02-07-2022 Marii i Urbana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Norweskie firmy działające w Polsce 31-07-2021

W Polsce działa 414 spółek, w których jednym z udziałowców jest norweska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Norwegii.

Liczba firm z kapitalem norweskim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 24 5,80
KUJAWSKO-POMORSKIE 8 1,93
LUBELSKIE 2 0,48
LUBUSKIE 4 0,97
ŁÓDZKIE 14 3,38
MAŁOPOLSKIE 38 9,18
MAZOWIECKIE 104 25,12
OPOLSKIE 4 0,97
PODKARPACKIE 3 0,72
PODLASKIE 4 0,97
POMORSKIE 87 21,01
ŚLĄSKIE 17 4,11
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 0,48
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3 0,72
WIELKOPOLSKIE 24 5,80
ZACHODNIOPOMORSKIE 76 18,36

Lista miejscowości, w których działa minimum 5 firm z kapitałem norweskim :

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 91
GDAŃSK 39
SZCZECIN 33
KRAKÓW 29
GDYNIA 29
MŚCICE 24
WROCŁAW 19
POZNAŃ 17
ŁÓDŹ 7
KATOWICE 5
ŚWINOUJŚCIE 5

Wykaz firm z kapitałem norweskim działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 6
2020 33
2019 39
2018 29
2017 37
2016 25
2015 31
2014 29
2013 23
2012 19
2011 16
2010 6
2009 12
2008 13
2007 12
2006 13
2005 19
2004 9
2003 8
2002 15
2001 20

Informacje o firmach z kapitałem norweskim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem norweskim  działających w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 35
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 19
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 19
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 18
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 16
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 13
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 13
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 11
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 11
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 11
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 10
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 9
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 8
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 6
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 5
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5
52.29.A - DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 5
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 5
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 5
13.92.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 4
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 4
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 4
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 4
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 4
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 3
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 3
33.15.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 3
46.38.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 3
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3
72.11.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 3
73.20.Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3
09.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 2
16.10.Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 2
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 2
27.12.Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2
28.25.Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 2
28.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
30.11.Z - PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 2
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 2
42.21.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 2
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2
46.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 2
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 2
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 2
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 2
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 2
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X