26-06-2017 Jana i Pawła
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej 2017, 2016, 2015, 2014 lista postępowań restrukturyzacyjnych 2017, 2016 r.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są codziennie informacje związane z postępowaniem upadłościowym, a od lutego 2016 r. również z postępowaniem restrukturyzacyjnym.
Ich analiza pozwala na tworzenie listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej. 

W 2017 r. do 31 maja opublikowano w MSIG 9618 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi w tym 2283 dotyczyło ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 225 upadłości firm, a 130 to ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

W 2016 r w MSiG opublikowano 15 265 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi, w tym 4434 dotyczyły ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 606 to ogłoszenia upadłości firm a 212 to ogłoszenia o otwarciu postępowania układowego lub sanacyjnego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego

W 2015 r. do 31 grudnia włącznie ukazały się 7354 takie ogłoszenia, w tym 750 to ogłoszenia o upadłości firm, 2112 to ogłoszenia dotyczące upadłości konsumenckiej.

W 2014 r. takich ogłoszeń było 4532, w tym 807 to ogłoszenia upadłości. W 2013 r. takich ogłoszeń było 4435, w tym 888 to ogłoszenia upadłości firm.  

 
W oparciu o publikowane ogłoszenia tworzona jest lista firm w upadłości, która jest codziennie aktualizowana. Codziennie dane są dodawane do istniejącego pliku excel, w którym znajduje się obecnie 24 000 wpisów dotyczących postępowania upadłościowego firm, postępowania restrukturyzacyjnego i upadłości konsumenckiej. W serwisie dostępne są informcje o ogłoszenach z ostatnich 36 miesięcy. 

Dzięki temu rozwiązaniu powstaje baza podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym a dla jej użytkowników możliwość reakcji we właściwym momencie, np. jeżeli dotyczy to podmiotu, który korzysta z odroczonej płatności, udzieliliśmy mu kredytu kupieckiego.

Jak wygląda lista upadłości firm można zobaczyć poniżej:
Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Pobierając plik excel użytkownik uzyskuje uporządkowane informacje z możliwością ich sortowania pod różnym kątem.

W pliku monitoringu upadłości, postępowań naprawczych i układowych, znajdują się nst. kolumny:
NR KRS , Regon, NIP, podmiotu objętego postępowaniem upadłościowym, naprawczym lub układowym
Pesel - przy upadłości konsumenckiej
Data rejestracji w KRS
Sąd Rejestrowy
Nazwa firmy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
PKD
Forma prawna
Rodzaj zdarzenia
Sąd prowadzący postępowanie
Sygnatura sprawy
Data postanowienia sądu
Data ogłoszenia w MSiG
nr MSiG
nr roczny MSiG
Data, czas na działanie od publikacji w MSiG
Imię i nazwisko wyznaczonego przez sąd przedstawiciela
Funkcja wyznaczonego przez sąd przedstawiciela
Treść ogłoszenia

Każda z wymienionych kolumn umożliwia sortowanie informacji, a więc jej porządkowanie pod kątem swoich potrzeb np. nazw firm, daty publikacji zdarzeń, sądu prowadzącego postępowanie, rodzaju zdarzenia.

W systemie monitoringu upadłości jako zdarzenia występują:

1. ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
2. ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
3. zakończenie postępowania upadłościowego
4. umorzenie postępowania upadłościowego
5. postępowanie naprawcze itp
6. uzupełnienie listy wierzytelności
7. ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
8. inne
9. sporządzenie listy wierzytelności
10. sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości
11. wyłączenie z masy upadłości nieruchomości
12. ogłoszenie o terminie rozprawy zatwierdzającej układ
13. ogłoszenie o złożeniu oświadczenia, o wszczęciu postępowania naprawczego
14. ogłoszenie o zatwierdzeniu układu
15. ogłoszenie o otwarciu postępowania układowego
16. zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli
17. ogłoszenie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
18. ogłoszeniu o otwarciu postępowania sanacyjnego
19. ogłoszenie postępowania o zatwierdzenie układu
20. złożenie wniosku o upadłość
21. ogłoszenie zakazie prowadzenia działalności
22. oddalenie wniosku o upadłość
23. ogłoszenie o postępowaniu zabezpieczającym majątek dłużnika
24. zmiana komisarza
25. zmiana syndyka
26. umorzenie przyspieszonego postępowania układowego
27. zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego
28. ustalenie planu spłaty wierzycieli

 

CENNIK i UMOWA

Miesięczny koszt monitoringu upadłości to tylko 250 zł netto przy płatności miesięcznej lub 200 zł netto przy płatności za 12 miesięcy z góry. W ramach usługi oprócz bieżącego monitoringu zapewniamy dostęp do ogłoszeń z ostatnich 36-ciu miesięcy.
Usługa wyłącznie dla celów własnych użytkownika.
Dane z systemu monitoringu bez odpowiedniej zgody nie mogą być przekazywane innym podmiotom.


Umowa lista upadłości firm:
płatność miesięczna 250 zł +23% VAT pobierz umowę

płatność roczna 2400 zł +23% VAT pobierz umowę

 

Jeżeli nie potrzebujesz monitorować stale upadłości, ale chcesz sprawdzić tylko zdarzenia z ostatniego miesiąca można też zamówić dane dotyczące wyłącznie ostatnich 30 dni (monitoring wsteczny - bez dostępu do wszystkich archiwalnych postępowań upadłościowych).
Koszt danych to 250 zł +23% VAT jednorazowo.

Więcej informacji tel: 22 648 80 90 email: coig@coig.com.pl

Liczba upadłości w 2017 r:

styczeń - 50 upadłości firm, 24 postępowania restrukturyzacyjne oraz 368 upadłości konsumenckich
luty - 46 upadłości firm, 29 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 397 upadłości konsumenckich
marzec - 41 upadłości firm, 34 postępowania restrukturyzacyjne oraz 546 upadłości konsumenckich
kwiecień - 45 upadłości firm, 22 postępowania restrukturyzacyjne oraz 459 upadłości konsumenckich
maj - 43 upadłości firm, 21 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 513 upadłości konsumenckich

Liczba upadłości w 2016 r:

styczeń - 49 upadłości firm oraz 209 upadłości konsumenckich
luty - 42 upadłości firm, 2 postępowania restrukturyzacyjne oraz 292 upadłości konsumenckie
marzec - 63 upadłości firm, 12 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 333 upadłości konsumenckie
kwiecień - 55 upadłości firm, 11 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 366 upadłości konsumenckich
maj - 51 upadłości firm, 14 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 342 upadłości konsumenckie
czerwiec - 49 upadłości firm, 18 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 450 upadłości konsumenckich
lipiec - 53 upadłości firm, 18 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 405 upadłości konsumenckich
sierpień - 38 upadłości firm, 29 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 315 upadłości konsumenckich
wrzesień - 60 upadłości firm, 32 postępowania restrukturyzacyjne oraz 372 upadłości konsumenckie
październik - 54 upadłości firm, 19 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 511 upadłości konsumenckich
listopad - 43 upadłości firm, 31 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 410 upadłości konsumenckich
grudzień - 48 upadłości firm, 30 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 433 upadłości konsumenckie.

 

Liczba upadłości w 2015 r.
styczeń - 60 upadłości firm oraz 2 upadłości konsumenckie.
luty -  62 upadłości firm oraz 25 upadłości konsumenckich.
marzec -  83 upadłości firm oraz 59 upadłości konsumenckich.
kwiecień - 61 upadłości firm oraz 118 upadłości konsumenckich.
maj - 75 upadłości firm oraz 157 upadłości konsumenckich.
czerwiec - 61 upadłości firm oraz 239 upadłości konsumenckich.
lipiec - 67 upadłości firm oraz 229 upadłości konsumenckich.
sierpień - 64 upadłości firm oraz 194 upadłości konsumenckie
wrzesień - 44 upadłości firm oraz 237 upadłości konsumenckich.
październik - 56 upadłości firm oraz 254 upadłości konsumenckie.
listopada - 57 upadłości firm oraz 267 upadłości konsumenckich
grudzień - 60 upadłości firm oraz 331 upadłości konsumenckich
 
Liczba upadłości w 2014 r.
styczeń - 60
luty - 65
marzec - 63
kwiecień - 62
maj - 78
czerwiec - 74
lipiec - 81
sierpień - 61
wrzesień - 71
październik - 82
listopad - 49
grudzień - 61

Liczba upadłości w 2013 roku:

styczeń - 82
luty - 76
marzec - 71
kwiecień - 84
maj - 67
czerwiec - 86
lipiec - 89
sierpień - 67
wrzesień - 68
październik - 79
listopad - 63
grudzień - 56
 
Od 2009 roku mamy do czynienia ze stałym wzrostem liczby upadłości firm. Ta tendencja została zahamowana dopiero w 2014 r.
 
rok Upadłości ogółem
2010 681
2011 710
2012 880
2013 888
2014 807
2015  750
2016 606
 

 upadłości konsumenckie
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2017 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X