 17
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 16
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 14
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 14
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 13
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 9
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 8
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 7
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 7
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 6
20.30.Z - PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH 5
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 5
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 5
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 5
46.76.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 5
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 5

Informacje o firmach z kapitałem szwajcarskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X