02-07-2022 Marii i Urbana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Izraelskie firmy w Polsce 01-03-2022

W Polsce działa 539 spółek, w których jednym z udziałowców jest izraelska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Izraela. 

Wykaz firm z kapitalem z  Izraela w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 13 2,41
KUJAWSKO-POMORSKIE 3 0,56
LUBELSKIE 6 1,11
LUBUSKIE 1 0,19
ŁÓDZKIE 19 3,53
MAŁOPOLSKIE 73 13,54
MAZOWIECKIE 362 67,16
OPOLSKIE 1 0,19
PODKARPACKIE 4 0,74
PODLASKIE 4 0,74
POMORSKIE 20 3,71
ŚLĄSKIE 19 3,53
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,19
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 0,19
WIELKOPOLSKIE 11 2,04
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 0,19

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 10 firm z kapitałem z  Izraela:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 335
KRAKÓW 70
GDAŃSK 16
ŁÓDŹ 14
GLIWICE 13
WROCŁAW 12

Wykaz firm z kapitałem z  Izraela działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2022 6
2021 38
2020 46
2019 56
2018 56
2017 57
2016 45
2015 38
2014 25
2013 14
2012 9
2011 9
2010 9
2009 6
2008 7
2007 24
2006 17
2005 12
2004 18
2003 11
2002 15
2001 21

Informacje o firmach z kapitałem z Izraela na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy 539 spółkami z kapitałem izraelskim w tym z kontaktem telefonicznym 179, z adresem email 109.

Wykaz spółek z kapitałem izraelskim przykład danych

Cena bazy 270 zł + 23% VAT

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem z  Izraela działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 73
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 72
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 58
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 32
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 22
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 19
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 19
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 11
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 10
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 8
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 6
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 4
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 4
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 4
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 3
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 3
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 3
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 3
79.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 3
01.61.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2
21.20.Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 2
23.32.Z - PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY 2
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 2
28.30.Z - PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 2
32.50.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 2
46.32.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 2
46.44.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 2
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 2
46.48.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 2
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 2
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 2
46.76.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 2
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
47.74.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
47.75.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 2
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 2
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 2
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 2
72.11.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 2
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 2
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 2
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X