29-01-2022 Zdzisława i Franciszka
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni w Polsce na dzień 31-08-2021 r.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż na dzień 31 sierpnia 2021 r. w Rejestrze Przedsiębiorców w KRS aktywnych było 92 707 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. 

Wśród nowych spółek co roku powstaje od 6000 do 9000 nowych firm z kapitałem zagranicznym.

W 2015 r. takich spółek powstało 6706, w 2016 r. 7122, w 2017 r. 7282, w 2018 r. 7878 spółek, w 2019 r. 8820 spółek, w 2020 r. 6924, a w 2021 5900.

Co roku  3500 - 4000 spółek zmienia też włascicieli z polskich na zagranicznych.

Na skutek rejestracji nowych spółek i zmian właścicieli w ostatnich trzech latach powstały 29 034 spółki.

Spółki w Polsce zakładają inwestorzy z ponad 100 krajów, najwięcej z Ukrainy (ponad 20 000 spółek), Niemiec (blisko 800 spółek), Holandii (ponad 4000 spółek).

(zobacz też wykaz firm z kapitałem białoruskimchińskim, duńskim, estońskim, fińskimfrancuskimholenderskim, indyjskim, koreańskimlitewskim, luksemburskimłotewskimniemieckim, szwajcarskim, szwedzkimukraińskim, , węgierskim, z Wielkiej Brytaniiwietnamskim, włoskim)

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm aktywnych jest w woj. mazowieckim (48,14%), dolnośląskim (7,82%) i małopolskim 7,57%

Liczba zarejestrowanych w KRS aktywnych firm z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:

 

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 7251 7,82
KUJAWSKO-POMORSKIE 1688 1,82
LUBELSKIE 2249 2,43
LUBUSKIE 1617 1,74
ŁÓDZKIE 3045 3,28
MAŁOPOLSKIE 7022 7,57
MAZOWIECKIE 44626 48,14
OPOLSKIE 958 1,03
PODKARPACKIE 2384 2,57
PODLASKIE 1271 1,37
POMORSKIE 3906 4,21
ŚLĄSKIE 5704 6,15
ŚWIĘTOKRZYSKIE 536 0,58
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 773 0,83
WIELKOPOLSKIE 6469 6,98
ZACHODNIOPOMORSKIE 3208 3,46

Najwięcej firm z kapitałem zagranicznym ma siedzibę w Warszawie 37 615.

Miejscowości w których siedzibę ma min. 100 firm z kapitałem zagranicznym   

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 37615
KRAKÓW 5734
WROCŁAW 4811
POZNAŃ 3653
ŁÓDŹ 1900
GDAŃSK 1782
WÓLKA KOSOWSKA 1741
SZCZECIN 1625
KATOWICE 1438
LUBLIN 1377
RZESZÓW 987
GDYNIA 854
BIAŁYSTOK 848
BYDGOSZCZ 641
PRZEMYŚL 564
CZĘSTOCHOWA 557
BIELSKO-BIAŁA 534
PIASECZNO 527
ZIELONA GÓRA 418
OPOLE 405
TORUŃ 370
JABŁONOWO 337
GLIWICE 334
PRUSZKÓW 278
GORZÓW WIELKOPOLSKI 253
OLSZTYN 252
TYCHY 247
RADOM 245
BIAŁA PODLASKA 238
KIELCE 227
KOSZALIN 221
SOSNOWIEC 196
SOPOT 194
LEGNICA 162
SŁUBICE 143
KOŁOBRZEG 139
CHORZÓW 136
DĄBROWA GÓRNICZA 132
RASZYN 131
KOZERY 130
CIESZYN 126
JELENIA GÓRA 125
BYTOM 123
KALISZ 122
ZĄBKI 120
JAWORZNO 120
ŻYRARDÓW 115
ELBLĄG 115
CHEŁM 114
BIELANY WROCŁAWSKIE 113
JANKI 112
MARKI 112
LESZNO 105
SUWAŁKI 103
ZABRZE 103
PŁOCK 102


Forma prawna aktywnych firm z kapitałem zagranicznym
 

Forma prawna Liczba
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 86079
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3003
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 1962
SPÓŁKA AKCYJNA 970
SPÓŁKA JAWNA 558
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 100
SPÓŁKA PARTNERSKA 23
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 5
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 3
SPÓŁKA EUROPEJSKA 3

6625 spółek ma kapitał zakładowy w wysokości 1 mln złotych lub większy.

Najwięcej firmy z kapitałem zagranicznym zajmuje się w Polsce handlem 27,43%, przetwórstwem przemysłowym 10,77% i działalnością profesjonalną, naukową i techniczną 10,74%.

firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2020 r. wg klas PKD

Klasa Liczba Procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 25291 27,43
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 9929 10,77
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 9898 10,74
BUDOWNICTWO 9555 10,36
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 6381 6,92
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 6111 6,63
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5826 6,32
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 5639 6,12
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 3878 4,21
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2190 2,38
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 2080 2,26
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1448 1,57
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 1241 1,35
EDUKACJA 755 0,82
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 697 0,76
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 600 0,65
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 423 0,46
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 237 0,26
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11 0,01
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 5 0,01

Najwięcej firm jako główny przedmiot działalności wskazało pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 4038, transport drogowy 3800, roboty budowlane 3365.

Branże w których najczęściej prowadzą działalność firmy z udziałem kapitału zagranicznego: 

Główny PKD Liczba
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4038
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3800
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3365
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3352
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3102
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2983
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2881
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2856
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 2218
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2018
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1894
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1572
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 1474
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 1415
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1169
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 1037
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 912
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 904
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 856
96.02.Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 844
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 827
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 807
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 801
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 796
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 774
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 716
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 697
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 620
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 616
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 574
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 554
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 552
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 552
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 548
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 536
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 510
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 494
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 480
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 472
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 465
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 450
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 437
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 435
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 431
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 416
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 362
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 356
49.32.Z - DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 352
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 351
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 343
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 339
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 332
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 325
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 322
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 318
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 310
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 298
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 293
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 285
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 284
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 277
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 273
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 273
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 269
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 267
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 267
49.39.Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 261
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 260
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 254
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 253
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 252
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 251
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 250
46.39.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 246
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 241
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 239
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 238
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 236
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 235
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 220
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 219
43.33.Z - POSADZKARSTWO TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 214
46.16.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 214
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 211
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 209
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 208
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 206
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 203
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 195
43.31.Z - TYNKOWANIE 194
81.21.Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 194
79.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 193
47.51.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 190
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 189
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 188
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 187
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 186
46.76.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 184
53.20.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 183
47.78.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 178
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 177
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 177
82.92.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 172
10.71.Z - PRODUKCJA PIECZYWA PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 171
46.47.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 169
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 163
56.21.Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 161
77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 161
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 159
45.32.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 158
46.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 158
82.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 158
46.63.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 156
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 154
46.32.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 154
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 153
46.37.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 151
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 150
46.17.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 150
49.31.Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 150
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 149
85.59.A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 149
85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 148
10.11.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 147
93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 147
25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 140
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 139
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 138
46.33.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 135
14.13.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 129
46.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 129
47.82.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 129
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 129
32.50.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 127
58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 124
46.77.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 123
38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 122
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 121
13.92.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 120
96.04.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 120
46.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 118
43.32.Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 117
38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 116
01.50.Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 115
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 115
47.73.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 115
42.99.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 114
47.74.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 114
47.59.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 113
10.39.Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 112
20.42.Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 110
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 110
72.11.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 107
86.22.Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 107
61.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 106
82.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 106
47.89.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 104
46.36.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 103
86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 103
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 102
16.10.Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 101
22.21.Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 101
70.21.Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 101
10.89.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 100

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl lub telefonicznie 22 648 80 90 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X