16-07-2019 Marii i Benedykta
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni w Polsce na dzień 30 czerwca 2018 r.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż na dzień 30 czerwca 2018 r. w Rejestrze Przedsiębiorców w KRS są aktywne 66 252 spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

W 2015 r. powstało takich spółek 6706, w 2016 r. 7122, w 2017 r. 7282, a do połowy 2018 r. 3656 spółek.

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm aktywnych jest w woj. mazowieckim (44,70%), dolnośląskim (8,04%) i małopolskim 7,96%

Liczba zarejestrowanych w KRS aktywnych firm z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:

inwestorzy zagraniczni w Polsce w 2018 r.  

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 5325 8,04
KUJAWSKO-POMORSKIE 1202 1,81
LUBELSKIE 1616 2,44
LUBUSKIE 1270 1,92
ŁÓDZKIE 2271 3,43
MAŁOPOLSKIE 5271 7,96
MAZOWIECKIE 29613 44,70
OPOLSKIE 790 1,19
PODKARPACKIE 1920 2,90
PODLASKIE 713 1,08
POMORSKIE 2765 4,17
ŚLĄSKIE 4366 6,59
ŚWIĘTOKRZYSKIE 462 0,70
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 625 0,94
WIELKOPOLSKIE 5159 7,79
ZACHODNIOPOMORSKIE 2884 4,35

 Najwięcej firm z kapitałem zagranicznym ma siedzibę w Warszawie 23754.

Miejscowości w których siedzibę ma min. 50 firm z kapitałem zagranicznym 

Miejscowość liczba
WARSZAWA 23754
KRAKÓW 4281
WROCŁAW 3276
POZNAŃ 2698
WÓLKA KOSOWSKA 2062
SZCZECIN 1478
ŁÓDŹ 1343
GDAŃSK 1103
KATOWICE 977
LUBLIN 866
RZESZÓW 734
GDYNIA 610
BIELSKO-BIAŁA 477
PRZEMYŚL 470
BIAŁYSTOK 432
BYDGOSZCZ 427
PIASECZNO 368
CZĘSTOCHOWA 320
GLIWICE 290
OPOLE 288
ZIELONA GÓRA 266
TORUŃ 260
GORZÓW WIELKOPOLSKI 210
TYCHY 207
JABŁONOWO 198
KIELCE 194
OLSZTYN 192
SOPOT 188
PRUSZKÓW 185
BIAŁA PODLASKA 179
CIESZYN 157
RADOM 147
SOSNOWIEC 145
KOZERY 137
KOŁOBRZEG 129
KOSZALIN 129
RASZYN 123
LEGNICA 120
JAWORZNO 118
JANKI 112
CHORZÓW 106
BYTOM 103
JELENIA GÓRA 101
DĄBROWA GÓRNICZA 101
CHEŁM 93
LESZNO 91
SŁUBICE 90
BIELANY WROCŁAWSKIE 87
KALISZ 86
SUWAŁKI 80
MIELEC 76
RZGÓW 74
JĘDRZEJÓW 73
ŚWIDNICA 72
TARNOWSKIE GÓRY 72
TARNÓW 71
SŁUPSK 70
RYBNIK 68
ZABRZE 68
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 68
SUCHY LAS 68
SIEDLCE 66
RUDA ŚLĄSKA 64
ELBLĄG 64
GNIEZNO 64
ŁAZY 62
ŁOMIANKI 61
ZĄBKI 61
KĘDZIERZYN-KOŹLE 61
PRUSZCZ GDAŃSKI 60
ZGORZELEC 59
PŁOCK 59
JAROSŁAW 59
PIŁA 59
WŁOCŁAWEK 58
WAŁBRZYCH 55
SKAWINA 54
MARKI 54
RACIBÓRZ 54
NOWY SĄCZ 53
MIKOŁÓW 53
MYSŁOWICE 53
ŚWINOUJŚCIE 53
TOMASZÓW MAZOWIECKI 51
MROKÓW 51
PABIANICE 50
GRODZISK MAZOWIECKI 50

Najwięcej firmy z kapitałem zagranicznym działa w postaci spółki z o.o. 91,08% oraz spółki komandytowej 3,84%. 

Forma prawna aktywnych firm z kapitałem zagranicznym 

Forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 60330 91,08
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2544 3,84
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 1879 2,84
SPÓŁKA AKCYJNA 992 1,50
SPÓŁKA JAWNA 295 0,45
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 171 0,26
SPÓŁKA PARTNERSKA 7 0,01
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 6 0,01
FUNDACJA 4 0,01
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 4 0,01
SPÓŁKA EUROPEJSKA 4 0,01
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 4 0,01
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH 1 0,00

Średni kapitał zakładowy spółki wynos 60 099 zł, 5569 spółek ma kapitał zakładowy w wysokości 1 mln złotych lub większy.

Najwięcej firmy z kapitałem zagranicznym zajmuje się w Polsce handlem 31,95%, przetwórstwem przemysłowym 12,76% i działalnością profesjonalną 9,48%.

firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2018 wg klas PKD

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 21123 31,95
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 8437 12,76
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 6267 9,48
BUDOWNICTWO 5958 9,01
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4244 6,42
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 4118 6,23
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3671 5,55
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 3250 4,92
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 2337 3,53
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1537 2,32
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1257 1,90
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 1118 1,69
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  824 1,25
EDUKACJA 480 0,73
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 468 0,71
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 427 0,65
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 367 0,56
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 220 0,33
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7 0,01
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 2 0,00

 Najwięcej firm jako główny przedmiot działalności wskazało sprzedaż hurtową 2996, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 2392, sprzedaż hurtową odzieży i obuwia 2232, wynajem i zarządzanie nieruchomościami 2123.

Branże w których najczęściej prowadzą działalność firmy z udziałem kapitału zagranicznego: 

pkd treść liczba
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 2996
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2392
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 2232
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 2123
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2035
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 2023
4941Z Transport drogowy towarów 1892
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1802
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1634
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 1441
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1082
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 960
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  918
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 825
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 819
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 735
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 724
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  655
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 610
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 602
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  586
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 581
7311Z Działalność agencji reklamowych 563
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  519
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 481
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 476
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 469
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 444
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 432
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 423
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 422
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 415
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 390
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  379
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 357
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  346
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 324
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 308
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 296
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 296
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  290
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 287
6312Z Działalność portali internetowych 286
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  283
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 283
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 276
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 269
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 261
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  257
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  257
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  256
6420Z Działalność holdingów finansowych 250
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  249
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  247
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 246
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 238
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 235
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  227
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  224
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  223
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 216
3109Z Produkcja pozostałych mebli 215
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 208
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 204
7111Z Działalność w zakresie architektury  204
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 201
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 197
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 195
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  194
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 194
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 193
2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli  191
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  187
7912Z Działalność organizatorów turystyki 187
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 186
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  181
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 180
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  179
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 175
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 172
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 171
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 170
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  168
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 166
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 162
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 160
4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 155
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 154
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 153
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  151
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  149
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  146
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  146
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 145
4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 143
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 141
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 139
6910Z Działalność prawnicza 138
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  137
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 135
4612Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali  134
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 134
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 132
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 130
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  129
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 126
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 124
4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 124
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 121
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 121
4637Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 120
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  120
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  119
4611Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego  116
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 116
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 114
1812Z Pozostałe drukowanie  113
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  112
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 111
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 111
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   111
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 107
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 107
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 106
4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  106
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 105
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 105
8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 105
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 104
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  101
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 100

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2019 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X