20-06-2024 Bogny i Florentyny
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2023 upadłości firm

W 2023 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 408 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 39 27 42 69 67 54 50 49
luty 34 32 34 64 49 48 46 42
marzec 32 31 54 55 57 62 41 63
kwiecień 34 38 38 34 42 49 45 55
maj 30 45 32 49 46 42 43 51
czerwiec 39 24 30 58 44 59 47 49
lipiec 29 26 34 62 46 47 58 53
sierpień 23 16 31 46 48 50 55 38
wrzesień 35 31 27 34 54 33 56 61
październik 53 32 28 44 52 65 50 53
listopad 41 33 35 29 37 52 54 44
grudzień 19 25 27 43 44 54 46 48
suma 408 360 412 587 586 615 591 606

 Należy też zwrócić uwagę iż w 2023 r. 611 wniosków o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2023 r.

Na spadającą liczbę upadłości mają wpływ rosnące postępowania restrukturyzacyjne oraz ogłaszanie upadłości konsumenckiej przez osoby prowadzące wcześniej działalność gospodarczą. W 2023 r. 2190 przedsiębiorców zamiast upadłości firmy ogłosiło upadłość konsumencką.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W 2023 r. mieliśmy 4649 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w 2022 r. 2730, w 2021 r. 2270, w 2020 r. 1387, a w 2019 r. 1051.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2023 r.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 67,16% i indywidualnych działalności gospodarczych 12,01%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 274 67,16
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 49 12,01
SPÓŁKA AKCYJNA 29 7,11
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 27 6,62
SPÓŁKA JAWNA 12 2,94
SPÓŁDZIELNIA 7 1,72
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 5 1,23
GOSPODARSTWO ROLNE 4 0,98
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 1 0,25

W 2023 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 24,02%.

upadłości firm w województwach  2023

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 31 7,60
KUJAWSKO-POMORSKIE 17 4,17
LUBELSKIE 10 2,45
LUBUSKIE 8 1,96
ŁÓDZKIE 22 5,39
MAŁOPOLSKIE 29 7,11
MAZOWIECKIE 98 24,02
OPOLSKIE 13 3,19
PODKARPACKIE 22 5,39
PODLASKIE 2 0,49
POMORSKIE 41 10,05
ŚLĄSKIE 48 11,76
ŚWIĘTOKRZYSKIE 7 1,72
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 15 3,68
WIELKOPOLSKIE 34 8,33
ZACHODNIOPOMORSKIE 11 2,70

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2023 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 80
POZNAŃ 15
ŁÓDŹ 14
KRAKÓW 14
GDAŃSK 12
GDYNIA 11
WROCŁAW 10
RZESZÓW 8
LUBLIN 7
BIELSKO-BIAŁA 7
KATOWICE 7
SZCZECIN 6
OLSZTYN 5
KLUCZBORK 4
MYSŁOWICE 4
KIELCE 4
OSTRÓDA 4
JELENIA GÓRA 3
BYDGOSZCZ 3
TARNÓW 3
RADOM 3
OPOLE 3
ROPCZYCE 3
SOPOT 3
CHORZÓW 3
GLIWICE 3
KOŁO 3

 Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym 24,26% i handlem 22,79 % :

upadłości firm wg klas PKD 2023 r

Branże w których zanotowano upadłości:

PKD Treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 17
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 16
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 13
4941Z Transport drogowy towarów 12
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 12
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 12
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 11
3109Z Produkcja pozostałych mebli 10
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 9
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  6
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 5
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 5
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 5
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 5
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 5
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 5
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 5
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 4
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 4
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 4
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 4
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  4
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  4
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 3
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 3
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 3
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3
2841Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 3
3011Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 3
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  3
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 3
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  3
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,  3
6420Z Działalność holdingów finansowych 3
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 3
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 3
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 2
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  2
0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem  2
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  2
1101Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 2
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 2
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 2
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 2
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 2
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 2
2712Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 2
2896Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 2
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  2
3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 2
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  2
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  2
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 2
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 2
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 2
4611Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego  2
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 2
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 2
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 2
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  2
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 2
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 2
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 2
4724Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich  2
4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  2
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 2
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  2
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  2
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 2
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  2
8610Z Działalność szpitali 2
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  2

 

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X