02-08-2021 Gustawa i Alfonsa
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Francuskie firmy w Polsce 31-12-2020

W Polsce aktywnych jest 1460 spółek w których jednym z udziałowców jest francuska firma lub osoba fizyczna posiadająca francuskie obywatelstwo

Wykaz firm z kapitalem francuskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 116 7,95
KUJAWSKO-POMORSKIE 19 1,30
LUBELSKIE 17 1,16
LUBUSKIE 19 1,30
ŁÓDZKIE 81 5,55
MAŁOPOLSKIE 108 7,40
MAZOWIECKIE 688 47,12
OPOLSKIE 15 1,03
PODKARPACKIE 27 1,85
PODLASKIE 10 0,68
POMORSKIE 54 3,70
ŚLĄSKIE 97 6,64
ŚWIĘTOKRZYSKIE 4 0,27
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 15 1,03
WIELKOPOLSKIE 156 10,68
ZACHODNIOPOMORSKIE 34 2,33

Lista miejscowości w których działa minimum 5 firm z kapitałem francuskim:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 616
KRAKÓW 77
POZNAŃ 75
WROCŁAW 66
ŁÓDŹ 45
KATOWICE 28
GDAŃSK 17
SZCZECIN 16
LUBLIN 11
PIASECZNO 10
RZESZÓW 10
ZIELONA GÓRA 9
GDYNIA 9
GLIWICE 9
BYDGOSZCZ 8
BIELSKO-BIAŁA 8
DZIERŻONIÓW 6
TOMASZÓW MAZOWIECKI 6
MYSŁOWICE 6
TYCHY 6
LESZNO 6
CZĘSTOCHOWA 5
KRZEMIENIEWO 5

Wykaz firm z kapitałem francuskim w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Rok rozpoczęcia działalności Liczba
2020 99
2019 97
2018 86
2017 91
2016 104
2015 77
2014 70
2013 51
2012 50
2011 66
2010 33
2009 32
2008 43
2007 57
2006 42
2005 60
2004 66
2003 63
2002 110
2001 163


Informacje o firmach z kapitałem francuskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90.

Liczba firm z kapitałem francuskim działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 66
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 56
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 51
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 46
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 37
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 35
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 32
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 31
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 28
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 28
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 23
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 22
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 19
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 19
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 17
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 16
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 16
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 16
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 15
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 15
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 13
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 12
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 12
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 11
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 11
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 11
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 10
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 9
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 9
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 9
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9
47.78.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 9
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 9
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 8
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 8
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 8
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8
30.30.Z - PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 7
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 7
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 7
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 7
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 7
65.12.Z - POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 7
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 7
01.61.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 6
08.12.Z - WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 6
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 6
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 6
29.20.Z - PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 6
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 6
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 6
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 6
47.25.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 6
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6
77.12.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 6
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 6

 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X