15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy monitoring 2023

Umożliwiamy bieżące monitorowanie powstawania nowych firm w KRS wraz z pobieraniem danych do własnych systemów informatycznych.

Dane o nowych firmach dodawane są co tydzień.

Mamy dwie formy dostępu:

a) w ramach systemu Infodesk, więcej o systemie:

https://www.coig.com.pl/infodesk-marketing-bazy-danych-firm-baza.php

b) jako dedykowane rozwiązanie z możliwością pobierania pliku excel oraz poprzez API w xml

struktura pliku w ramach dedykowanego rozwiązania

Udostępniamy informacje o nowych przedsiębiorcach z nst. danymi:

Dział A – dane rejestrowe

1)     Nazwa podmiotu
2)     Data Rejestracji
3)     Data powstania (jako datę powstania przyjmuję datę aktu założycielskiego spółki)
4)     Numer KRS
5)     Numer Regon
6)     Numer NIP
7)     Forma prawna
8)     Nazwa sądu rejestrowego
9)     Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego w którym opublikowano informację o rejestracji
10)  Pozycja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w którym opublikowano informację o rejestracji

Dział B – dane adresowe

1)     Kraj pochodzenia
2)     Województwo
3)     Powiat
4)     Gmina
5)     Miejscowość
6)     Ulica
7)     Nr domu
8)     Nr lokalu
9)     Kod pocztowy
10)  Poczta
11)  Email
12)  www
13)  teryt dla województwa, powiatu i gminy
14)  teryt dla ulicy
15)  Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego w którym opublikowano informację o adresie
16)  Pozycja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w którym opublikowano informację o adresie
17)  Data wpisu adresu do KRS

Dział C – dane adresowe oddziałów

1)     Nazwa oddziału
2)     Kraj pochodzenia
3)     Województwo
4)     Powiat
5)     Gmina
6)     Miejscowość
7)     Ulica
8)     Nr domu
9)     Nr lokalu
10)  Kod pocztowy
11)  Poczta
12)  teryt dla województwa, powiatu i gminy
13)  teryt dla ulicy
14)  Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego w którym opublikowano informację o oddziale
15)  Pozycja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w którym opublikowano informację o oddziale
16)  Data wpisu oddziału do KRS

Dział D – sposób reprezentacji

1)     Organ reprezentujący podmiot
2)     Sposób reprezentacji podmiotu
3)     Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego w którym opublikowano informację o reprezentacji
4)     Pozycja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w którym opublikowano informację o oddziale
5)     Data wpisu informacji o reprezentacji do KRS

Dział E – zarząd podmiotu

1)     Imię osoby reprezentującej podmiot
2)     Nazwisko osoby reprezentującej podmiot
3)     Funkcja w podmiocie
4)     Pesel osoby reprezentującej podmiot lub nr KRS jeżeli reprezentantem jest inny podmiot z KRS
5)     Regon jeżeli reprezentantem jest innym podmiot
6)     Informacją o zawieszeniu podmiotu w wykonywaniu funkcji
7)     Data zawieszenia podmiotu w wykonywaniu funkcji
8)     Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego w którym opublikowano informację o reprezentancie
9)     Pozycja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w którym opublikowano informację o reprezentancie
10)  Data wpisu informacji o reprezentancie do KRS

Dział F – prokura, pełnomocnicy

1)     Imię osoby będącej prokurentem lub pełnomocnikiem
2)     Nazwisko osoby będącej prokurentem lub pełnomocnikiem
3)     Rodzaj prokury
4)     Pesel osoby będącej prokurentem lub pełnomocnikiem
5)     Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego w którym opublikowano informację o prokurencie
6)     Pozycja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w którym opublikowano informację o prokurencie
7)     Data wpisu informacji o prokurencie do KRS

Dział G – organ nadzoru podmiotu

1)     Imię osoby będącej członkiem Rady Nadzorczej
2)     Nazwisko osoby będącej członkiem Rady Nadzorczej
3)     Pesel osoby będącej członkiem Rady Nadzorczej
4)     Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego w którym opublikowano informację o członku Rady Nadzorczej
5)     Pozycja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w którym opublikowano informację o członku Rady Nadzorczej
6)     Data wpisu informacji o członku Rady Nadzorczej do KRS

Dział H – wspólnicy

1)     Imię osoby będącej wspólnikiem
2)     Nazwisko osoby będącej wspólnikiem
3)     Liczba udziałów w spółce
4)     Pesel osoby będącej wspólnikiem
5)     KRS podmiotu będącego wspólnikiem
6)     Regon podmiotu będącego wspólnikiem
7)     Informacja czy wspólnik posiada całość udziałów
8)     Informacja czy wspólnik jest w związku małżeńskim
9)     Informacja czy wspólnik zawarł małżeńską umowę majątkową
10)  Informacja czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami
11)  Informacja czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych
12)  Informacja czy wspólnik jest komandytariuszem (przy spółkach komandytowych)
13)  Wysokość sumy komandytowej (przy spółkach komandytowych)
14)  Wartość wkłady umówionego (przy spółkach komandytowych)
15)  Czy jest w tym wkład niepieniężny (przy spółkach komandytowych)
16)  Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego w którym opublikowano informację o wspólniku
17)  Pozycja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w którym opublikowano informację o wspólniku
18)  Data wpisu informacji o wspólniku do KRS

Dział I – kapitał spółki

1)     Wysokość kapitału
2)     Wysokość kapitału wniesionego aportem
3)     Liczba akcji (przy spółkach akcyjnych)
4)     Wartość nominalna akcji (przy spółkach akcyjnych)
5)     Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego (przy spółkach akcyjnych)
6)     Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego w którym opublikowano informację o kapitale
7)     Pozycja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w którym opublikowano informację o kapitale
8)     Data wpisu informacji o kapitale do KRS

Dział J – PKD

1)     Główne PKD dla podmiotów zarejestrowanych przed 1 stycznia 2015 r. lub lista PKD dla podmiotów zarejestrowanych po tej dacie
2)     Numer Monitora Sądowego i Gospodarczego w którym opublikowano informację o PKD
3)     Pozycja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w którym opublikowano informację o PKD

4)     Data wpisu informacji o kapitale do KRS

 

Jeżeli są Panstwo zainteresowani dodatkowymi informacji prosimy o kontakt:

emailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X