02-07-2022 Marii i Urbana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Angielskie firmy w Polsce 27-01-2022 r.

W Polsce działa 2468 spółek, w których jednym z udziałowców jest angielska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Wielkiej Brytanii. 

Wykaz firm z kapitalem z Wielkiej Brytanii w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 186 7,54
KUJAWSKO-POMORSKIE 53 2,15
LUBELSKIE 60 2,43
LUBUSKIE 24 0,97
ŁÓDZKIE 73 2,96
MAŁOPOLSKIE 269 10,90
MAZOWIECKIE 1135 45,99
OPOLSKIE 14 0,57
PODKARPACKIE 62 2,51
PODLASKIE 23 0,93
POMORSKIE 135 5,47
ŚLĄSKIE 178 7,21
ŚWIĘTOKRZYSKIE 13 0,53
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 22 0,89
WIELKOPOLSKIE 161 6,52
ZACHODNIOPOMORSKIE 60 2,43

Wykaz miejscowości, w których działa minimum 10 firm z kapitałem z Wielkiej Brytanii:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 1051
KRAKÓW 215
WROCŁAW 140
POZNAŃ 86
GDAŃSK 57
ŁÓDŹ 55
KATOWICE 51
LUBLIN 43
RZESZÓW 32
GDYNIA 27
BYDGOSZCZ 24
SZCZECIN 22
BOLESZKOWICE 17
TORUŃ 15
TARNÓW 14
GLIWICE 14
BIAŁYSTOK 13
OPOLE 10
MIELEC 10
CZĘSTOCHOWA 10

Wykaz firm z kapitałem z Wielkiej Brytanii działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 210
2020 213
2019 203
2018 162
2017 142
2016 175
2015 148
2014 130
2013 131
2012 109
2011 81
2010 97
2009 68
2008 66
2007 88
2006 105
2005 69
2004 54
2003 41
2002 72
2001 104

Informacje o firmach z kapitałem z Wielkiej Brytanii na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy bazą adresową 2468 spółek z udziałem kapitału z Wielkiej Brytanii, w tym 980 z kontaktem telefonicznym, 650 z adresem email

Cena wykazu firm 1200 zł + 23% VAT

Przykład struktury danych wykazu firm z kapitałem angielskim

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem z Wielkiej Brytanii działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 150
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 137
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 132
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 103
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 87
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 84
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 49
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 47
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 45
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 45
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 40
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 37
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 37
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 33
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 33
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 32
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 31
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 29
61.90.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 18
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 18
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 18
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 17
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 17
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 16
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 16
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 16
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 16
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 16
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 15
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 14
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 14
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 13
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 13
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 13
85.59.A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 13
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 13
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 12
86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 11
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 11
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 11
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11
88.10.Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11
93.13.Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 11
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 10
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 10
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 10
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 9
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 9
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 9
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 9
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 9
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 9
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 8
46.76.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 8
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 8
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 8
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 8
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 7
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 7
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 7
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7
86.22.Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 7
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7
01.61.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 6
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 6
21.20.Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 6
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 6
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 6
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 6
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6
46.17.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 6
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6
58.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 6
58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 6
62.03.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 6
72.11.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 6
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6
93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 6
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X